Chrudimské noviny Letní kino ano, ale za rozumné peníze

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Letní kino ano, ale za rozumné peníze

V poslední době se v různých médiích objevily články a polemiky na téma dotace na letní kino pana Jana Motyčky. V těchto článcích se objevila řada polopravd a nepřesností. Jako pamětník a člověk, který stál u zrodu této letní populární akce, musím uvést věci na pravou míru. 

V roce 2006 vyhlásila kulturní komise Rady města Pardubic grant ve výši 100 tisíc Kč na oživení Pardubic o prázdninách. Tento grant na jeden rok vyhrál pan Jan Motyčka, který v té době také organizoval v Pardubicích Febiofest, s projektem promítání kvalitních filmů o prázdninách v Tyršových sadech. Kino fungovalo ke spokojenosti diváků i města a pan Motyčka obdržel dotaci 100.000 Kč za rok 2006. V roce 2007 pan Motyčka navrhl, že v promítání bude pokračovat i v tomto roce opět za částku 100.000 Kč. Kino proběhlo a částka byla vyplacena.

V roce 2008 pan Motyčka přišel s nabídkou na další pokračování letního kina a požádal o navýšení příspěvku na 200.000 Kč. Kulturní komise, následně rada i zastupitelstvo tuto částku schválili. V roce 2009 kino obdrželo opět 200.000 Kč, v roce 2010 byla přidělena částka 180.000 Kč a v roce 2011 opět 200.000. V roce 2012 přišel pan Motyčka s požadavkem na 600.000 Kč, jinak prý kino nebude. Kulturní komise schválila dotaci na letní kino ve výši 200.000 Kč.

Rada zřejmě pod určitým tlakem tuto částku navýšila na 580.000 Kč bez ohledu na počet představení. Měnilo se místo promítání, s tím jsou spojeny určité náklady, pan Motyčka byl delší dobu mimo Pardubice, mnoho věcí se dělalo na poslední chvíli. Bral jsem to jako mimořádnou záležitost a snahu nepřipravit občany města Pardubic a okolí o oblíbenou kratochvíli.

Letos se promítá na stejném místě a kulturní komise schválila pro rok 2013 dotaci ve výši 200.000 Kč, kterou následně schválila i rada města. Pro ujasnění musím uvést, že tato částka jde z rozpočtu kulturní komise a pokud bude navýšena pro kino, nebudou peníze na dotace pro mnoho desítek amatérských souborů převážně dětských a mládežnických, pro které je fond hlavně určen.

V letošním roce je kulturní fond nižší než v roce 2012 a přece letní kino obdrželo, na rozdíl od jiných subjektů, nezkrácenou dotaci proti rokům předcházejícím. Letní kino není žádná charita, má své sponzory. Vidíme je na plakátech a bohatých propagačních materiálech. Má tržby z reklam promítaných při představení, zisky z prodeje občerstvení a další benefity např. symbolické nájemné od města za pozemky. Kulturní komise pouze doporučila vybírat minimální vstupné například 10 Kč.

Z toho všeho logicky vyplývá, že pan Motyčka se zúčastnil soutěže pouze jednou v roce 2006 pro rok 2006. Od té doby žádná soutěž ani poptávkové řízení neproběhlo. Město Pardubice prostřednictvím své kulturní komise a na základě schválení rady projevilo zájem o další pokračování letního kina s dotací 200.000 Kč. Pokud pan Motyčka stupňuje své požadavky a žádá třikrát více, je naprosto logické, že město hledá i jiné způsoby, jak letní kino zachovat za rozumné peníze. Pokud jiné řešení nebude, tak se v roce 2013 promítat nebude.

Na závěr mi dovolte poznámku, částka 200.000 Kč na letní kino je druhá nejvyšší dotace schválená kulturní komisí pro rok 2013 na jeden projekt. Vyšší dotaci obdrželo pouze Pardubické hudební jaro na cyklus koncertů klasické hudby se špičkovými interprety.

Jiří Razskazov, předseda kulturní komise Rady města Pardubic

red

Reklama