Chrudimské noviny Zastupitel Pilný: "Muzeum totality" vystihuje podle lidí atmosféru v Divadle Karla Pippicha, Chrudim si uřízla ostudu

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Zastupitel Pilný: "Muzeum totality" vystihuje podle lidí atmosféru v Divadle Karla Pippicha, Chrudim si uřízla ostudu

Chrudim - Režisér Slováckého divadla Robert Bellan, který si před nedávnem stěžoval na fungování personálu Divadla Karla Pippicha v Chrudimi a poukázal na podobné zkušenosti ostatních východočeských divadel, našel nakonec zastání u městského zastupitele Františka Pilného (ANO 2011), který mu dal na základě vlastního šetření uvedeného incidentu v několika bodech za pravdu. Pilný se zároveň pozastavuje nad tím, proč se situací v divadle nezabývají místostarosta zodpovědný ve městě za kulturu Jan Čechlovský (ODS) a šéf Chrudimské besedy Jiří Kadeřávek, ale starosta města Petr Řezníček (SNK-ED).

"Evidentně zde selhává řešení problémů na úrovni vedení radnice," konstatuje městský zastupitel poté, co si režisér Bellan vyměnil se starostou Řezníčkem korespondenci, avšak oba nenašli společnou řeč na to, jak problémy v chrudimském divadle řešit. Stejně tak není zřejmé, jestli město vůbec chce na základě starostova dopisu tyto problémy nějak řešit. Dopis totiž vyznívá tak, že se starosta odvolává na nespočet divadelních souborů, které od roku 1989 v Divadle Karla Pippicha účinkovaly, a také na to, že od nich nikdy neslyšel podobnou výtku jako od Roberta Bellana. Zároveň se ze své pozice omlouvá, že nemá k dispozici úplné informace, protože prý nebyl představení, kde k rozporům došlo, přítomen. Některé komentáře režiséra vůči personálu divadla označil ale za neuctivé a nezapomněl při této příležitosti zdůraznit, že by rád záležitost řešil bez přítomnosti médií, protože ta prý podle něho nikdy nic nevyřešila. A právě taková odpověď režiséra Bellana neuspokojila. Popřál proto starostovi dostatek upřímné vůle ke zjištění skutečného stavu věcí v Divadle Karla Pippicha a odvahu k tomu pokusit se zdejší nelichotivou situaci změnit.

Vrcholem je nevhodné chování správce divadla, tvrdí zastupitel

Tato korespondence se mezitím dostala k městskému zastupiteli Františku Pilnému, který se rozhodl zjistit si o fungování Divadla Karla Pippicha co nejvíce informací stejně jako o průběhu představení, jehož technické zázemí a servis personálu režisér Bellan kritizoval. S odpovědí starosty se zastupitel nejen neztotožnil, ale dodal, že takto nelze problémy řešit. "Oslovil jsem několik lidí, kteří jsou obeznámeni s chodem divadla a bohužel všichni potvrzují tyto problémy a tvrdí, že ´muzeum totality´ skvěle vystihuje jeho atmosféru," shrnuje svoje poznatky František Pilný a dodává, že vedení města mělo dostatek času na to, aby si tyto skutečnosti ověřilo namísto toho, aby vedlo neplodnou diskuzi s režisérem a zakrývalo tak ostudu, kterou si Chrudim před hostujícím souborem uřízla. V této souvislosti mu zejména vadí chování správce divadla, který údajně zhasíná světla ještě dříve, než diváci stačí z představení odejít a opírá se přitom o svědectví hned ze tří zdrojů. "Lidi to dost štve, protože může dojít k úrazu. To je vrchol všeho," nechápe správcovo chování zastupitel a za město se režisérovi i objednateli chrudimské scény omluvil. "Není mi jedno, že jdou o našem divadle takové zvěsti a že je město Chrudim negativně vnímáno mezi umělci. Popírání problému tomu rozhodně nepřispívá," podtrhuje zastupitel František Pilný.

