Chrudimské noviny Tisková zpráva: Piráti válku o chrudimskou vodu nevzdávají, musí se vrátit do rukou místních

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Tisková zpráva: Piráti válku o chrudimskou vodu nevzdávají, musí se vrátit do rukou místních

Chrudim – Pirátská strana a její chrudimští zastupitelé již před volbami poukazovali na nevýhodnou situaci města, které je nuceno nakupovat vodu od smluvního provozovatele, rakouské firmy VS Chrudim, a .s., a to až do roku 2030. Piráti ovšem zastávají názor, že obce a města by měla vodu kupovat od firem, které vlastní samosprávy nebo stát. Nyní totiž z naší krajiny neodtékají jen peníze, ale vzhledem k nemožnosti získání dotací a zastavení investic, také samotná voda.

Aktuální politika některých zájmových skupin, která se naplno projevila na valné hromadě vlastníka vodovodních a kanalizačních sítí VaK Chrudim v červnu 2019, vede k tomu, aby byla za deset let Rakušanům opět smlouva prodloužena. Občanům Chrudimska tak reálně hrozí, že budou i nadále drženi jako rukojmí soukromých obchodních zájmů. Ačkoliv je město Chrudim největším akcionářem ve společnosti VaK Chrudim, a. s., tak jeho nominovaný zástupce nebyl zvolen valnou hromadou do představenstva a ztroskotala i kandidatura krajského předsedy Pirátů Daniela Lebdušky do dozorčí rady.

Cílem této šarády je zachovat stávající status quo a připravit půdu pro zahraniční VS Chrudim i do budoucna. V mezičase zatím dochází k závažným škodám. Ve městě byly pozastaveny investiční akce VaK Chrudim, jako nevyhnutelný důsledek stavu, kdy se město nemůže spolupodílet na rozhodování o vlastní vodě. Chrudim má nejstarší vodovodní a kanalizační síť v regionu a nutně potřebuje jeho obnovu. Pro představu – rozsah ztrát ve vodovodní soustavě v Chrudimi dosahuje až 20 % vody. Ve VaK Chrudim si jsou havarijní situace vědomi, ale neřeší ji. Přitom provozování sítě rakouskou firmou znemožňuje městu i čerpání dotací potřebných k opravě.

Piráti upozorňují na nutnost zahájit jednání mezi oběma smluvními stranami tak, aby byla připravena půda pro převzetí kontroly městy nad svým vodovodním a kanalizačním systémem, jako tomu bylo před rokem 2005. Rozbít tento účelový monopol vytvořený pro VS Chrudim, a. s., ale nebude snadné. „Rozum zůstává stát nad motivací jednotlivých akcionářů, zejména starostů měst Hlinska, Heřmanova Městce a Luže. Proč tento monopol podporují, když je nad slunce jasné, že tento model je pro jednotlivé obce výrazně nevýhodný a že díky tomu platí lidé opravdu vysoké vodné a stočné. Zároveň kvůli tomuto modelu nedosáhneme na dotace, které bychom jinak mohli čerpat z EU nebo od našich ministerstev,” říká chrudimský zastupitel Daniel Lebduška (Piráti).

A k situaci se vyjádřil i místostarosta Chrudimi za Piráty Aleš Nunvář, který nastínil další cíle: „Náš plán je získat zástupce Pirátů do dozorčí rady i představenstva VaK a dále připravovat neprodloužení smlouvy s rakouskou firmou. V první řadě nám jde o navrácení vody do rukou chrudimských občanů.”

Jak vypadá střet zájmů rakouského provozovatele?

V Zaječicích na Chrudimsku se rozhodli pořídit novou kanalizaci. Starosta obce, aniž zvažoval a nechal posoudit jiné řešení, zadal zpracování prvotní projektové dokumentace právě rakouské společnosti VS Chrudim, která navrhla odvádět splašky až do 12 km vzdálené Chrudimi. A to v souladu s plánem rozvoje vodovodů a kanalizací (PRVK), dokumentem Pardubického kraje plánujícím odkanalizování celého regionu. Jenže schválit dokumentaci musel vlastník sítě VaK Chrudim, a. s., pro něhož ale technické posouzení zajišťuje smluvní partner VS Chrudim, a. s., který s největší pravděpodobností bude následně  kanalizaci i provozovat.

„Zde máme názorný příklad systému, kdy je rakouský vlastník u návrhu řešení, jeho povolení i konečného provozování s následným odvodem zisku za hranice ČR. Jsem jediný, kdo to považuje za střet zájmů?” – ptá se Aleš Nunvář. 

Závěrem snad jen poznámka, že Zaječice na dotaci cca 65 %, na rozdíl od Chrudimi, dosáhnou. Jenže kvůli absenci zvážení jiných řešení, např. samostatné čističky v obci, jim zbyde jen suchý potok, v němž mohlo téci po vyčištění cca 80 m³ vody denně. A to vše v době, kdy usilujeme o návrat vody do krajiny. Ta se místo toho odvádí 12 km do Chrudimky, následně Labe a v Hamburku až do moře.

red

Reklama

Obrázek uživatele ČECH
#9351 ČECH 17. Květen 2020 - 9:08
Pan Numvář perlí dosti "zajímavými"citáty,které jdou do éteru,např,v Pardubickém rádiu. Cesta/sjezd/ke sportovištím je potřebná,zároveň by počkat mohla,konec citátu. Je to k zasmání či k pláči ?
Obrázek uživatele Chrudim Ák
#9352 Chrudim Ák 18. Květen 2020 - 8:34
ČECH: Pan Numvář perlí dosti "zajímavými"citáty,které jdou do éteru,např,v Pardubickém rádiu. Cesta/sjezd/ke sportovištím je potřebná,zároveň by počkat mohla,konec citátu. Je to k zasmání či k pláči ?
Máte překlep v příjmení.. Tak určitě. Svoje "Čau lidi" už má a často do něj přispívá ne zcela srozumitelnými články, plnými květnatých plánů, negativních dopadů kroků minulé radnice a emotikon. Vzhledem k tomu, že baner Communist Pirate Party visel před kom.volbama na plotu současného starosty, kandidát Ona, Onan? ANO? NEE?, Motýle, Nikdy neodstupim, nic lepšího už nepřijde. Čas je rychlej