Chrudimské noviny Tisková zpráva: Ceny vody na rok 2021

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Tisková zpráva: Ceny vody na rok 2021

Chrudim – Koncem listopadu představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a. s. (dále jen VaK Chrudim) schválilo finální ceny vodného a stočného pro rok 2021. Tomuto rozhodnutí předcházelo několikaměsíční jednání mezi vlastníkem vodárenské a kanalizační infrastruktury, tedy společností VaK Chrudim a provozovatelem, Vodárenskou společností Chrudim, a. s. (dále VS Chrudim).

Cena za vodné a stočné bude i v roce 2021 dvousložková. Pevnou složku se přitom bez zásadního výkyvu podařilo udržet na úrovni letošního roku. U odběratelů, kde je instalován nejběžnější typ vodoměru s průtokem do 2,5 m3/hod, tak cena zůstává na úrovni 732, - Kč/rok (bez DPH). V případě pohyblivé složky dochází oproti roku 2020 k úpravě ceny. U vodného od 1.1.2021 dojde ke zvýšení o 4,72 % (na 41,08 Kč/m3) a u stočného o 8,32 % (na 36,58 Kč/m3), bez DPH 10 %.

Vyjednávání o výši vodného a stočného pro rok 2021 mezi společnostmi VaK Chrudim a VS Chrudim byla obtížná,“ přiznává předseda představenstva VS Chrudim Roman Pešek s tím, že v úvahu bylo nutné vzít řadu skutečností. „Zvyšuje se tlak na růst mezd zaměstnanců, postupně dochází ke zdražování vstupních surovin – stát prostřednictvím Povodí Labe, s. p., pro rok 2021 opět navyšuje poplatek za odběr surové vody, zvyšují se ceny chemikálií používaných při čištění vody surové i odpadní, a tak dále. Vedení obou společností se dohodla na zvýšení nájemného za vodárenskou infrastrukturu na částku 110 mil. korun. A konečně nezanedbatelným faktorem zůstává zpřísňování legislativních podmínek pro provozování vodovodů a kanalizací, bez možnosti ovlivnění ze strany majitele nebo provozovatele vodárenské infrastruktury,“ dodává Roman Pešek.

Z hlediska bezpečnosti celé infrastruktury ve vlastnictví společnosti VaK Chrudim považuji za velmi důležité, že jsme se shodli na zvýšení nájemného. Jsou to prostředky, které obratem vracíme právě do zkvalitňování sítě. Je přitom nutné si uvědomit, že zdroje na Chrudimsku a zdejší páteřní síť má mimořádný význam i pro další části Pardubického kraje a její kondice může přímo ovlivnit až 300 tisíc obyvatel,“ zdůrazňuje předseda představenstva společnosti VaK Chrudim Miroslav Krčil.

Hodnota vodárenské infrastruktury přesahuje v současných cenách 7,5 miliardy Kč. „Naše společnost patří mezi 20 největších vlastníků infrastrukturního majetku ve vodárenství a jsem rád, že žádný spotřebitel napojený na náš majetek netrpěl vlivem sucha nedostatkem pitné vody. Bohužel kvůli zásahům současné vlády nebo státem řízených organizací v podobě zvyšování poplatků a vymýšlením nových poplatků nelze cenu vody udržet. V této souvislosti musí jasně zaznít to, že za zvyšování cen vody může jednoznačně politika vlády – ministerstva financí a ministerstva životního prostředí,“ podotýká Miroslav Krčil.

Do jednání o ceně vody jsme i v letošním roce vstupovali s cílem udržet přijatelnou cenu pro spotřebitele a dosáhnout zvýšení nájemného za vodárenskou infrastrukturu. Byli jsme si vědomi všech negativních vnějších vlivů, ale současně jsme chtěli hledat cestu, jak dosáhnout minimálního dopadu na občany. Přes veškeré složitosti výsledek hodnotím pozitivně,“ říká člen představenstva společnosti VaK Chrudim Josef Kozel.

Občané i firmy se dlouhodobě snaží vodou šetřit. Spotřeba vody v chrudimském regionu v posledních letech poklesla výrazně pod hodnotu 80 litrů na osobu a den, přičemž 80 litrů je uváděno jako hygienické minimum. Podle statistických údajů spotřebuje občan na Chrudimsku zhruba jeden krychlový metr vody v průměru za 14 dnů. To představuje asi 70 litrů vody denně, nákladově pak toto množství odpovídá částce přes 3,70 Kč/osobu/den. V případě stočného se jedná o náklad ve výši zhruba 3,20 Kč/osobu/den. Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH ve výši 10 %.

Tady je potřeba opakovaně upozornit, že výše ceny vodného a stočného jsou vztaženy k m3 vody. Tento 1m3 představuje tisíc litrů kvalitní pitné vody, neboť jen tak si mohou odběratelé provést srovnání ceny a svých nákladů na denní spotřebu pitné vody a likvidaci odpadních vod, v porovnání například s cenou 1 litru vody v PET lahvi," uvádí ředitel společnosti VaK Chrudim Ivo Doskočil, a dodává: „Navíc, za cenu přibližně 6,90 Kč denně má každý maloodběratel zajištěnu 24hodinovou nepřetržitou službu dodávky pitné vody, odvádění a čistění odpadních vod bez jakýchkoli dalších starostí, a to i v dobách sucha.“

Snaha o snížení spotřeby pitné vody u odběratelů a z ekonomických důvodů snižování spotřeby pitné vody u velkoodběratelů, včetně snížení množství placených čištěných odpadních vod v posledních letech má dopad na výši ceny vodného a stočného.

Tyto snahy o úspory ve spotřebě mají ovšem bohužel opačný efekt. Fixní náklady se dnes ve vodárenství pohybují mezi 70 až 80 % celkových nákladů. Ve vztahu k ceně vodného a stočného to má za následek nikoliv snížení, ale zvýšení ceny 1 m3 vodného a stočného," uzavírá předseda představenstva VS Chrudim Roman Pešek.

red

Reklama