Chrudimské noviny Zdeněk Juračka: Pokles malých prodejen je špatnou zprávou pro celý trh

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Zdeněk Juračka: Pokles malých prodejen je špatnou zprávou pro celý trh

Poslední průzkum upozornil na další pokles malých prodejen s potravinami a smíšeným zbožím. Podle zveřejněné statistiky ubylo v ČR v průběhu uplynulého roku 275 obchodů s prodejní plochou do 400 m?. Tento trend vnímá Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) jako velmi znepokojivý jak z pohledu obchodníků, tak i zákazníků.

Tradiční český obchod dlouhodobě bojuje o přežití. V nerovném boji stojíme nejen proti nekalé konkurenci, ale také proti zahraničním řetězcům, které zákazníka denně masírují letákovými akcemi, s prodejními cenami mnohdy pod cenou nákupní, i mnoha-milionovým marketingem. Avšak menší čeští obchodníci si nic takového dovolit nemůžou. Jejich úloha v obchodní obslužnosti venkova i úloha společenská je však neoddiskutovatelná.Situaci malým obchodům neulehčuje ani příval nové legislativy, která,vždy v podobě hned několika nových legislativních předpisů najednou, klade na obchodníky neúměrnou zátěž, jež je v konkurenčním boji znevýhodňuje. Příkladem budiž souběh zákona o evidenci tržeb a zákon o významné tržní síle. V současné době překročily zahraniční řetězce svou expanzí dvoutřetinový podíl na prodeji potravin u nás, což je nejvíc ze zemí Střední Evropy. V této situaci je skutečně  třeba částečně regulovat trvale narůstající významnou tržní sílu zahraničních řetězců. Když ale po všech patáliích projde zákon  prvním  čtením, tak těsně před druhým čtením tam jeden aktivní poslanec doplní odstavce, které z tohoto zákona,  kterému se  říká bič na řetězce, udělají bič na české nákupní aliance. A k tomu všemu budou muset malé prodejny investovat několik desítek tisíc do nových pokladních systémů.

Expanze řetězců a zejména hypermarketů však neohrožuje pouze malé obchodníky. Svůj neblahý dopad může mít i ve svém důsledku na obchodní obslužnost venkova obecně, kde obchod spolu s poštou, lékařem a hospodou představuje základní předpoklad žití. Přestože  COOP intenzivně vyjednává s obcemi a státní správou o možnostech dotovat nejmenší ztrátové prodejny, z důvodu nepřiměřeného konkurenčního tlaku, ale i z důvodů dalších, dochází i zde, u jednoho z  ekonomicky nejstabilnějších členů  AČTO, k uzavírání vesnických prodejen, a to i v přímém přenosu prostřednictvím ČT. Aktuálně musí dle dostupných informací bohužel v tomto roce uzavřít skupina COOP i prodejny další. Stávající vývoj českého trhu, na rozdíl od vyspělých západních zemí totiž nesměřuje k vytvoření přirozené ochrany pro tento druh podnikání, spíše naopak.I z tohoto důvodu vznikla v červenci 2014 Asociace českého tradičního obchodu jako historicky první a největší konsolidovaný subjekt, který sdružuje české maloobchodníky z oblasti malého a středního podnikání.  V současnosti má AČTO 18 členů a reprezentuje téměř 7 tisíc prodejen. Představuje tak cca 23% podíl na trhu s potravinami. Jejím hlavním posláním a cílem je tedy hájit zájmy svých členů před trvale nepříznivým působením státní správy a ostatních institucí ohrožujících její další existenci. Navíc jsme si dali do vínku hájit vše české a to znamená i podporovat výrobu a prodej českých potravin u nás. 
 

Zdeněk Juračka, předseda Svazu českých a moravských spotřebních družstev

Reklama