Chrudimské noviny Tiskový úsek informuje o soutěži Za loutkami do Chrudimě

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Tiskový úsek informuje o soutěži Za loutkami do Chrudimě

Chrudim – Rada města Chrudim schválila dne 4. října 2021 soutěžní podmínky k podání nabídek na zhotovení soch v rámci výtvarné soutěže Za loutkami do Chrudimě – realizace exteriérových plastik a jmenovala soutěžní komisi pro otevírání a hodnocení nabídek. Soutěž proběhla dne 10. listopadu 2021, jednání komise bylo zahájeno v 10 hodin. Členy komise byli MgA. Simona Chalupová, prof. akad. soch. Kurt Gebauer, dr. h. c. (předseda komise), MgA. Petr Urválek, Ing. Jana Stehlíková, DiS. (místopředsedkyně komise), Ing. Arch. Marek Janatka, Ph. D.

Do soutěže bylo ve stanoveném termínu odevzdáno celkem šest soutěžních návrhů. Účastníci měli přeložit grafické ztvárnění dvou typů loutek a jejich začlenění v rámci veřejného prostoru města. První objekt byl inspirován loutkou Kašpárka ze sbírek Muzea loutkářských kultur v Chrudimi. Podoba druhého objektu byla zcela volná. Všechny návrhy obsahovaly požadovaný grafický návrh, technický popis a obálku „Autor“, která byla podle soutěžních podmínek otevřena až po rozhodnutí poroty.

Porota posoudila a zkontrolovala všechny předložené návrhy a odsouhlasila jejich přijetí k dalšímu hodnocení. Po individuálním studiu návrhů a rozpravě se porota jednomyslně shodla, že soutěžní návrhy č. 1 (Petr Švolba) a č. 4 (Eliška Lupačová Ondráčková a Barbora Kuropatová) jsou perspektivní pro další rozpracování. U obou návrhů identifikovala komise několik nedodělků a sporných řešení, i proto se rozhodla neudělit první místo. Tyto dva návrhy však podle názoru většiny členů komise kvalitativně převyšují ostatní a město by s jejich autory mělo dále jednat. Proto komise doporučila a Rada města Chrudim následně schválila ocenění obou účastníků finanční částkou 12 000 Kč za druhé místo. Další dva účastníci (MgA. Zuzana Kantová za návrh č. 2 a Hura kolektiv, z. s., MgA. Jan Bažant, Ph. D., za návrh č. 3) dle doporučení poroty obdrží odměnu ve výši 4 000 Kč.

Poté sekretář soutěže překontroloval, zda obálky s označením „Autor“ obsahují doklady v souladu se soutěžními podmínkami. Dva účastníci (návrh č. 5 MgA. Marek Rejent a návrh č. 6 MgA. Markéta Oplištilová) nedodrželi podmínku anonymity (na doručených obálkách byl uveden autor návrhu) a byli rozhodnutím komise ze soutěže vyloučeni. Oproti původnímu plánu města, který počítal se zadáním dlouhodobé zakázky jednomu zhotoviteli, doporučila komise řešit sochy pro každé jednotlivé místo zvlášť a zapojit větší množství autorů.


INFORMACE K VÝHERNÍM NÁVRHŮM ZA 12.000

Soutěžní návrh č. 1 – Petr Švolba pojal sochy loutek jako možnost určitého průsečíku několika témat – loutkářství, které má v Chrudimi tradici, a odkazu barokního umění, především sochařů J. P. Čechpauera a Ignáce Rohrbacha. Reflektoval také současnost tak, aby byly loutky v interakci s obyvateli dnešní Chrudimi. Tato skutečnost se do charakteru soch promítla v podobě tzv. vhledů, kubických výřezů (okýnek), kterými je možno vidět skrz a vnímat aktuální děj ulice či jiného prostředí skrze historii, kterou sochy zachycují. Autor navrhl jako materiál a povrchovou úpravu ocel, jež získá přirozenou estetickou kvalitu povrchu zrezivěním, které se zafixuje, aby dále nedegradovalo. Takto by byla pojata polovina sochy. Druhá polovina bude polychromována výraznou barvou, vyplývající z charakteru znázorněné loutky (postavy). Autor tím odkazuje k přirozené historické kvalitě v podobě zrezivělé části a přidané hodnotě, či navázuje na onu historickou kvalitu v podobě polychromované části.

