Chrudimské noviny Muzeum totality? Starosta s režisérem dál vedou při, jak to ve skutečnosti v Divadle Karla Pippicha funguje

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Muzeum totality? Starosta s režisérem dál vedou při, jak to ve skutečnosti v Divadle Karla Pippicha funguje

Chrudim - Sedí si radnice na uších? Asi takový dojem zanechala odpověď starosty města Petra Řezníčka (SNK-ED) režisérovi Robertu Bellanovi, který si před pár dny posteskl nad fungováním personálu Divadla Karla Pippicha. V otevřeném dopise přirovnal totiž režisér kulturní zařízení města k muzeu totality a pod vlivem těchto zkušeností odmítl autorsky a režijně připravit v chrudimském divadle tanečně zábavný večer tématicky zaměřený na město a slavné osobnosti Chrudimska.

Z odpovědi starosty Řezníčka režiséru Bellanovi však vyplývá, že mu více vadí zveřejnění těchto skutečností, než samotné poměry v divadle. A právě to znovu přimělo režiséra ze Slováckého divadla v Uherském Hradišti reagovat, protože starostovu odpověď nechápe. Pozastavuje se především nad tím, že Řezníčkovi problematický přístup personálu divadla vůči hostujícím souborům nevadí a zavírá před ním oči, přestože s ním mají údajně podobně nedobré zkušenosti i jiné soubory z ostatních divadel, například z Východočeského divadla v Pardubicích nebo herci Klicperova divadla v Hradci Králové.

"Případů a historek o neprofesionálním a hulvátském chování ze strany personálu jsem nasbíral celou řadu. Vězte, že to, že si nikdo nestěžoval konkrétně vám, neznamená, že se ty věci nedějí," poukazuje Robert Bellan. Starosta však oponuje. "V našem divadle před i po renovaci účinkovalo nespočet divadelních souborů včetně Národního divadla. Za celou dobu jsem nedostal k uchu závažnou výtku. Spíše naopak," tvrdí Petr Řezníček a dodává, že po prvním dopise zapochyboval, že jde o režisérovu upřímnou snahu upozornit na možné chyby.

A přesně tohle byl okamžik, kdy se režisér Slováckého divadla rozhodl dál nemlčet, protože se cítí starostou nařčen z jakési vědomé manipulace veřejného mínění. "Nemám důvod něco zveličovat nebo psát nepravdu. V Chrudimi jsem byl poprvé, nikoho tady neznám - ani z divadla, města, natož členy politických stran, prostě nikoho. Mám jen upřímnou snahu upozornit na situaci ve vašem divadle, která je podle mě opravdu neuvěřitelná a bezmoc, jakou jsem tam cítil při jednání s personálem, lze už jinde těžko zažít," podtrhuje Robert Bellan. "Jestli to myslíte s městem a kulturou vážně, neměl byste před tím jako zřizovatel zavírat oči," doporučuje režisér starostovi.

Aby Chrudimské noviny nebyly opět nařčeny z toho, že vytrhávají některé věty z kontextu, přetiskujeme pod tímto textem celá znění dopisů, které si starosta Řezníček s režisérem Bellanem v reakci na jeho první výtku vyměnili.

Režisér Slováckého divadla Robert Bellan je první, kdo na údajně neprofesionální poměry v zákulisí Divadla Karla Pippicha veřejně upozornil.  Foto: Chrudimské noviny

Původní dopis Roberta Bellana

Dobrý den, jmenuji se Robert Bellan a jsem divadelní režisér. Dne 8. 11. 2015  jsme s Divadlem Pecka a herci Slováckého divadla z UH hráli při vyprodaném hledišti v Divadle Karla Pippicha retro komedii Normální debil. Při vší skromnosti mohu říct, že s velkým úspěchem, na kterém se podíleli i vstřícní a inteligentní diváci, kteří výborně reagovali a při nekonečně dlouhé děkovačce bylo zřejmé, že společně s herci si tento sváteční večer krásně užili. Co mi ale na tomto jinak krásném večeru vadilo a co mne nutí napsat tento mail, je neuvěřitelná neochota, neprofesionalita a arogance kompletního personálu tohoto kulturního stánku. Od uvaděček, přes kulisáky, zvukaře až po pana správce. Takže: co všechno se přihodilo?

