Chrudimské noviny Ani nákaza čínskou chřipkou nemusí být důvodem k vynechání voleb

Dnes: 15°C
Zítra: 17°C
Pozítří: 13°C

Ani nákaza čínskou chřipkou nemusí být důvodem k vynechání voleb

Chrudim – Volby do krajských zastupitelstev se blíží. Kdo bude novým hejtmanem, není samozřejmě jasné, byť se někteří kandidáti na tuto funkci tváří, jako by vítězství měli v kapse. Průběh voleb v příštím týdnu poznamenají i současná vládní opatření zavedená proti šíření „čínské chřipky“.

Jedním z horkých kandidátů na hejtmanskou funkci je Martin Kolovratník (ANO 2011). „Jsem přesvědčený, že člověk nemůže zastávat dvě vrcholné politické funkce. Buď jedno, nebo druhé. Nic mezi tím. Člověk pak jednoduše nemůže svou práci odvést na maximum a zákonitě se to odrazí na její kvalitě a v přístupu k ní,“ tvrdí poslanec Kolovratník a naznačuje, že v případě úspěchu ve volbách se s největší pravděpodobností vzdá svého poslaneckého mandátu. „Mnohoobročníků“ mají mezi sebou „babišovci“ mnoho. Jedním z nich je i chrudimský primář dětského oddělení v nemocnici, poslanec a městský zastupitel David Kasal. Toho se však tato Kolovratníkova zásada netýká. „Mluvím o placených uvolněných funkcích. Vím, jak náročná je funkce poslance, pokud ji chcete dělat naplno. Nedovedu si představit, že bych vykonával například funkci hejtmana a poslance současně. V případě doktora Kasala se však jedná o něco jiného – je pouze zastupitelem. Nejedná se o práci na plný úvazek,“ říká Martin Kolovratník. Skloubit práci poslance a šéflékaře jednoho z prestižních oddělení chrudimské nemocnice tak podle všeho lze.

Jednu zajímavou změnu tyto volby bezpochyby přinesou – volit budou moci i lidé, kteří se momentálně nacházejí v karanténě nebo izolaci. Zatímco v dobách nedávno minulých se určitým jedincům volební právo odnímalo, dnes toto nehrozí. Ani riziko nákazy „čínskou chřipkou“ není dostatečným důvodem.

Hlasování z vozidla ve volbách do Zastupitelstva Pardubického kraje se uskuteční ve středu 30. září v době od 7.00 do 15.00 hodin. Volebním stanovištěm pro okres Chrudim je určeno parkoviště v areálu civilního letiště Chrudim, Sečská 25, Chrudim. Voliči by měli být vybaveni vlastní propisovací tužkou pro úpravu hlasovacího lístku. Hlasování bude umožněno výlučně z motorového vozidla, kterým se oprávněný volič k volebnímu stanovišti dostavil. Vozidlo nelze opouštět.

Stanoviště je určeno voličům, kteří jsou ke 30. září evidováni jako osoby v karanténě nebo izolaci, nařízené podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví, z důvodu ochrany veřejného zdraví před onemocněním covid-19.

Voličům – občanům České republiky – bude umožněno hlasování po prokázání jejich totožnosti, státního občanství České republiky a místa trvalého pobytu na území okresu, pro nějž bylo stanoviště zřízeno, platným občanským průkazem, případně prokázáním, že je v karanténě nebo izolaci, potvrzením vydaným poskytovatelem zdravotních služeb nebo rozhodnutím krajské hygienické stanice, nebudou-li zaneseni v seznamu poskytnutém Ministerstvem zdravotnictví ČR nebo Českou správou sociálního zabezpečení.

Hlasovací lístky budou voličům dodány do domácností nejpozději v úterý 29. září 2020, případně je mohou obdržet přímo na volebním stanovišti.

Jakub Valenta

Reklama