Chrudimské noviny Chrudimské bahno možná z centra Lukavice zmizí

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Chrudimské bahno možná z centra Lukavice zmizí

Chrudim/Lukavice - „Všechno je v pořádku, můžete klidně spát“. Asi takový je závěr z jednání zástupce firmy Ekomonitor se starostou obce Lukavice Miloslavem Stehnem a veřejností. Obdobný postoj prezentuje též chrudimská radnice. Podle místostarosty Aleše Nunváře (Piráti) je bahno odtěžené z náhonu u Parku Střelnice perfektně bezpečné. Jen nesmí být vyvezeno na pole.

Hnojení polí sedimenty vybranými z koryt řek a rybníků je přitom běžnou praxí. Chrudimské bahno z Parku Střelnice však skončilo uprostřed obce po Železnými horami. Před dalšími úpravami totiž bylo nutné sediment z technických důvodů odvodnit. V chrudimském parku to prý nešlo. Pro tento účel se zřídila dočasná mezideponie v obci Lukavice. V centru obce – ekvivalent k chrudimskému Resselovu náměstí – se proto objevily náklaďáky s bahnem a svůj nevábný náklad tu začaly vykládat. Místní nic takového netušili, nikdo je na tuto akci nepřipravil. Akci, kterou starosta Lukavice schválil sám a bez vědomí místního zastupitelstva. Neobvyklý krok potvrdil Miloslav Stehno v průběhu jednání s občany obce v pondělí 4. března.

Souhlasné stanovisko se zřízením „meziskládky“ v obci vydal taktéž Odbor životního prostředí Městského úřadu v Chrudimi na základě předložených výsledků zkoušek vyluhovatelnosti provedených společností EMPLA AG s.r.o. Tyto zkoušky potvrzují nezávadnost sedimentu. Přesto neskončil na poli, kam normálně patří.

Projektová dokumentace odtěžované sedimenty charakterizuje jako ostatní odpad neobsahující nebezpečné látky s tím, že při jeho odstranění bude postupováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech,“ říká místostarosta Chrudimě Aleš Nunvář. Co přesně se s bahnem stane, až z něj odteče voda, není prozatím jasné. Jen pár kroků od svých domů ho lidé z Lukavice samozřejmě nechtějí.

S materiály a odpady vzniklými úpravou sedimentu bude nakládáno v souladu se zákonnými předpisy platnými na úseku odpadového hospodářství. V úvahu přichází například jeho využití k terénním úpravám, na stavební materiály, k rekultivaci, popřípadě budou recyklovány či odstraněny,“ doplňuje Jiří Unčovský, vedoucí úseku ekologických zátěží společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o., jež revitalizaci náhonu provádí.

Jakub Valenta

Reklama