Chrudimské noviny Chrudimská slévárna dostala pokutu od České inspekce životního prostředí

Dnes: 15°C
Zítra: 13°C
Pozítří: 18°C

Chrudimská slévárna dostala pokutu od České inspekce životního prostředí

Chrudim - Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Hradci Králové uložili pokutu 150 tisíc korun slévárně Chrudim IRON & STEEL, s.r.o. za porušení zákona o integrované prevenci. Společnost, která v Chrudimi vyrábí litinové a ocelové odlitky pro tuzemské i zahraniční odběratele, neprovedla u dvou zdrojů znečišťování ovzduší měření emisí v zákonem předepsaném rozsahu a lhůtách.

„Při kontrole provedené v roce 2016 jsme také zjistili, že zařízení pro omezování emisí, tedy mokré odlučovače v cídírně a formovně, byly provozovány v rozporu se schváleným provozním řádem. V provozních denících navíc firma vedla nepravdivé záznamy o stavu těchto mokrých odlučovačů,“ uvedl Lukáš Trávníček, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Hradci Králové.

Inspektoři také zjistili nedostatky v oblasti skladování a nakládání se závadnými látkami a ve správním řízení to vyhodnotili jako přitěžující okolnost. „Odpadní oleje byly skladovány na venkovní vodohospodářsky nezabezpečené ploše. Za všechna zjištěná pochybení jsme uložili souhrnnou pokutu 150 tisíc korun,“ dodal Trávníček.

Firma Chrudim IRON & STEEL se proti sankci, kterou ji inspektoři ČIŽP uložili, neodvolala, a pokuta tak nabyla právní moci.

red

Reklama