a

Už jsme tam
 
Velkou pastí na duchovní cestě je často nevyvážený rozvoj různých složek osobnosti. Po zhltání hromady knih, přednášek a moudrých debat v čajovnách či hospodách jsme intelektuálně velice na výši. V podstatě už osvícení. Ve skutečnosti však naše emoční inteligence a etické žití pokulhávají daleko za přemoudřelým egem.
S tím je spojeno podhodnocení či nepřijímání temných stránek vlastní osobnosti. A přesvědčení, jak jsme již duchovně pokročilí - nás se ty „nízké“ věci už netýkají, jsme mimo dualitu, vidíme podstatu věcí, morální standardy jsou jen jednou z iluzí a forem. Jsou to jen koncepty, my jsme nad nimi.
Tolik alespoň stručně na ukázku ze široké palety možných projevů spirituálního „bajpásu“. Nejedná se o kompletní přehled ani nepředkládám návody k překonání těchto pastí, jen na ně poukazuji. Když démona známe jménem, nemá nad námi takovou moc.
 
Duchovní úlet
 
V podstatě se dá říci, že kde je spiritualita, tam hrozí spiritual bypassing. Jak bychom to vlastně nazvali hezky česky? Duchovní úlet navrhuji. Odborněji možná spíš duchovní zanedbání.
Je dobré si uvědomit, že sebepoznání nepřináší automaticky a rychle klid, pohodu a radost až na kost. Často je to právě naopak. Otevře, rozvíří kaly, rány a temnoty. Tedy pokud je opravdové.
Opravdová spiritualita není opium, které by posloužilo k útěku od sebe a od života. Je to setkávání se s celostí sebe sama. S bolestivými šrámy, nedokonalostmi, divnými pocity, strachem, úzkostí, hněvem, závistí. Je to uvědomování, poznávání všeho, co je tu s námi.
 
Může se stát, a není to žádná hanba, že se najdeme v zajetí duchovního zanedbání. Na útěku před sebou - v domnění, že k sobě právě jdeme. Toto poznání a hlavně přiznání je velká věc. Zpočátku může být velmi bolestné. Je to otevření se pravdivosti a upřímnosti. Bez jejich pomoci se na opravdové vnitřní cestě neobejdeme.
 
Roman Žižlavský, Psychologie.cz