Chrudimské noviny Fraňková: fúze nemocnic ano, ale za jasných podmínek

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Fraňková: fúze nemocnic ano, ale za jasných podmínek

Ve čtvrtek má zastupitelstvo Pardubického kraje rozhodnout o tom, zda se pět nemocnic zřizovaných krajem spojí v jeden celek. Výsledkem mají být úspory, které zastaví ekonomický propad krajských zdravotnických zařízení. Posuzuji tento záměr ze tří pohledů, z pohledu lékařky pracující celý život v pardubické nemocnici, primátorky krajského města a zároveň krajské zastupitelky. Tato trojrole je pro mne přínosem, nutí mě totiž vnitřně hledat cestu, kompromis, řešení přínosné pro všechny.

Fúze jako taková má bezpochyby svá pozitiva, ale musím říci, že nejsem spokojena s její přípravou. Ani jako primátorka, ani jako lékařka, ani jako krajská zastupitelka. Troufnu si říci, že pro zodpovědné rozhodnutí zastupitelům chybí zásadní informace. To co je z pohledu kraje výhodné se nejeví stejně výhodně z pohledu lékaře pardubické nemocnice či občana Pardubic. Výhodnost připravované transakce pro pardubickou nemocnici nebyla nikterak doložena, ona totiž přímo pro ni výhodnou nebude. Hospodaření pardubické nemocnice se natolik vylepšilo, že v roce 2013 dosáhla několikamilionového zisku. Fúze v podstatě počítá s tím, že by měla krýt ztráty ostatních nemocnic.

Z titulu krajské zastupitelky však můj pohled nemůže být krátkozraký a na zdravotnictví v PK se musím dívat jako na celek, který by měl být životaschopný v našem celém kraji a měl by sloužit pro všechny obyvatele, kteří v něm žijí. K zodpovědnému rozhodnutí mi však chybí jasná analýza funkčnosti všech pěti nemocnic, jasný popis příčiny propadu u čtyř nemocnic i kroků, které budou muset být v nemocnicích v Chrudimi, Ústí nad Orlicí, Svitavách a Litomyšli učiněny, aby se zvýšila jejich efektivita. V materiálu, který nám byl předložen, jsem se dočetla, že na základě centralizace, snížením počtu pracovníků a zvýšení produktivity práce se do dvou let předpokládá celkové snížení mzdových nákladů o pět procent. Ani slovo o tom, kde a proč jaké ztráty vznikají, ani jak budou řešeny, jaká je vytíženost nemocnic a jejich oddělení, kde je možno ušetřit a kde je naopak třeba „přidat“. Chybí zkrátka jak analýza současného stavu nemocnic, tak vize do budoucna. Nikde jsem nenašla zmínku o tom, kolik vlastně fúze jako taková bude stát, jaká je softwarová připravenost, kdy a jak bude řešeno to, že účetní systémy jednotlivých nemocnic nejsou kompatibilní a dokonce ani to, jaký je vlastně kompletní cílový stav a kdy nastane.

Myslím, že nejen já, ale všichni zaměstnanci nemocnic, a vlastně všichni obyvatelé našeho kraje mají právo vědět a znát jaká v budoucnu bude ta „ jejich“ nemocnice. Deklarace, že všech pět nemocnic zůstanou nemocnicemi s akutní péčí a budou dále majetkem PK je opravdu málo.

MUDr. Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic a členka zastupitelstva Pardubického kraje

Reklama