Nemám už chuť starostovi cokoliv vysvětlovat, namítá rozhořčeně režisér

Zastupitelova slova však režiséra Bellana neobměkčila, přestože je kvituje s povděkem, a dál odmítá autorsky i režijně připravit pro Divadlo Karla Pippicha tanečně zábavný večer zaměřený tématicky na město a slavné osobnosti Chrudimska. Vadí mu podle jeho sdělení nejen údajně neprofesionální chování personálu divadla, velmi ho prý ale zklamala i reakce starosty Řezníčka. Považuje proto záležitost alespoň pro sebe za definitivně uzavřenou a nemá prý už chuť starostovi po zkušenostech s ním cokoliv vysvětlovat. Nicméně zastupiteli Pilnému poděkoval s tím, že se konečně našel někdo, kdo se za město omluvil a vyjádřil snahu tento problém řešit. "Přeji vám hodně štěstí a síly něco změnit. V krásném městě Chrudimi a neméně krásném Divadle Karka Pippicha v lepších časech nashledanou," píše závěrem režisér Bellan zastupiteli Pilnému. A co na to zastupitel? "Je smutné, že se město holedbá cenami, jako je Liv-Com a další, anebo řadou jiných projektů, a přitom si nedokáže poradit s tak jednoduchou věcí, jakou je v tomto případě vyřízení obyčejné stížnosti, z které pan starosta udělal ještě větší problém, než ve skutečnosti je," namítá zastupitel města. "Přitom stačilo tak málo - poděkovat za podnět a potom se jím zabývat a prověřit všechny skutečnosti. A teprve až pak zaujímat nějaké stanovisko. Nic takového se ale nestalo. Ba co hůř, vinou tohoto nevhodného postupu jsme si udělali špatnou reklamu daleko za hranicemi našeho města," uzavírá František Pilný.

KOMPLETNÍ EMAILOVÁ KORESPONDENCE MEZI ZÚČASTNĚNÝMI:

Původní dopis Roberta Bellana

Dobrý den, jmenuji se Robert Bellan a jsem divadelní režisér. Dne 8. 11. 2015  jsme s Divadlem Pecka a herci Slováckého divadla z UH hráli při vyprodaném hledišti v Divadle Karla Pippicha retro komedii Normální debil. Při vší skromnosti mohu říct, že s velkým úspěchem, na kterém se podíleli i vstřícní a inteligentní diváci, kteří výborně reagovali a při nekonečně dlouhé děkovačce bylo zřejmé, že společně s herci si tento sváteční večer krásně užili. Co mi ale na tomto jinak krásném večeru vadilo a co mne nutí napsat tento mail, je neuvěřitelná neochota, neprofesionalita a arogance kompletního personálu tohoto kulturního stánku. Od uvaděček, přes kulisáky, zvukaře až po pana správce. Takže: co všechno se přihodilo?

Například, po žádosti, že bychom potřebovali ke zdi dozadu postavit dvě židle, se dlouho debatovalo, že to nedovolují požární předpisy. Po další debatě a telefonátech s panem ředitelem to nakonec správce dovolil, ovšem forma, jakou to okomentoval, mi doslova vyrazila dech - že kdo tu židli o centimetr při představení posune, tak toho osobně z toho hlediště vynese. Nejde ani tak o obsah naší debaty ohledně požárních předpisů, (což beru), ale o formu, jakou jedná pan správce nejen s umělci, ale i s lidmi, kteří si za nemalé peníze toto divadlo pronajímají. A když už je řeč o požárních předpisech, celou dobu před i při představení obtěžoval herce a diváky kouř z cigaret, kteří zaměstnanci za přítomnosti pana správce kouřili v místnosti vedle jeviště. Přitom funkce těchto starších pánů mi zůstala utajena, celou dobu tam seděli, když představení skončilo, odnesli nám jednu igelitku a bednu s nářadím a spustili výtah. To je vše. Kdo platí tyto lidi? A za co?

Další věc: nefungoval správně zvukový pult, v první půlce dokonce vypadával pravidelně zvuk, což je v představení, kde hraje hudba zásadní roli, nepřípustné. Místní zvukař (či kdo to byl) prohlásil, že vypadává asi špatný konektor a s humorem sobě vlastním navrhl jako řešení, že když tam (v představení) nebude nic zajímavého, druhá půlka už by se hrát nemusela. Uvaděčky: další kapitola sama pro sebe, povětšinou neochotné (čest výjimkám), navíc některé přicházely a odcházely se dívat během představení do hlediště a rušily tím diváky. Paní v baru byla milá babička, ale takovým tempem podávající nápoje, že myslím ještě teď někteří čekají na pití.