Například, po žádosti, že bychom potřebovali ke zdi dozadu postavit dvě židle, se dlouho debatovalo, že to nedovolují požární předpisy. Po další debatě a telefonátech s panem ředitelem to nakonec správce dovolil, ovšem forma, jakou to okomentoval, mi doslova vyrazila dech - že kdo tu židli o centimetr při představení posune, tak toho osobně z toho hlediště vynese. Nejde ani tak o obsah naší debaty ohledně požárních předpisů, (což beru), ale o formu, jakou jedná pan správce nejen s umělci, ale i s lidmi, kteří si za nemalé peníze toto divadlo pronajímají. A když už je řeč o požárních předpisech, celou dobu před i při představení obtěžoval herce a diváky kouř z cigaret, kteří zaměstnanci za přítomnosti pana správce kouřili v místnosti vedle jeviště. Přitom funkce těchto starších pánů mi zůstala utajena, celou dobu tam seděli, když představení skončilo, odnesli nám jednu igelitku a bednu s nářadím a spustili výtah. To je vše. Kdo platí tyto lidi? A za co?

Další věc: nefungoval správně zvukový pult, v první půlce dokonce vypadával pravidelně zvuk, což je v představení, kde hraje hudba zásadní roli, nepřípustné. Místní zvukař (či kdo to byl) prohlásil, že vypadává asi špatný konektor a s humorem sobě vlastním navrhl jako řešení, že když tam (v představení) nebude nic zajímavého, druhá půlka už by se hrát nemusela. Uvaděčky: další kapitola sama pro sebe, povětšinou neochotné (čest výjimkám), navíc některé přicházely a odcházely se dívat během představení do hlediště a rušily tím diváky. Paní v baru byla milá babička, ale takovým tempem podávající nápoje, že myslím ještě teď někteří čekají na pití.

Co říct závěrem? Jsem přesvědčen, že tak krásné divadlo by si zasloužilo větší pozornost a lásku lidí, kteří mají vztah a úctu ke kultuře a k práci a lidem obecně. Trefně to zhodnotil šéfredaktor Pardubických listů (kterého jedna paní uvaděčka nechtěla pustit na volné místo - kam jsem ho poslal já osobně), že celé to panoptikum osazenstva kulturáku je jak vystřižené z dob vrcholného komunismu a vzhledem k tomu, že se naše hra odehrává v sedmdesátých letech socialistického Československa, tak všichni tématicky odpovídají dané době a jsou tak vlastně vhodným doplněním a zajímavou součástí našeho retro představení...

A to je vše. S pozdravem a přáním všeho dobrého Robert Bellan, autor a režisér

P. S.

Dostal jsem před časem nabídku připravit autorsky a režijně v Divadle Karla Pippicha divadelně, tanečně zábavný večer tématicky zaměřený na město a slavné osobnosti Chrudimska, bohužel po této zkušenosti s personálem divadla musím říct, že v takové atmosféře a s takovými lidmi, které město zaměstnává v tomto stánku kultury, si spolupráci skutečně představit neumím.

