Chrudimské noviny Speciální popelnice a kontejnery na bioodpad město nechystá, posekaná tráva bude dál končit ve sběrném dvoře

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Speciální popelnice a kontejnery na bioodpad město nechystá, posekaná tráva bude dál končit ve sběrném dvoře

Chrudim - Problematika svozu a likvidace bioodpadu ve městě byla už v Chrudimských novinách diskutována. Před třemi lety město zjišťovalo, zda by mezi majiteli rodinných domků byl o tuto službu zájem. Z akce však nakonec sešlo, ale v pravidelných intervalech se vrací. Obyvatelům města se totiž nezdá, že se třídí jen plasty a papír, zatímco bioodpad musí vozit do sběrného dvora.   

„Od 1. ledna letošního roku platí nový zákon o odpadech a v něm je řečeno, že bioodpad do popelnice nepatří. Zbytek zákon neřeší a nechává na obcích, které vydají vyhlášku. Město Chrudim se proto rozhodlo, že občané od 1. dubna do 30. října budou svůj bioodpad ze zahrad odvážet na vlastní náklady do sběrného dvora. Zajímalo by mě, jak to mám vyřešit, když nevlastním auto. Nebo jsem starý člověk a nemám již dost síly odvážet trávu a listí do centra města. Jakým způsobem mám bioodpad dopravit do sběrného dvora?“ ptá se jeden z Chrudimáků, kterému se přístup radnice nelíbí. Ne každý si totiž může na zahradu postavit kompostér a likvidovat v něm třeba posekanou trávu a listí.

Také tráva z Klášterních zahrad by měla končit ve sběrném dvoře.  Foto: Chrudimské noviny

„Město Chrudim mě už několikrát zklamalo svým rozhodnutím, a upozorňuji, že nejsem jediný člověk. Ale tímto rozhodnutím tedy radnice doslova zaperlila. Jako by si nikdo ve vedení města neuvědomoval, kolik se platí za popelnice. Papír se třídí, plasty se třídí, sklo se třídí, teď teda nesmím dát do popelnice ani trávu, tak na co tu popelnici vlastně mám? Vždyť do ní nemám co dát,“ zlobí se majitel zdejší zahrádky na podivné rozhodnutí městských úředníků.

Vedoucí Oddělení ekologie prostředí MěÚ Chrudim Dana Fraňková vysvětluje, jak se to má s povinností města zajistit likvidaci bioodpadu. „Trochu to uvedu na pravou míru: novela zákona o odpadech účinná od 1. ledna letošního roku říká, že obec je povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu, minimálně nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných odpadů. Podle nově vydaného prováděcího právního předpisu, účinného také od 1. ledna může obec oddělené soustřeďování provádět prostřednictvím sběrných dvorů, zařízení určených k nakládání s odpady, velkoobjemových kontejnerů, sběrných nádob, pytlového způsobu sběru nebo kombinací všech těchto způsobů. V případě biologických odpadů je povinna zajistit toto minimálně pro odpady rostlinného původu, a to minimálně v období od 1. dubna do 31. října. Zákonodárce tak nechal plně na vedení obcí a měst zvolit si takový způsob, který nejlépe vyhovuje lokálním podmínkám a bude pro obec nejvýhodnější, nejjednodušší i nejlevnější. Celoročním provozem sběrného dvora tedy město v současnosti splňuje požadavky legislativy,“ říká městská úřednice a vyvrací tak domněnku, že je radnice povinna přistavit zájemcům kontejnery nebo dokonce speciální popelnice.

Trávu ve městě obvykle likvidují specializované firmy, které ji však často nechávají ležet na místě, kde potom k nelibosti občanů města hnije a zapáchá.  Foto: Chrudimské noviny

„Pokud nemá obyvatel města možnost vlastní dopravy, může požádat o odvoz odpadu do sběrného dvora třeba někoho z blízkých. I po vytřídění plastu, papíru a skla zbývá stále ještě dost směsného komunálního odpadu, kterého se v Chrudimi každoročně vyprodukuje asi 4000 tun,“ poskytuje Fraňková Chrudimákům jednu z „knížecích rad“. „Technické služby Chrudim po odhadovaných zvýšených nákladech na svoz bioodpadů zatím od širšího svozu na území města upustily, problematikou se ale průběžně zaobíráme a chceme čerpat i ze zkušeností jiných měst a obcí,“ uzavírá městská úřednice Dana Fraňková.
red

Reklama

Obrázek uživatele Jiří
#2702 Jiří 6. Únor 2015 - 18:20
A co kdyby ho svážela městská policie místo hlídání ve Slatiňanech, když ředitel TS pro opilství nemůže jezdit?