Chrudimské noviny František Pilný: Velké plechové čepice jsou ve skutečnosti větrací hlavice

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

František Pilný: Velké plechové čepice jsou ve skutečnosti větrací hlavice

Ať jen pořád nepíši o politice, tak dnes ryze technicky. Cituji z článku Chrudimských novin: "Samotná demolice dosluhujícího objektu začala nejprve rozebráním dvou dvanáctimetrových komínů, které zde původně sloužily k odvětrávání sušičky sladu. ´Komíny byly netypické v tom, že u obou byly nahoře umístěny velké plechové ´čepice´, které pravděpodobně usměrňovaly proudění vzduchu do objektu pod nimi. Museli jsme tedy nejdříve začít jejich odstraněním,´ říká Tomáš Mysliveček."  To ale není tak docela pravda.

Větrací hlavice, tady už bez korouhviček, na komínech chrudimské sladovny, o nichž je v příspěvku Františka Pilného řeč, jsou dnes minulostí.  Foto: Chrudimské noviny

"Velké plechové čepice" se správně nazývají větrací hlavice nebo též trošku starší češtinou korouhvičky. Nesloužily k proudění vzduchu do objektu pod nimi, ale naopak. Otáčely se po větru tak, aby vždy boční vyústění této hlavice bylo po větru. Prouděním větru docházelo ve vlastním komíně k vytvoření podtlaku, který nasával dole vlhký vzduch a komíny jej vypustily ven. Dole muselo být přisávání vzduchu z venku do objektu. Zřejmě tento podtlak (nebo-li tah komína) nebyl dostatečný, proto byly komíny doplněny ventilátory pro zlepšení proudění vzduchu.

Název "korouhvička" pochází původem od ozdoby na střeše - plechového kohouta, který se podobně, jako tyto větrací hlavice, otáčel po směru proudění vetru. Tento kouhout se umisťuje na hřeben střechy. Zatímco tyto hlavice měly praktický účel, tak kohout na střeše je ryze ozdoba. Společné mají jen právě ono natáčení podle směru větru. Odtud též pochází krásné české přísloví "otáčet se, jak korouhvička", které trefně použil například Vlasta Burian ve filmu Katakomby.

Čtenáře Chrudimských novin zdraví František Pilný

Reklama