Podle starosty města Petra Řezníčka je v Divadle Karla Pippicha naopak vše v pořádku. Sklízí prý u ostatních souborů úspěch.  Foto: Jindřich Balous

Odpověď starosty města Petra Řezníčka

Dobrý den pane Bellane, hned v úvodu se musím přiznat, že mne Vaše hodnocení Vaší účasti v našem divadle docela nemile překvapilo. Nebyl jsem u toho, ale zdá se mi, že některé Vaše výroky nemusí být až tak příkrým hodnocením, které vysíláte na všechny strany. Asi jsem právě z tohoto důvodu v počátku zapochyboval, zda jde o upřímnou snahu upozornit zřizovatele na možné chyby. A ještě jedna poznámka. V našem divadle před i po renovaci (rok 1998) účinkovalo nespočet divadelních souborů včetně Národního divadla. Za celou dobu jsem nedostal k uchu závažnou výtku. Spíše naopak.

A nyní k tomu, co popisujete v jednotlivých událostech. Nevím, o jaké židle šlo, ale pokud požární předpisy něco limitují, tak to je asi složitě řešitelné. V případě, že je vše v pohodě, všichni řeknou "no vidíš, že to jde". V opačném případě je viník zřejmý. Předpokládám, že nájemcem byl pan Pan Krtička a pokud mám správné informace, tak ten žádné výhrady vůči personálu divadla neměl. Několik slov k pánům, kteří "nic nedělali". Určitě víte, že každé společenské zařízení, kde se koná společenská či kulturní akce, má právě v rozsahu Požárního řádu určenou povinnost Požární hlídky. Nemusí to být hasič profi ani dobrovolný. Jsou-li členové této hlídky řádně proškoleni, tak ji mohou tvořit i lidé z divadla. Prostor, kde někteří kouřili, je označen jako kuřácký prostor oproti zbytku divadla, kde se nekouří. Opět stížnosti ze strany publika jsme za celou dobu nezaznamenali. Pokud měli herci během divadelního představení s tímto problém, asi se dalo pány na tento stav upozornit. Ke zvukové aparatuře - zvukový pult. Určitě se shodneme na tom, že technické zařízení může někdy v absolutně nevhodnou dobu začít  stávkovat a prostě nefunguje. To si fakt myslíte, že se to stává jen v Divadle Karla Pippicha - muzeu totality? Já si to nemyslím. Věřím, že se zvukař naopak snažil zařízení opravit k Vaší spokojenosti. Co mne ve Vašem hodnocení velmi zaráží a co nedokáži vůbec přijmout, je neochota a arogance uvaděček, které takto hodnotíte. Mám za to, že jejich laskavost a vstřícnost nevybočuje ze standartu těchto profesí v divadlech tohoto formátu České republiky a myslím, že tomu tak bylo i za Vámi zmiňované totality. Nechám bez komentáře Vaše celkem neuctivé hodnocení paní v baru.

Tuto odpověď posílám Vám, neboť jste to posílal mně na vědomí. Neposkytuji ji žádným mediálním zdrojům, neboť věřím ve Váš upřímný zájem věc řešit. A jak oba jistě dobře víme, tak ty nikdy nic nevyřešily. Věřte, že mne Vaše hodnocení velmi mrzí, ale jak sám víte, někdy se některé věci bez osobní účasti hodnotí velmi těžko. A to je můj případ. Pouze mohu vycházet z letitých zkušeností s provozem našeho Divadla Karla Pippicha.

S přátelským pozdravem Mgr. Petr Řezníček

Odpověď režiséra Roberta Bellana

Dobrý den, jen krátce: vězte, pane Řezníčku, že nemám žádný důvod proč bych měl něco zveličovat, nebo snažit se psát nějakou nepravdu. V Chrudimi jsem byl poprvé, nikoho tam neznám - ani z divadla, ani z Města, ani členy politických stran, prostě nikoho. Jsem poměrně vytížený a opravdu obvykle nemám čas ani chuť nic takového řešit. Mám jen upřimnou snahu upozornit na situaci ve vašem divadle, která je podle mě opravdu neuvěřitelná a bezmoc jakou jsem tam cítil při jednání s personálem, lze už jinde těžko zažít. Doporučuji Vám, jestli to myslíte s městem a kulturou vážně, neměl byste před tím jako zřizovatel zavírat oči.

