Chrudimské noviny Petr Řezníček: Prošli jsme neutěšenou dobou vcelku úspěšně a stojí před námi další nové výzvy

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Petr Řezníček: Prošli jsme neutěšenou dobou vcelku úspěšně a stojí před námi další nové výzvy

Chrudim - Starosta města Petr Řezníček (SNK-ED) v rozhovoru pro Chrudimské noviny zhodnotil ze svého pohledu uplynulé volební období 2010 - 2014. "Přestože bylo z počátku ovlivněno celosvětovou krizí a ocitli jsme se v neutěšené době, považuji uplynulé období za vcelku úspěšné," říká starosta Řezníček na úvod.

Co se podle vás, pane starosto, za poslední čtyři roky městu pod vaším vedením povedlo?
Především po letech nekonečných odkladů stavby obchvatu města, kterou v jednu chvíli přibrzdili i ministři dopravy za Věci veřejné, začaly v loňském roce na plné obrátky stavební práce s vizí dokončení první etapy obchvatu v roce 2015. Dalším úspěchem bezesporu je, že se nám podařilo po dohodě s Pardubickým krajem získat dotaci z operačního programu Životní prostředí a s její pomocí zlikvidovat starou ekologickou zátěž v areálu bývalé Transporty. Aniž jsme museli do tohoto projektu vložit jedinou korunu z rozpočtu města, byla zlikvidována ohniska rakovinotvorných látek, jež ohrožovaly spodní vody v okolí a představovaly tak vážné nebezpečí pro zdraví obyvatel našeho města i okolních obcí. Za úspěch považuji i to, že se podařilo vyjednat vstup dalšího významného investora do velké průmyslové zóny Západ, kterým je japonská společnost KYB Manufacturing Czech, která zde koupila pozemky za více než 12 milionů korun, na nichž vyrostl výrobní závod prozatím s pětatřiceti pracovními pozicemi. Vedle toho menší, severní průmyslová zóna je už investory prakticky zaplněna. V neposlední řadě se nám podařilo přesvědčit Pardubický kraj o potřebě rekonstrukce oddělení sterilizace v Chrudimské nemocnici a příspěvkem z prostředků města vylepšit její technické vybavení nákupem autoklávu.

Můžete se pochlubit i nějakými investicemi přímo ve městě?
Chrudimskou veřejností byly velmi pozitivně přijaty dvě investiční akce, které sice nebyly finančně příliš náročné, ale o to více jsou využívané. V prvé řadě jde především o tzv. singltreck, tedy dráhu pro cyklisty v městských lesích na Podhůře a vedle toho také o venkovní tělocvičnu pro tzv. workout cvičení, což představuje zapojování vlastní váhy těla během vlastního cvičení. Tato tělocvična slouží nyní lidem ke zvyšování jejich fyzické kondice vedle letního stadionu MFK Chrudim. Podařila se nám i oprava řady místních komunikací, například ve Václavské a Novoměstské ulici anebo v místních částech Medlešice a Vlčnov, v současnosti finišují práce také na celkových rekonstrukcích ulic Slovenská a Fibichova. V rámci Integrovaného plánu rozvoje města se podařilo prakticky zvládnout celý rozsah prací v lokalitě pod nádražím a vedle toho ještě plánujeme v příštím roce rekonstrukce chodníků v ulicích Československé armády, Škroupova, Palackého a kompletní obnovu ulice Přemysla Otakara II. Zahájili jsme také opravy na sportovištích města, konkrétně jsme s pomocí dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy opravili sociální zázemí na letním stadionu MFK Chrudim a před několika týdny byla zahájena stavba nové tribuny na stadionu v Novoměstské ulici. V tomto volebním období jsme zároveň výrazně posílili investice do školských zařízení v Chrudimi. Například v Základní škole U Stadionu jsme pořídili novou tartanovou dráhu, vyměnili okna a pořídili novou vzduchotechniku. Těch investic bylo samozřejmě víc. Zadotovali jsme i nákup dvou nových vozidel pro jednotku dobrovolných hasičů a také Městská policie Chrudim se dočkala nových automobilů.

Starosta města Petr Řezníček.  Reprofoto: Chrudimské noviny

A co se podařilo v rámci chodu městského úřadu?
Město především získalo prestižní cenu od Ministerstva kultury "Historické město roku" a v souvislosti s tím i peněžní dar ve výši 1 100 000 Kč na obnovu památek v městské památkové zóně. V aplikaci světově uznávané metody kvality dosáhla pak místní Agenda 21 a zároveň i město jako první a jediné v České republice nejvyššího možného stupně. Osvědčil se nám i systém elektronického zadávání veřejných zakázek, který naprosto transparentně a nediskriminačně otevírá soutěže pro všechny způsobilé subjekty. Vedle toho nám přinesl i značné úspory při realizaci jednotlivých investičních akcí. A možná ještě na konec - přestože nás někteří kritizují za to, že je Chrudim zadlužena, tak bych chtěl zdůraznit, že se podařilo zvýšit finanční rezervu města z 26 milionů korun v roce 2011 na více než 71 milionů Kč v polovině letošního roku. A přitom jsme si nemuseli vzít žádný úvěr. To hovoří za vše.

Dobře, to jsou samá pozitiva. Určitě ale existují i věci, které se v minulém volebním období nepovedly, nebo nejste s jejich stavem spokojen. Mýlím se?
Určitě ne. Mrzí mě například, že jsme nemohli vyčlenit větší objem peněz na opravy místních komunikací, které by si to zasloužily. Také se nám zatím nepodařilo přesvědčit obyvatele v některých chrudimských sídlištích o nutnosti řešení parkovacích stání zásahem do veřejných ploch. K úspěšnému konci zatím nedospěla po mnoha jednáních ani realizace výstavby obytných domů v lokalitě Skřivánek. Měli jsme rovněž v úmyslu opravit víc než jeden ze čtyř měšťanských domů v centru města, avšak v důsledku značných problémů při řešení celého investičního záměru nám nakonec nezbylo, než realizovat jen jeho část. Šlo o rekonstrukci střešního pláště u domu čp. 87 v Široké ulici a opravu fasády objektu čp. 5 na Resselově náměstí.

A co vás třeba v době starostování rozesmutnilo?
Byla to nejrůznější úmrtí mých přátel. Ať už šlo o úmrtí našeho kolegy zastupitele a dlouholetého ředitele zdejšího gymnázia Eduarda Beránka, který pracoval v městském zastupitelstvu respektivě v radě města prakticky od počátku 90. let. Hodně mne zasáhla smrt čtyř chrudimských vojáků, výsadkářů, kteří zahynuli při plnění bojových úkolů v Afghánistánu. Smutný jsem byl i v případě úmrtí letitého předsedy chrudimských rybářů Jaroslava Zahrádky nebo starostky Sboru dobrovolných hasičů, paní Aleny Karlíkové. Se všemi jsem měl blízký osobní vztah a odchod těchto lidí z mého života bude bohužel pro mne navždy spojen s tímto volebním obdobím.

Jak byste tedy shrnul uplynulé volební období?
Osobně považuji končící volební období za vcelku úspěšné a i přes občasné, rozdílné názory při jednáních zastupitelstva města jsme společně dostáli většině předvolebních slibů. Nikdy a nikomu se nepodaří splnit najednou vše a tak je tu před námi výzva pokračovat ve zlepšování života obyvatel našeho města. Města, kde stojí za to žít…

Děkuji za rozhovor.

Roman Zahrádka

Reklama