Chrudimské noviny Fond odmítá jakoukoliv kritiku, byť dobře míněnou

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Fond odmítá jakoukoliv kritiku, byť dobře míněnou

Reakce Fondu ohrožených dětí (FOD) na můj dopis šéfredaktorovi Mladé fronty Dnes je typická dvěma faktory, které jsou známé všem, kdo se s FOD stýkají (či spíše potýkají). Za prvé: odmítání jakékoliv kritiky činnosti FOD, byť dobře míněné, následované osobním útokem na osobu, která vznese pochybnosti. Za druhé: manipulace s informacemi. 


Je třeba mít na paměti, že FOD je štědře financován státem, čili daňovými poplatníky. Nelze se tedy postupovat stylem: „dejte mi 150 miliónů ročně a nestarejte se, co se s nimi děje“. Neziskové organizace v sociální oblasti se rok co rok ocitají v nejistotě. Doufají, že od státu obdrží dotaci alespoň ve výši loňského roku. Klokánky a obdobné typy služeb mají, na rozdíl od ostatních sociálních služeb, příspěvek garantovaný zákonem. Tento příspěvek ze strany státu se za několik málo let více než ztrojnásobil. Přesto v médiích neustále slýcháme, že FOD je v ekonomické krizi. Ptám se: jak je to možné?
 
Druhá záležitost je osvědčenou taktikou, kdy je běžný čtenář zahlcen řadou nesourodých informací vyvolávajících pocit „co si ten hrozný stát (reprezentovaný v tomto případě mojí osobou) zase vymýšlí proti tak prospěšné organizaci“. Nepředpokládá se, že bude kdokoliv tyto informace detailně analyzovat. Zbyde jen ten pocit.   


Za tvrzením o úzkém napojení redaktorky Blažkové z Mladé fronty Dnes na FOD si stojím. Článku v Mladé frontě Dnes předcházel telefonický rozhovor s touto redaktorkou. Proběhl v pátek 28. 6. o půl jedenácté. Již za půl hodiny rozeslala Dr. Vodičková širšímu okruhu adresátů e-mail s názvem „Nejžhavější novinka“, kde je tento rozhovor velmi podrobně popsán. Pokud vedení redakce Mladé fronty Dnes považuje tento postup za standardní, já nikoliv. Nebo vy dostáváte informace o článku tři dny předtím, než vyjde v novinách?
 
Od nového roku byla kontrola činnosti FOD díky změně zákona decentralizována na kraje. Pokud inspekce kvality péče zjistí, že je vše v pořádku (informace z terénu bohužel vypovídají o něčem jiném), budu první, kdo bude FOD blahopřát. A napíšu i pochvalný dopis. To samé provedu, pokud FOD a začne racionálně a efektivně hospodařit.
 
Několik poznámek k informacím FOD:
 
- Kontrol provedlo Ministerstvo práce a sociálních věcí a také jiné úřady a orgány mnohem více. Za pochybení v činnosti byl FOD pokutován, oprávněnost postihu potvrdily i soudy. Čtenářovi je však předložen protokol o kontrole drobných dotačních projektů, který má dokazovat, že vše je v pořádku. Není.


- K „pochvalným slovům“ od různých sociálních pracovníků. Všimněte si, že jsou v naprosté většině určena jedinému pracovišti: pobočce FOD v Kroměříži. Pokud by všechny pobočky FOD fungovaly jako kroměřížská, tak se nikdo nebude obávat o kvalitu péče. Bohužel tomu tak není. Fond zřizuje několik desítek pracovišť velmi nevyrovnané kvality. V případě péče o ohrožené děti však nelze nechat náhodě, že se dítě dostane do dobrého zařízení. Kvalifikovaný personál a odpovídající péče musí být všude. Na rozdíl od ostatních sociálních služeb nebyla do loňska zákonem stanovena kvalifikační kritéria pro pracovníky ani způsob inspekce kvality péče. To se novelou (kterou FOD opravdu rád nemá) změnilo. Kontrolu budou provádět kraje. Podobně je využit e-mail mé bývalé kolegyně. Pochvalná slova se týkají opět zařízení v Kroměříži.  Nejde však o "bianco šek" týkající se veškeré činnosti FOD. Navíc jde o e.mail tři roky starý. Kolegyně už více než rok na ministerstvu nepracuje a je v tuto chvíli v daleké cizině. Škoda, že se nemůže k celé záležitosti vyjádřit.


- V této zemi je přes devět tisíc pěstounů. Pokud jde o manžele, tak v 99 % případů pobírají jen jednu odměnu. Existovalo několik desítek manželských párů, které si děti soudně „rozdělili“ a pobírali do konce loňského roku dvě odměny. Zákon této praxi, nespravedlivé vůči všem, kdo podobný krok neučinili, zamezil. Nespokojenci založili loni Odborové sdružení pěstounů. To je ta „většina“ pěstounů, odmítající novelu. Organizace sdružující pěstouny, které v této oblasti působí dlouhá léta, naopak na novele aktivně spolupracovaly a při projednávání v Parlamentu ji podporovaly. Jejich postoje však v reakci Fondu citovány nejsou. Proč?


Miloslav Macela

Reklama