Chrudimské noviny Jaroslav Trávníček: Jakube Valento, zkreslujete skutečnosti, aniž si je ověříte

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Jaroslav Trávníček: Jakube Valento, zkreslujete skutečnosti, aniž si je ověříte

Můj postoj k realizaci obchvatu byl a je konzistentní. Nařčení uvedená v článku z 18. ledna t.r. v Chrudimských novinách o mém postoji k problematice sjezdu u Medlešic odmítám.

Jak lze účelně zmanipulovat skutečnosti, je zřejmé z dokumentů, které jsou v příloze uvedeného článku. Dokázal to „redaktor“ Chrudimských novin Jakub Valenta, když nařkl nejen mou osobu ze zrušení možnosti sjezdu u Medlešic. Získal, jak píše, od vedení ŘSD (?) zápisy z jednání o přípravě projektu první části obchvatu. První zápis z 21. listopadu 2001 sice dal v plném znění do přílohy svého článku, ovšem ve vlastním textu článku uvedl pouze jednu větu o mimoúrovňové křižovatce u Medlešic, ale další větu ze zápisu s naším požadavkem, mimochodem dohodnutým se všemi účastníky, na zachování sjezdu od Pardubic, už do svého textu nepřepsal. Zřejmě předpokládal, že jen zcela výjimečně bude čtenář číst celé obsáhlé přílohy. Zde bych chtěl požádat ty, kteří mají ještě zájem se seznamovat s tím, jak před 14ti lety jednání probíhalo, aby si po prostudování zápisu závěr udělali sami. Zápis z tohoto jednání je mi dobře znám, Jakub Valenta se mne ve své bohorovnosti v rámci objektivnosti na nic neptal. Tak se mu podařilo zcela úmyslně (nebo z nezkušenosti !?) zkreslit skutečnosti.

V druhém přiloženém zápise ze dne 2. června 2006 se jedná o přehrazení sjezdu od Pardubic betonovými svodidly. Opět jsem byl vhodnou manipulací nařčen z toho, že jsem jako místostarosta zodpovědný za dopravu o tomto kroku věděl. V tomto případě si Jakub Valenta ani neověřil, že v tu dobu jsem již nebyl téměř rok ve funkci. Také bych si vyprosil, aby si autor článku odpustil výrazy o mém špatném svědomí, o impotenci místní samosprávy, či o tom, že „mlčím, mlžím“, o „máslu na hlavě“, plusových bodech, nebo o hašení požáru…

Pokládám si otázku, proč takový článek právě nyní Jakub Valenta napsal, k jakému účelu byl vytvořen, komu má sloužit. O korektnosti autora nemůže být podle mne ani řeči. V oblastech dopravy a majetku, které mám na chrudimské radnici na starost, bude vždy dostatek problémů k řešení. Názorů na věc ještě více. Najít optimum, řešit problémy, mi může pomoci kdokoliv, ale vždy, prosím, bez emocí a invektiv.

Jaroslav Trávníček, místostarosta Chrudimě

Reakce na tento text Jaroslava Trávníčka se nachází zde

Reklama