Co říct závěrem? Jsem přesvědčen, že tak krásné divadlo by si zasloužilo větší pozornost a lásku lidí, kteří mají vztah a úctu ke kultuře a k práci a lidem obecně. Trefně to zhodnotil šéfredaktor Pardubických listů (kterého jedna paní uvaděčka nechtěla pustit na volné místo - kam jsem ho poslal já osobně), že celé to panoptikum osazenstva kulturáku je jak vystřižené z dob vrcholného komunismu a vzhledem k tomu, že se naše hra odehrává v sedmdesátých letech socialistického Československa, tak všichni tématicky odpovídají dané době a jsou tak vlastně vhodným doplněním a zajímavou součástí našeho retro představení...

A to je vše. S pozdravem a přáním všeho dobrého Robert Bellan, autor a režisér

P. S.

Dostal jsem před časem nabídku připravit autorsky a režijně v Divadle Karla Pippicha divadelně, tanečně zábavný večer tématicky zaměřený na město a slavné osobnosti Chrudimska, bohužel po této zkušenosti s personálem divadla musím říct, že v takové atmosféře a s takovými lidmi, které město zaměstnává v tomto stánku kultury, si spolupráci skutečně představit neumím.

Odpověď starosty města Petra Řezníčka

Dobrý den pane Bellane, hned v úvodu se musím přiznat, že mne Vaše hodnocení Vaší účasti v našem divadle docela nemile překvapilo. Nebyl jsem u toho, ale zdá se mi, že některé Vaše výroky nemusí být až tak příkrým hodnocením, které vysíláte na všechny strany. Asi jsem právě z tohoto důvodu v počátku zapochyboval, zda jde o upřímnou snahu upozornit zřizovatele na možné chyby. A ještě jedna poznámka. V našem divadle před i po renovaci (rok 1998) účinkovalo nespočet divadelních souborů včetně Národního divadla. Za celou dobu jsem nedostal k uchu závažnou výtku. Spíše naopak.

A nyní k tomu, co popisujete v jednotlivých událostech. Nevím, o jaké židle šlo, ale pokud požární předpisy něco limitují, tak to je asi složitě řešitelné. V případě, že je vše v pohodě, všichni řeknou "no vidíš, že to jde". V opačném případě je viník zřejmý. Předpokládám, že nájemcem byl pan Pan Krtička a pokud mám správné informace, tak ten žádné výhrady vůči personálu divadla neměl. Několik slov k pánům, kteří "nic nedělali". Určitě víte, že každé společenské zařízení, kde se koná společenská či kulturní akce, má právě v rozsahu Požárního řádu určenou povinnost Požární hlídky. Nemusí to být hasič profi ani dobrovolný. Jsou-li členové této hlídky řádně proškoleni, tak ji mohou tvořit i lidé z divadla. Prostor, kde někteří kouřili, je označen jako kuřácký prostor oproti zbytku divadla, kde se nekouří. Opět stížnosti ze strany publika jsme za celou dobu nezaznamenali. Pokud měli herci během divadelního představení s tímto problém, asi se dalo pány na tento stav upozornit. Ke zvukové aparatuře - zvukový pult. Určitě se shodneme na tom, že technické zařízení může někdy v absolutně nevhodnou dobu začít  stávkovat a prostě nefunguje. To si fakt myslíte, že se to stává jen v Divadle Karla Pippicha - muzeu totality? Já si to nemyslím. Věřím, že se zvukař naopak snažil zařízení opravit k Vaší spokojenosti. Co mne ve Vašem hodnocení velmi zaráží a co nedokáži vůbec přijmout, je neochota a arogance uvaděček, které takto hodnotíte. Mám za to, že jejich laskavost a vstřícnost nevybočuje ze standartu těchto profesí v divadlech tohoto formátu České republiky a myslím, že tomu tak bylo i za Vámi zmiňované totality. Nechám bez komentáře Vaše celkem neuctivé hodnocení paní v baru.

Tuto odpověď posílám Vám, neboť jste to posílal mně na vědomí. Neposkytuji ji žádným mediálním zdrojům, neboť věřím ve Váš upřímný zájem věc řešit. A jak oba jistě dobře víme, tak ty nikdy nic nevyřešily. Věřte, že mne Vaše hodnocení velmi mrzí, ale jak sám víte, někdy se některé věci bez osobní účasti hodnotí velmi těžko. A to je můj případ. Pouze mohu vycházet z letitých zkušeností s provozem našeho Divadla Karla Pippicha.