Soutěžní návrh č. 4 – Dvojice Eliška Lupačová Ondráčková a Barbora Kuropatová navrhla loutku sestavenou z technického plastu s výškou cca 40 cm. Vybraný materiál zaručuje dlouhou životnost bez další údržby. Materiál je transparentní a jeho zabarvení BRONZ navazuje na tradiční sochy v ulicích. Celá socha je navržena tak, aby ji bylo možné částečně rozpohybovat. Například při zavěšení loutky na konzolu (ve tvaru vahadla) je možné zatáhnout za lanko a zvednou se ruce. Anebo při postavení loutky na základnu se otočením klikové hřídele loutka rozpohybuje. Vzhledem k poměrně nízké hmotnosti realizované plastiky a velkému množství ploch k připevnění (hlava, ramena, pas, nohy) je možné loutku umístit prakticky kdekoliv, např. na fasádu, na kamenný nebo betonový základ, na sloup.


OSTATNÍ NÁVRHY, KTERÉ OBDRŽELY ODMĚNU 4.000

Soutěžní návrh č. 2 – MgA. Zuzana Kantová nazvala svůj návrh Chrudimská lízátka. Jako materiál používá umělý kámen (teraco) o síle přibližně 12 cm. Jedná se o dlouhověký materiál, nabízející širokou škálu barev. Např. socha kapucína je v hnědém odstínu, socha Kašpárka pak narůžovělá. Na hotový povrch je zapuštěnou kresbou domalován detail (u Kašpárka např. obočí a vousy). Ve spodní části objektu je vyvrtaný otvor, do kterého je nasazený nerezový čep a tento čep je zabetonovaný do země. Objektem je možné lehce otáčet. Objekty je možné osadit i na vertikální zdi, pak by se ale nepohybovaly.

Soutěžní návrh č. 3 – Hura kolektiv z. s. (MgA. Jan Bažant Ph.D.): Plastiky vycházejí z podstaty loutky vně divadelního představení, evokují relikviáře, kapličky, zároveň ale také krmítka, spolu s integrovaným osvětlením fungují jako lampy. Jako materiál je použitý bronz, povrchová úprava patinováním. Velikost 50x25x25 cm. Struktura daná předlouhou bude pracovat se starým dřevem, prožraným červotočem, uvidíme také stopy dláta. Plastika bude osazená dle potřeby na litinovou nohu či žulový sloupek. V případě umístění plastiky na zeď bude opatřena šrouby pro uchycení do zdiva. Součástí plastiky je i vnitřní osvětlení.


NÁVRHY, KTERÉ NEBYLY PŘIJATY KVŮLI NEDODRŽENÍ ANONYMITY

Soutěžní návrh č. 5: – MgA. Marek Rejent: Sochy/loutky jsou navrženy jako figurální plastiky, poměrně velmi členité a plastické. Velikost cca 45 cm na výšku. Socha může být doplněna (podle vybraného návrhu) lankem nebo strunou, která imituje závěs nebo vedení loutky. Preferovaným materiálem je bronz s patinou, bez dalších povrchových úprav. Alternativou může být odlitek z kompozitního materiálu, který vzhledově a pevnostně nahrazuje litý kov. Kotvení do podkladu pomocí závitových nebo hladkých tyčí z trvanlivého materiálu (nerez). V případě instalace do terénu by byla socha upevněna do betonového základu.

Soutěžní návrh č. 6 – MgA. Markéta Oplištilová: Hlavním záměrem je vytvořit soubor plastik odkazujících se na loutkářství a poukázat tak na dokonalost různých druhů loutek s jejich technickým provedením. Všechny objekty by vycházely z konkrétních loutek ze sbírek Muzea loutkářských kultur v Chrudimi, čímž by se docílilo site-specific instalace pro město. Vždy by vznikal vztah mezi zvoleným místem ve veřejném prostoru a plastikou. Jako materiál byl zvolen kov s odolnou povrchovou úpravou, případně použití Corten plechu, který povrchovou úpravu nevyžaduje. Plastiky by měly mít velikost 30–50 cm. Upevnění do prostoru by bylo převážně za pomoci různých speciálních držáků, vyrobených vždy pro konkrétní místo.

 

 

red

Reklama