Chrudimské noviny Co s odpady ve městě? Radnice to zjistí i prostřednictvím veřejné diskuse s občany

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Co s odpady ve městě? Radnice to zjistí i prostřednictvím veřejné diskuse s občany

Chrudim - Radnice se v poslední době potýká s problémem, který není nikomu příjemný. Co dál s odpady přitom řešili místní politici a úředníci již několikrát. Nešlo přitom jen o černé skládky, které se pravidelně v intravilánu města objevují. Vzniknout by měl třeba i separační dvůr a dořešit je třeba i likvidaci bioodpadu.  

Město je z hlediska zákona o odpadech původcem odpadů, které produkují občané žijící na jeho území a jako původce je tedy povinno připravovat Plán odpadového hospodářství (POH). Chrudim disponovala do konce roku 2010 platným plánem, který byl poté aktualizován a jeho platnost byla prodloužena. V současné době je však třeba vytvořit plán nový.

"Do budoucna se navíc musí vyřešit skládkování, které v podstatě ve své dnešní podobě nebude možné. Je potřeba začít hledat alternativy a zároveň snižovat produkci odpadů," řekl neuvolněný místostarosta Roman Málek (Koalice pro město), který je současně členem městského i krajského týmu pro přípravu koncepce odpadového hospodářství. V minulosti se Málek proslavil třeba neúspěšným návrhem, z nějž měla vzejít webová aplikace, která by umožňovala Technickým službám snáze objevovat zmiňované černé skládky.  

Pro vytvoření POH vznikla pracovní skupina složená ze zástupců města, zaměstnanců městského úřadu, předsedkyně Komise životního prostředí, zástupců zpracovatele POH a zástupců svozové společnosti, kterou jsou místní Technické služby. Tato pracovní skupina má za úkol vymyslet, jak s odpady v Chrudimi dál. Poté bude návrh předložen na veřejném projednání k připomínkování veřejností. „Budou v něm zohledněny i náměty obyvatel, které zazněly v uplynulých letech na veřejném projednání Desatera problémů města Chrudim," dodává Šárka Trunečková (SNK - ED) městská zastupitelka, koordinátorka Projektu Zdravé město a místní Agenda 21. Trunečková má s pořádáním veřejných diskusí bohaté zkušenosti. Chrudimáky nakládání s odpady dlouhodobě zajímá. Chrudimské noviny již několikrát informovaly o dotazech týkajících se třeba právě bioodpadu, které na adresu města jeho obyvatelé směřují. 

red

Reklama