Chrudimské noviny Administrativní chyba způsobila zmatky ve využití dotace katolické farnosti. Kdo ale informoval ministerstvo financí?

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Administrativní chyba způsobila zmatky ve využití dotace katolické farnosti. Kdo ale informoval ministerstvo financí?

Chrudim - Chybně využité peníze z dotace pořádně potrápily chrudimského arciděkana Jiřího Heblta. Z interní záležitosti, jíž se zabýval audit zadaný vedením radnice, udělal městský zastupitel Jaroslav Moučka (KSČM) záležitost veřejnou. Heblt se přitom kál, že chyba se stala neúmyslně a farnost ji samozřejmě napraví.

Městští zastupitelé se při hlasování sice vyslovili pro odpuštění vratky dotace a penále, které si farnost svou šetrností vysloužila, ale neobešlo se to zcela bez boje. Hlavním tahounem kritiky byl komunista Moučka. Ten se neostýchal tvrdit, že nemůže jednat jinak. Chce se totiž chovat jako „dobrý hospodář“, jemuž leží na srdci osud veřejných peněz a prostředků z kasy města. Farnost totiž peníze použila nejen na zanedbané střechy, což byl účel, pro něž byla dotace určena, ale také na nové svody dešťové kanalizace.

Zde ale nastal problém. Zanedbaný stav střechy a mnohdy i vyvedení svodů přímo na chodník má přitom na svědomí „péče“ vládnoucích komunistů, kteří se za minulého režimu „proslavili“ především plundrováním všeho, co jen trošku vonělo kadidlem. Moučkova starost, jíž prezentoval na zasedání městského zastupitelstva, tak neměla daleko do frašky. Přestože se tedy část peněz použila jinak, než bylo městem a též vedením Pardubického kraje určeno, logicky nedošlo ke škodě, protože v garáži arciděkana nový mercedes nestojí. Chybou bylo nezažádat město a kraj o změnu využití dotace, což Jiří Heblt přiznal. Kněz také uvedl, že farnost podala opravené daňové přiznání a snaží se nyní své pochybení napravit.

Komunisté nyní patří mezi nejpečlivější hospodáře, jimž leží na srdci každá koruna vydaná z veřejných peněz v rámci dotací. Starost mají i opravy střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie.  Foto: Chrudimské noviny

Jaroslav Moučka byl zásadně proti přijímání jakéhokoliv usnesení, dokud celou věc neprověří Ministerstvo financí České republiky a následně i finanční úřad. Nabízela se tedy otázka, jak se ministerstvo o výsledcích interního auditu dozvědělo? Toho si povšiml i opoziční městský zastupitel Ondřej Kudrnáč (ANO 2011), jehož zajímalo, zda někdo tuto problematiku ministerstvu prozradil. Sám Moučka se proti „práskačství“ ohradil, ale nijak nekomentoval spekulaci, že oním informátorem byl on sám. „On je normálně prásknul ministerstvu,“ zaznělo v tu chvíli z míst, kde obvykle sleduje jednání městských zastupitelů veřejnost. Chrudimské noviny momentálně přímo na Ministerstvu financí ČR zjišťují, kdo byl oním informátorem.

Návrh Jaroslava Moučky, aby se s jakýmkoliv schvalováním prominutí vratky části dotace počkalo, až se vyjádří příslušné instituce, nebyl přijat, zatímco původní bod jednání ano. Farnost tak vracet část peněz nemusí a také penále ji prozatím mine. Omylem pro odpuštění vratky hlasoval i Moučkův stranický kolega, komunista Ivan Bělohlávek. Rozjetý Moučka si na předsedajícím starostovi Petru Řezníčkovi (SNK-ED) vymínil, že v zápisu jednání bude vysloveně uveden jako ten, kdo hlasoval proti prominutí penále a vratky. To mu udivený starosta slíbil.

Jakub Valenta

Reklama

Obrázek uživatele generál
#3205 generál 28. Květen 2015 - 11:48
Je podivující že peníze se použijou na jiné účely a tady to nevadí . Slovo prázkačstí je tady zakořeněno už od doby co je tady nový režim. Viz podněcování z udavačstí dlažba před Reslem.Farnost by neměla krást a peníze vrátit zpět a dostat pokutu za lhaní a podvaděčství.Ten kdo to podporuje má dostat proutkem přez zadek jako malé dítě.Pán Kudrnáč se stará o jiny Měst. úřad a tady by nechal rozkrádat .