Chrudimské noviny Bioodpad mohou lidé vozit do sběrného dvora

Dnes: 25°C
Zítra: 25°C
Pozítří: 24°C

Bioodpad mohou lidé vozit do sběrného dvora

Chrudim – Jaro je v rozpuku a spolu s nespornými pozitivy, jež toto roční období přináší, přichází i celá řada komplikací. Jedním z problémů, který řeší jak obyvatelé bytových domů, tak domků rodinných, je otázka likvidace bioodpadu. Řešení nabídnuté v nedávné minulosti městem není pro mnohé z nich nejšťastnější.

V řadě měst se totiž bioodpad běžně sváží a občané disponují také patřičně uzpůsobenými „popelnicemi“ k jeho odkládání. Město Chrudim šlo jinou cestou. Pořídilo kompostéry a ty následně zájemcům bezplatně pronajalo. Pro majitele rodinných domků se zahradou šlo zdánlivě o ideální řešení.

Co však mají s bioodpadem dělat lidé, kteří žijí v bytových domech; umístit kompostér na balkon? „V roce 2017 jsme prováděli svoz bioodpadů z vybraných lokalit formou jednorázových svozů a týkalo se to míst s výskytem zahrádek nebo zahrádkových kolonií. Jednalo se o pomoc občanům v jarních a podzimních měsících, kteří vlastní zahrádky. Od svozů bylo upuštěno, protože tito lidé od města často dostali kompostéry. V souvislosti s novelou vyhlášky číslo 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů, je obec povinna s účinností od 1. 4. 2019 zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování minimálně pro biologické odpady rostlinného původu. Toto místo je zajištěno v areálu sběrného dvora, kde občané mohou ukládat bioodpad celoročně zdarma,“ říká ředitel technických služeb Zdeněk Kolář.

Jakub Valenta

Reklama