Chrudimské noviny Poslanci, senátoři a zástupci neziskovek podepsali "Deklaraci společensky odpovědného politika"

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Poslanci, senátoři a zástupci neziskovek podepsali "Deklaraci společensky odpovědného politika"

Pardubice - V pondělí 13. ledna se v pardubickém klubu ABC uskutečnila unikátní akce. Nově zvolení poslanci za Pardubický kraj a senátoři se zde setkali se zástupci neziskových organizací, aby společně hovořili o možnostech spolupráce. Kromě debaty o problematice neziskového sektoru si pro ně pořadatelé připravili také humornou znalostní soutěž, ze které si politici odnesli zajímavé a netradiční ceny, a v závěru akce proběhl také podpis „Deklarace společensky odpovědného politika“.

Co byly hlavní úspěchy celé akce, jsme se zeptali Anna Frantalové, hlavní pořadatelky z občanského sdružení Boii: „Za největší úspěch považuji to, že se do akce zapojilo všech deset poslanců a čtyři senátoři za Pardubický kraj. Velmi si vážíme jejich zájmu a toho, že se osobně zúčastnili,“ říká Anna Frantalová. „Jsem také ráda, že se aktivně zapojila více než třicítka neziskovek a v moderované diskuzi jsme společně s politiky nalezli témata, na kterých je potřeba spolupracovat a která jsou oboustranně důležitá, to byl, myslím, nejvýznamnější přínos celé akce,“ dodává.

Kromě moderované diskuze si pořadatelé připravili také netradiční soutěž. Všichni poslanci a senátoři se tak spojili do čtyř soutěžních týmů napříč politickým spektrem, aby dali hlavy dohromady a společně si vyzkoušeli své znalosti o neziskovém sektoru. A jako odměnu za své snažení dostali od neziskovek ceny - poukazy na některé ze zajímavých aktivit, se kterými se v jednotlivých organizacích lze setkat. Někteří politici tak v průběhu roku vyrazí na muzikoterapii či hiporehabilitaci, jiní zas do keltského skanzenu, pečovat o zvířata v záchranné stanici, pomáhat na dobrovolnickou akci či na kurz tréninku paměti.

Na samý závěr akce proběhla diskuze k další spolupráci. Jako první krok této spolupráce podepsali poslanci a senátoři dokument nazvaný „Deklarace společensky odpovědného politika“, ve kterém vytyčili, jakým směrem by se spolupráce měla dále ubírat. Jedná se zejména o priority v oblasti legislativy, financování či zapojení zástupců NNO do přípravy strategických dokumentů a koncepcí.

„Akce předčila naše očekávání. Nejen, že všichni poslanci a senátoři přidali svůj podpis pod Deklaraci, ale dokonce již přinesli náměty k dalšímu rozvoji a vyjádřili zájem brzy pokračovat již v definování konkrétních kroků, ke kterým se - tentokrát oboustranně - zavážeme. To je nesmírně pozitivní a máme z toho velikou radost,“ uzavírá Frantalová.

Akce tohoto typu nemá v Pardubickém kraji ani jinde v České republice obdoby a pravděpodobně se stane inspirací i pro další regiony. Akci uspořádalo občanské sdružení Boii a SKP - CENTRUM o.p.s. Partnery akce byli Koalice nevládek Pardubicka o. s., Evropské vydavatelství, Pardubický deník a Pardubický kraj. Kontaktní osobou je Bc. Anna Frantalová, Tel.: 731 202 981, e-mail: anna.frantalova@boii.cz.

Roman Zahrádka

Reklama