Chrudimské noviny Co o odpadech z náhonu uvádí Ekomonitor?

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Co o odpadech z náhonu uvádí Ekomonitor?

Chrudim - Chrudimské noviny získaly materiál, z nějž plyne že, firma Ekomonitor, která momentálně finišuje s rekultivací náhonu v Parku Střelnice, měla odpadní materiál odvážet na řízenou skládku. Proč k tomu u části bahna nedošlo a to skončilo v centru Lukavice, ví nejspíše jen pracovníci Ekomonitoru a starosta této obce.

V projektové dokumentaci je uvedeno, že odpady odtěžené z koryta vodního toku přijdou odvézt na řízenou skládku a v případě potřeby Ekomonitor zajistí odvodnění sedimentu na zřízené mezideponii. Již v průběhu odtěžby sedimentů bylo patrné, že jeho velká část je silně zvodnělá a obsahuje zvýšené množství inertních odpadů, které nešlo při samotné těžbě oddělit. V tomto stavu nebylo možné uložit sedimenty přímo na koncovou skládku.

Na základě stanoviska a souhlasu správního orgánu Ekomonitor zřídil mezideponii, kam sediment uložil za účelem jeho vysáknutí. Vsakování probíhalo v centru Lukavice. Část sedimentu, jehož stav to umožnil, byla již předána firmě PROFISTAV Litomyšl, a.s. do recyklačního střediska Cerekvice nad Loučnou.

Zbylý sediment, uložený na mezideponii, bude předán po vysáknutí společnosti BAUSET CZ, a.s. do recyklačního střediska v Čepí.

red

Reklama