Zkouším teď ve VČD v Pardubicích a už před návštěvou Vašeho stánku kultury jsem byl členy pardubického divadla upozorňován, že tam budou problémy, ať se na to připravím. Po následné události jsem se poptal i dalších lidí, kteří měli nějakou zkušenost s Divadlem Karla Pipicha (např. herců z Hradce Králové) a opravdu případů a historek o neprofesionálním a hulvátském chování ze strany personálu jsem nasbíral celou řadu. Vězte, že to, že si nikdo nestěžoval konkrétně Vám, neznamená, že se ty věci nedějí.

Závěrem: nechci primárně řešit židličky, nefungující zvuk, požární předpisy atp., nebo že členové požární hlídky v divadle kouří (a ještě k tomu u jeviště), že jakkoliv hodná a sympatická paní v baru je k uzoufání pomalá atp., ale v první řadě mi vadí forma,  jakou se ve Vašem stánku kultury jedná s lidmi. Mimochodem, pan Krtička vypadá jako slušný a nekonfliktní člověk, ale i on byl z událostí toho večera zoufalý a dokonce prohlásil, že si to nenechá jako nájemce líbit a bude chtít snížit nájem! Tolik jen pokud jde o správnost vašich informací.

Přeji Vám osobně i Městu Chrudim, ať se daří a budu věřit ve Vaši upřimnou vůli zjistit skutečný stav věci a že se pokusíte něco změnit tak, aby Vaše krásné divadlo nebylo noční můrou hostujících souborů.

S přátelským pozdravem Robert Bellan

P. S. Nemyslím si, že média nikdy nic nevyřešila, naopak je to velmi silný pomocník proti zvůli a bezpráví a ne nadarmo je svoboda tisku základem současné demokratické společnosti. Upozorňuji Vás, že já naopak veškerou korespondenci s Vámi médiím předkládat budu.

