Chrudimské noviny Rudolf Špaček: Jsme pěšáky systému, který nás potřebuje mít nemocné

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Rudolf Špaček: Jsme pěšáky systému, který nás potřebuje mít nemocné

Astrolife.cz - Miracle Mineral solution (MMS). Mnozí čtenáři se jistě s tímto zázračným preparátem již setkali, pro jiné to bude úplné novum. Začněme ale poněkud šířeji. Každý z nás má ve svém okolí, potažmo v rodině jistě několik přátel či známých postižených některou z civilizačních nemocí. Mnozí z těch, kteří budou číst tyto řádky, jsou nebo možná budou jejich nedobrovolnými nositeli.

Neradi o nich hovoříme, neradi na ně myslíme. Cukrovka, HIV, rakovina, borelioza nebo různé typy alergií. Jedná se zkrátka o choroby, které jsou především spojeny s životním stylem moderní doby.

Nelekejte se, nechci se rozepisovat ani o chorobách, ani o zdravém životním stylu. Také patřím k těm, kteří se raději zakousnou do plátku voňavé anglické než do hrsti ovesných vloček, ovšem to, že dnes takřka nenalezneme zcela zdravého člověka, také o lecčems vypovídá. Ve staré Číně byli lékaři odměňováni podle obyvatel zdravých, nikoli, jak je tomu u nás, podle počtu nemocných. Když se nad tím skutečně zamyslíme, tak zjistíme, v jakém zvráceném systému vlastně žijeme. Lékař vykazuje výkon podle počtu ošetřených pacientů a podle vydaných léků, není hodnocen podle zdravých či uzdravených, nýbrž podle nemocných.

To nás samozřejmě musí dovést k myšlence, že se tu primárně nejedná o uzdravení, ale o výkony, a čím více nemocných, tím lépe pro farmaceuticko-medicinský systém, kterému přináší tento způsob práce neskutečné zisky. Těžko se nám připouští, že to tu s námi někdo nemusí myslet dobře. Zpohodlněli jsme a navykli si, že média nám předestírají informace, jež jsou „věrohodné“ a že z úst odborníka musí přece zaznít „pravda“… Lidské utrpení a fyzické obtíže způsobují to, že člověk místo aby se zastavil a přijal novou situaci, zamýšlel se nad sebou, co mu mají vzniklé obtíže říci, na co jej bolest upozorňuje, kde se dopustil chyby, tak se jí hledí zbavit prostřednictvím tzv. odborníků a nedomýšlí, že jsou to systémem stejně zmanipulovaní lidé jako my ostatní. Klidně si nechá předepsat desítky prášků v bláhové víře, že jej chemické prostředky postaví zase na nohy.

Děsím se, když vidím, že někdo užívá denně dvacet nebo i více prášků. Kdybychom nepotlačovali selský rozum v nás, muselo by nám dojít, že mnoho chemie způsobí nežádoucí reakci. Je to stejné, jako kdybyste do těsta místo jednoho koření nasypali dvacet druhů. Nebylo by poživatelné, bylo by totálně zmařené. Lidská víra v lékaře po léta narůstala a tak jsme si ani nepovšimli, že bylinky byly vytlačeny chemií, kterou je mnohem snazší předepsat, než se vydat někam k lesu a hrbit se sběrem léčivek. A už vůbec nezjistíme, kolik balení léků požadují farmaceutické koncerny od lékaře předepsat, aby mohl jako bonus odjet do exotické ciziny. Kdy už pochopíme, že jsme jen pěšáci systému, který se nás snaží ovládnout a zmanipulovat ve svůj prospěch! Systém nemá city, žije z nás všech a aby dobře žil, tak nás potřebuje nemocné, nikoli zdravé.

Ale vraťme se nyní zpátky k MMS. Z dřívějška jsem znal pouze teoreticky onen zázračný roztok a protože jsem neznal nikoho, kdo by jej aktivně užíval, nechal jsem tu informaci, přiznám se, nějak odplynout. Ovšem do té doby, než se na obrazovce v hlavních zprávách objevila zmínka o chloritanu sodném a nějací opět „odborníci“ národu vysvětlili, jaký že je to nesmysl a jed pro lidský organismus, který nemůže účinkovat, a pokud jej bude někdo aplikovat, že ho to zcela jistě poškodí. „Aha,“ řekl jsem si tehdy, „zřejmě tento prostředek vchází ve známost a systém začíná bránit své zisky.“

Ona kraťoučká relace záměrně zatajila to, že chloritan sodný se musí nejprve aktivovat roztokem kyseliny citrónové, teprve poté je možné jej bezpečně aplikovat k léčbě, kdy v těle likviduje veškeré patogeny. Podotýkám, že roztok MMS nelze aplikovat nazdařbůh, jde o přesné dodržení koncentrace a poměru jednotlivých složek a zároveň intervalů, kdy je třeba prostředek aplikovat. Výzkumník J. Humble dlouhé roky s úspěchem používá tento prostředek k léčbě rakoviny, AIDS, cukrovky a dalších nevyléčitelných chorob s téměř 100procentním výsledkem. Osobně si myslím, že díky systému se k nám informace o úspěšném aplikování MMS jen velmi ztěžka a pomalu dostává. Proto jsem si řekl, že kdyby tato informace pomohla byť jednomu jedinému člověku, stálo za to napsat tento článek.

A teď to nejdůležitější. Vy, kteří se nechcete nechat nadále spoutávat systémem a chtěli byste využít tuto – řekněme – alternativní cestu léčby, tak potřebné informace naleznete na webových stránkách www.emms.cz. Navíc jsem se rozhodl si MMS sám aplikovat, abych přinesl také trochu kůže na trh. Protože patřím k sezónním alergikům, řekl jsem si, že stojí za to učinit pokus a seznámit čtenáře v dalším čísle časopisu s výsledkem experimentu. Článek píšu v den, kdy jsem zahájil léčbu. Váš Rudolf Špaček.

Rudolf Špaček, farář Církve čs. husitské v Hlinsku
Publikováno v časopisu Ve hvězdách & Lidový léčitel
Zdroj: www.astrolife.cz

Reklama