S přátelským pozdravem Mgr. Petr Řezníček

Odpověď režiséra Roberta Bellana

Dobrý den, jen krátce: vězte, pane Řezníčku, že nemám žádný důvod proč bych měl něco zveličovat, nebo snažit se psát nějakou nepravdu. V Chrudimi jsem byl poprvé, nikoho tam neznám - ani z divadla, ani z Města, ani členy politických stran, prostě nikoho. Jsem poměrně vytížený a opravdu obvykle nemám čas ani chuť nic takového řešit. Mám jen upřimnou snahu upozornit na situaci ve vašem divadle, která je podle mě opravdu neuvěřitelná a bezmoc jakou jsem tam cítil při jednání s personálem, lze už jinde těžko zažít. Doporučuji Vám, jestli to myslíte s městem a kulturou vážně, neměl byste před tím jako zřizovatel zavírat oči.

Zkouším teď ve VČD v Pardubicích a už před návštěvou Vašeho stánku kultury jsem byl členy pardubického divadla upozorňován, že tam budou problémy, ať se na to připravím. Po následné události jsem se poptal i dalších lidí, kteří měli nějakou zkušenost s Divadlem Karla Pipicha (např. herců z Hradce Králové) a opravdu případů a historek o neprofesionálním a hulvátském chování ze strany personálu jsem nasbíral celou řadu. Vězte, že to, že si nikdo nestěžoval konkrétně Vám, neznamená, že se ty věci nedějí.

Závěrem: nechci primárně řešit židličky, nefungující zvuk, požární předpisy atp., nebo že členové požární hlídky v divadle kouří (a ještě k tomu u jeviště), že jakkoliv hodná a sympatická paní v baru je k uzoufání pomalá atp., ale v první řadě mi vadí forma,  jakou se ve Vašem stánku kultury jedná s lidmi. Mimochodem, pan Krtička vypadá jako slušný a nekonfliktní člověk, ale i on byl z událostí toho večera zoufalý a dokonce prohlásil, že si to nenechá jako nájemce líbit a bude chtít snížit nájem! Tolik jen pokud jde o správnost vašich informací.

Přeji Vám osobně i Městu Chrudim, ať se daří a budu věřit ve Vaši upřimnou vůli zjistit skutečný stav věci a že se pokusíte něco změnit tak, aby Vaše krásné divadlo nebylo noční můrou hostujících souborů.

S přátelským pozdravem Robert Bellan

P. S. Nemyslím si, že média nikdy nic nevyřešila, naopak je to velmi silný pomocník proti zvůli a bezpráví a ne nadarmo je svoboda tisku základem současné demokratické společnosti. Upozorňuji Vás, že já naopak veškerou korespondenci s Vámi médiím předkládat budu.

Druhá odpověď starosty Petra Řezníčka režiséru Robertu Bellanovi

Dobrý den pane Bellane,

stále chci věřit Vaší upřímné snaze věc v našem divadle řešit ku prospěchu všech. Jak účinkujících, tak diváků. Myslím, že v mé reakci jste nikde nemohl objevit pokus o zpochybnění Vašich tvrzení a ani v náznaku, že bych snad před něčím zavíral oči. Jen jsem neměl možnost slyšet i druhou stranu. Proti tomu byste asi námitku nevznesl. Pravda má vždy dvojí úhel pohledu. A proto by měla být vyslyšena i druhá strana. Na tom se také asi shodneme. Nechávám zcela bez komentáře zmínku o Vaší neznalosti lidí z města ev. dalších subjektů viz. adresář naší emailové komunikace.

Odesláno bez podpisu z e-mailové adresy petr.reznicek@chrudim-city.cz

Dopis Františka Pilného Robertu Bellanovi a Petru Řezníčkovi

Vážený pane režisére, vážený pane starosto, dovolím si krátce reagovat na níže zaslané e-maily.

Předně uvedu, že nesouhlasím s odpovědí pana starosty, takto opravdu problémy řešit nelze. Předpokládal bych, že se k problémům vyjádří místostarosta odpovědný za kulturu, tuto odpověď jsem ale nikde nezaregistroval. Předpokládal jsem tedy, že odpověď pana starosty obsahuje prodiskutované problémy právě s panem místostarostou nebo alespoň ředitelem Chrudimské besedy. Jak plyne z druhého e-mailu pana starosty, tak se tak do 20. 11. 2015 nestalo. Zároveň bych se částečně zastal i pana starosty Řezníčka, protože odpovědnost za chod divadla je na místostarostovi zodpovědném za kulturu.