Roman Zahrádka

Reklama

Obrázek uživatele koala
#4017 koala 16. Listopad 2015 - 13:55
Škoda, že si stavíme lidi z kultury proti sobě. Jezdí po celé zemi a o Chrudimi mohou mluvit dobře nebo špatně. Myslím, že tuto propagaci města zdarma radnice dlouhodobě nezvládá.
Obrázek uživatele xyz
#4018 xyz 18. Listopad 2015 - 10:02
Myslím, že by bylo fajn se nad chováním pozastavit, pracovat s tím. tedy apriori neodmítat kritiku. Na druhou stranu si myslím, že že média nikdy nic nevyřešila. Ona na něco přijdou, ale copak to řeší - max. tlačí na plnění. To by pak mohl např. pan Valenta jít a uklidit na kopanici durman. to by u mne byl ten novinář co situaci řeší. Řešit situaci musí kompetentní osoby - tedy město jako správce, vlastník musí reagovat na kritiku - netvářit se, že kdejaký nímand z horní dolní píše.
Obrázek uživatele karel1
#4019 karel1 18. Listopad 2015 - 14:52
Oni někdy páni novináři se rádi přiživí,nafouknou a hlavně zviditelňují. hlavně u věcí který nerozumí ani za prd. Nemyslím jenom tento článek,to už jistě víte a pokud ne tak si taky sedíte na uších očích i rukách.O odvolávat se na totalitu dokáže jen totalitní mumie.
Obrázek uživatele Tomáš Velendorf
#4020 Tomáš Velendorf 18. Listopad 2015 - 22:01
No vidíte soudruzi. Po čem my voláme? Po satiře. Ano, pozitivní konstruktivní satira.:-)
Obrázek uživatele karel1
#4027 karel1 19. Listopad 2015 - 19:31
Ono,je poplatné "jací nadřízení takoví podřízení".Takže jaké vedení města takové jeho organizace.A ve vytunelovaném městě rozházením peněz za pomníky mocných,je s podivem,že se vůbec najdou peníze aby kultura fungovala.A pokud panu režisérovi vadí,že v bufetu pracuje důchodkyně, tak určitě kozatá mladice by za ty peníze ani nevstala za židle.U mladé fešné by mu nevadilo,že je pomalá.
Obrázek uživatele Jiří Komárek
#4028 Jiří Komárek 20. Listopad 2015 - 1:21
Pan režisér to popsal výstižně a dinosaurus se zbaběle brání, jak je v této zemi zvykem. Ano, doposud si nikdo nestěžoval, pan režisér je dle starosty Řezníčka kverulant. Doposud to nikomu nevadilo. Ano, mlčí jenom zbabělci, kterým jde o prachy a příště přijedou znova a kávu si přivezou v termosce. Plně souhlasím s odmítnutím dalšího vystoupení ve zdejším skansenu totality. Na totalitní praktiky státní správy v Chrudimi upozornilo občanské sdružení K213 již v roce 2010 v souvislosti sebevraždy Jany Komárkové a následně při vykonstruovaném stíhání jejího otce za vylepení letáků o pravdivé příčině sebevraždy jeho dcery. Více na www. K213 rubrika příběhy, http://ley.cz/komarek Pan starosta Řezníček asi nečetl leták našeho sdružení Výzva občanům okresu Chrudim, ani mi neodpověděl na můj elektronicky podnět jaké zaměstnává lidi. Jaký pán, takový krám.
Obrázek uživatele Radek Mašík
#4168 Radek Mašík 18. Prosinec 2015 - 9:48
Musím se vyjádřit k tomuto tématu. 15 let dělám akce, včetně každoročního plesu v chrudimském Muzeu. Nikdy jsem nezažil tak neschopný personál a vedení jako má chrudimská beseda a to už jsem projel několik divadel, kulturních center, kongresových sálů. Vždy je nějaký problém. Na smlouvu na akci čekáte 2 měsíce, přitom je každý rok stejná. Každý rok máme stejné požadavky a každý rok se někdo ze sekretariátu diví, proč to takto má být. Jediný kdo je vždy vstřícný je správce pan Grman. U jednání mi vždy přijde, že je otravujeme, že tam chceme dělat akci a zaplatit peníze za nájem. Toto by se v soukromé sféře nikdy nestalo. Navíc do Chrudimi se měla vrátit jedna z TOP akcí plesů v České republice - Ples dopravy. A jen kvůli přístupu chrudimské besedy, tento ples se bude konat v Litomyšli. Jako rodilý Chrudimák, který vždy hájí své město, si musím opravdu postesknout nad tímto chováním a přístupem.
Obrázek uživatele Jan Navrátil
#4171 Jan Navrátil 18. Prosinec 2015 - 15:57
Radek Mašík: Musím se vyjádřit k tomuto tématu. 15 let dělám akce, včetně každoročního plesu v chrudimském Muzeu. Nikdy jsem nezažil tak neschopný personál a vedení jako má chrudimská beseda a to už jsem projel několik divadel, kulturních center, kongresových sálů. Vždy je nějaký problém. Na smlouvu na akci čekáte 2 měsíce, přitom je každý rok stejná. Každý rok máme stejné požadavky a každý rok se někdo ze sekretariátu diví, proč to takto má být. Jediný kdo je vždy vstřícný je správce pan Grman. U jednání mi vždy přijde, že je otravujeme, že tam chceme dělat akci a zaplatit peníze za nájem. Toto by se v soukromé sféře nikdy nestalo. Navíc do Chrudimi se měla vrátit jedna z TOP akcí plesů v České republice - Ples dopravy. A jen kvůli přístupu chrudimské besedy, tento ples se bude konat v Litomyšli. Jako rodilý Chrudimák, který vždy hájí své město, si musím opravdu postesknout nad tímto chováním a přístupem.
Ať žije Ctrl+c a Ctrl+v :) :)