Chrudimské noviny Centrum sociálních služeb a pomoci vysaje z rozpočtu další peníze

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Centrum sociálních služeb a pomoci vysaje z rozpočtu další peníze

Chrudim - Městská rada se rozhodla nalít do organizace Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim více peněz. V loňském roce se přitom centru podařilo výraznou finanční částku ušetřit, když ještě pod vedením bývalé ředitelky Hany Darmovzalové vracelo do městského rozpočtu více než 900 tisíc korun.

„Dříve získávalo naše Centrum sociálních služeb a pomoci dotace na provoz přímo od Ministerstva práce a sociálních věcí, od roku 2015 je účelová dotace poskytována Pardubickým krajem,“ opakuje místostarosta města Miroslav Tejkl (ČSSD) už dávno ohranou písničku. „Poskytovaná částka na daný rozsah přímé pečovatelské služby zůstává léta přibližně stejná – stoupl poněkud celkový rozsah přímé péče a odpovídající měrou celkové poskytnuté prostředky,“dodává místostarosta. Město přitom dotaci přijímá jako transfer a předává ji dál Centru formou příspěvku na provoz.

Předmětem schvalovaných dodatků je navýšení poskytnuté dotace na zajištění sociálních služeb po druhém kole dotačního řízení, a to v celkové výši přes milion korun. Původní výše poskytnuté dotace přitom činila v souhrnu téměř čtyři miliony korun. Jednotlivé dotace jsou určeny na poskytování pečovatelské služby v domech s pečovatelskou službou i v přirozeném prostředí klientů, a dále na poskytování sociálních služeb denních stacionářů Jitřenka a Pohoda. Není bez zajímavosti, že centrum v nedávné minulosti o jeden ze svých domů přišlo, přesto se mu náklady dle vyjádření místostarosty Tejkla zvyšují. Šlo o budovu v Komenského ulici, která se z pečovatelského domu změnila na dům komunitní, protože zdejší obyvatelé neodebírali dostatečné množství služeb nabízených centrem sociálních služeb a pomoci. Ohrožovali tak případné budoucí obhajování akreditace.  

red

Reklama

Obrázek uživatele Lajos
#6158 Lajos 7. Listopad 2017 - 21:04
Vysaje? Sociální péči o spoluobčany považuji za jednu z priorit města. Pan redaktor to zřejmě cítí jinak a proto volí tato silná slova.
Obrázek uživatele Marta Menšíková
#6159 Marta Menšíková 8. Listopad 2017 - 12:34
Reakce ředitelky CSSP Chrudim Tvorbu rozpočtu a jeho plánovanou výši pro rok 2018 ovlivňují především dva aspekty, kterými jsou plánované investiční výdaje – pořízení osobního vozidla pro pečovatelskou službu a užitkového vozidla s elektrickou zvedací plošinou, které bude primárně sloužit pro přepravu imobilních klientů a rozvozu obědů pro potřebné klienty. Tyto výdaje ovlivňují výši rozpočtu, neovlivňují příspěvek zřizovatele, oba nákupy budou financovány z vlastních rezerv organizace. Dalším aspektem, který ovlivnil tvorbu rozpočtu pro rok 2018 je Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě č. 564/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, poslední změna je platná od 1. 11. 2017. Toto nařízení v roce 2017 navýšilo platové tarify zaměstnanců sociálních služeb cca o 30 % a velmi ovlivnilo nákladové mzdové položky organizace. Již v roce 2017 bude navýšení platů financováno převážně účelovou dotací Pardubického kraje, prostřednictvím 2. kola dotačního řízení, do kterého se CSSP Chrudim v letošním roce přihlásilo historicky poprvé. Výše rozpočtu je tedy ovlivněna nejen v nákladových, nýbrž i ve výnosových položkách. Výrazným výdajem CSSP Chrudim v roce 2017 je pořízení zvedacích zařízení pro imobilní klienty. Stropní zvedací zařízení bude umístěno do Střediska osobní hygieny v Soukenické ulici a dále bude pořízen elektrický zvedák pro přesun imobilních osob v domácnostech. Zařízení pořizujeme z několika důvodů a těmi jsou zajistit důstojný život handicapovaným lidem, poskytnout jim kvalitní služby, oddálit jejich odchod do pobytových zařízení, k čemuž doposud docházelo z důvodu nedostatečného technického zázemí pro péči a současně našim zaměstnancům zajistit podmínky pro bezpečnou práci. Výdajem pro letošní rok je pořízení vozidla jako náhrady za vozidlo, které nesplňuje podmínky provozu na pozemních komunikacích. Stropní zvedák i osobní vozidlo budou hrazeny z investičních rezerv organizace. I přes výrazné výdaje v letošním roce, považuji hospodaření CSSP Chrudim za velmi dobré, o čemž svědčí nevyčerpání schváleného provozního příspěvku zřizovatele. Kvalitní poskytování sociálních služeb se neobejde bez zaměstnanců, kteří svoji práci berou vážně, bez finančního příspěvku zřizovatele ani bez účelové dotace od Pardubického kraje.
Obrázek uživatele Lajos
#6163 Lajos 8. Listopad 2017 - 22:58
Obávám se, že Vaše věcné vysvětlení panu Valentovi a těm, kteří jej za jeho štvavé články platí, oči neotevře. Je to prostě "novinář", který má za úkol kydat špínu, aniž by si byl ochoten ověřit fakta, nebo alespoň dát prostor subjektu, o kterém píše.