Pan režisér uvedl celkem dost informací k tomu, co v našem divadle nefunguje a zároveň uvedl i řadu dalších subjektů, které nejsou s chodem divadla spokojeni. Není nic jednoduššího, než se jich zeptat. Zeptat se i druhé strany v divadle, atd. Pan Bellan psal svůj e-mail 9. 11. 2015, bylo tedy dost času zjistit informace. Já jsem tak učinil, oslovil jsem několik lidí, kteří jsou obeznámeni s chodem divadla a bohužel všichni potvrzují problémy a tvrdí, že "muzeum totality" skvěle vystihuje jeho atmosféru. Vrcholem všeho považuji zhasnutí světel, když lidé odcházejí z divadla. To pan správce nemůže pět minut počkat, až všichni odejdou? (Potvrzeno třemi různými lidmi ve třech různých situacích.) Zřejmě raději ušetříme pár korun na energiích (nebo jsou zodpovědné osoby dříve doma) a riskujeme zranění?

Město Chrudim má zavedenou agendu MA 21 a Zdravé město. Troufám si tvrdit, že v divadle toto zcela selhává, evidentně selhává i řešení problémů na úrovni vedení radnice. Očekával bych, že problémy, které popsal pan Bellan ve svém prvním e-mailu, se měly rychle prošetřit, zjistit pravý stav věci a pokud tyto problémy opravdu jsou, tak je rychle vyřešit, panu Bellanovi se omluvit a ne si tady dopisovat o tom, kdy jsme divadlo rekonstruovali, kdo zde účinkoval, apod. O faktickém řešení tu není ani čárka.

Město Chrudim získalo v minulosti cenu Liv-Com. Docela by mě zajímalo, zda tato cena převýši ostudu, kterou jsme si "střihli" u pana Bellana a dalších osob majících zkušenosti s naším divadlem. Není mi jedno, že jdou takové zvěsti o našem divadle, že je město Chrudim negativně vnímáno mezi umělci. Popírání problému tomu rozhodně nepřispívá.

S pozdravem František Pilný, zastupitel města Chrudim

Dopis Františka Pilného Robertu Bellanovi a nájemci Krtičkovi
 
Vážený pane Bellane, vážený pane Krtičko,

rád bych se Vám omluvil za to, co se Vám v Chrudimi stalo a zároveň bych Vám rád poděkoval za to, že zde v Chrudimi jste. Doufám, že na Chrudim nezanevřete a budete tu i nadále.

S pozdravem František Pilný, zastupitel města Chrudim

PS: Co kdyby pan starosta a pan místostarosta osobně dohlédli na provoz divadla, až zde pan Bellan bude opět něco režírovat? Možná by pravda vyšla velmi rychle najevo.

Odpověď Roberta Bellana Františku Pilnému

Vážený pane Pilný,

protože se konečně našel někdo, kdo za město použil slušný tón a vyjádřil snahu problémy skutečně řešit a též se mi omluvil, respektive nájemci, za situaci v divadle při hostování divadla Pecka, považuji tímto pro sebe celou záležitost za ukončenou.

Děkuji, přeji hodně štěstí a síly. Robert Bellan

P. S. Slova pana starosty zpochybňující mou nestrannost naznačováním provázanosti s lidmi z města, či jinými subjekty (podle adresáře naší mailové korespondence), jsou důkazem sprostoty, hulvátství a nehorázností, které vypovídají o panu starostovi víc, než veškerá slovíčka typu "S přátelským pozdravem", "Vážený" atp. Nemám sílu ani chuť panu starostovi vysvětlovat, že existuje něco jako internet a potřebné informace lze snadno zjistit, například na stránkách města pod oddělením "Kontakty". Nemám ani chuť a sílu panu starostovi už vysvětlovat cokoliv. Napadá mě snad jen, že ne nadarmo se říká, že ryba smrdí od hlavy. A to už je opravdu všechno.

V krásném městě Chrudimi a neméně krásném Divadle Karla Pippicha v lepších časech nashledanou.

Roman Zahrádka

Reklama

Obrázek uživatele Ivča
#4077 Ivča 27. Listopad 2015 - 17:49
Může mi prosím tady pan Pilný napsat, kolikrát byl v tomto roce v Divadle Karla Pippicha? Protože nejlépe se chování všech hodnotí osobně a ne stylem JPP.
Obrázek uživatele Jiří Komárek
#4079 Jiří Komárek 28. Listopad 2015 - 8:22
Dávám panu režisérovi plně za pravdu. RYBA SMRDÍ OD HLAVY. Je třeba více takových lidí, jako je pan režisér Belan.