Chrudimské noviny Co se doopravdy dělo za dveřmi při jednání o obchvatu s ministrem dopravy, nám prozradil Jan Čechlovský

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Co se doopravdy dělo za dveřmi při jednání o obchvatu s ministrem dopravy, nám prozradil Jan Čechlovský

Chrudim - O návštěvě ministra dopravy Zbyňka Stanjury (ODS) v Chrudimi a o tom, zda sem přijel podpořit či nepodpořit výstavbu obchvatu města, se toho napsalo poměrně hodně. Podle jedněch názorů neslíbil vlastně nic, podle dalších se s radnicí dohodl na konkrétních krocích, které mají letitý projekt rozdýchat a uvést do života. Jak tedy bylo a bude s obchvatem do budoucna, jsme zjišťovali u neuvolněného místostarosty a poslance Jana Čechlovského (ODS), který návštěvu ministra zprostředkoval.

"Pan ministr nám potvrdil, že obchvat bude zahájen ještě letos a pokud vše dobře půjde, tak se začne v příštím roce stavět plným tempem, což bude vyžadovat odhadem částku někde mezi 300 až 500 miliony korun," rozptyluje na úvod všechny pochybnosti Čechlovský, který se ve prospěch silničního obchvatu města angažuje v Poslanecké sněmovně. Jak ale dodává, konečná cena díla není ještě určena. Ministr Stanjura chce ještě jednat se zhotovitelem stavby, mimo jiné i proto, že je projekt už nějaký čas vysoutěžen,a tak ještě může dojít k jeho aktuálnímu přecenění. Podle Čechlovského to ale nebude mít žádný vliv na to, že stavba obchvatu začne ještě v letošním roce.

Letos bude proinvestováno 150 až 160 milionů
Na samotné zahájení výstavby obchvatu je určena v současnosti částka 100 milionů korun. "Tyto peníze už v rozpočtu jsou a jsou určeny na zahájení prvních prací, které obsahují asi třicet položek, počínaje nějakými přeložkami, mostky, a konče třeba zakládáním mostu přes řeku Chrudimku," vysvětluje místostarosta. "Rozhodnutí, čím se začne, ještě nepadlo, protože je to zcela čerstvá věc, která teprve nedávno prošla v Poslanecké sněmovně díky usnesení hospodářského výboru, který peníze uvolnil na základě mého pozměňovacího návrhu. S touto stavbou totiž nikdo nepočítal. Nyní tedy bude následovat diskuse mezi Ředitelstvím silnic a dálnic a zhotovitelem díla o podrobnostech výstavby obchvatu, a jak potvrdil pan ministr, neexistuje důvod, proč by se nemělo se stavbou letos začít," podtrhuje znovu Čechlovský.

Ministr dopravy diskutoval s představiteli chrudimské radnice také o další částce, která je nutná k tomu, aby se stavba obchvatu rozeběhla. Jde zhruba o necelých 60 milionů korun, které půjdou na některé přípravné práce včetně přeložení horkovodu u Vestce, který trasu budoucího obchvatu křižuje. Právě tyto peníze se nepodařilo loni proinvestovat a vrátily se tak zpátky do státního rozpočtu. "Bylo to z několika objektivních příčin - k překlopení horkovodu musí dojít v létě, kdy je technologická odstávka, a vzhledem k tomu, že bylo nutné tuto zakázku vysoutěžit, nestihlo se to do léta udělat," vyjmenovává některé důvody poslanec.

A jak získat ztracené miliony nazpět? "Tyto peníze jsem poslal dalším pozměňovacím návrhem na hospodářský výbor a pan ministr následně podpořil myšlenku, že se oněch 50 až 60 milionů vrátí na jaře prostřednictvím rozpočtového opatření zpět do rozpočtu Ředitelství silnic a dálnic. V tuto chvíli se tedy bavíme o celkové částce 150 až 160 miliónů korun, aby mohla stavbu obchvatu za miliardu a půl, byť po malých krocích, začít," popisuje složitou proceduru chrudimský místostarosta.

Stavět se bude prozatím jen první etapa, a to plné tři sezóny
"Bavíme se celou dobu o první etapě obchvatu," upozorňuje během našeho rozhovoru Čechlovský, který se odkazuje na podklady ministerstva dopravy, z nichž vyplývá, že doba výstavby první etapy potrvá plné tři sezóny a proto na jednání v Chrudimi padl termín dokončení v roce 2016. "Je to reálné datum a nemá cenu se teď dohadovat, jestli by to šlo stihnout o půl roku dříve nebo později. V tuto chvíli vycházíme z předpokladu, že když vše půjde dobře, budou na první část obchvatu poskytnuty peníze ve třech etapách tak, aby se nestavělo po sto milionech, ale skutečně po nějakých logických třetinách z celkové částky," doufá Jan Čechlovský.

První etapa obchvatu však není úplným řešením pro město, protože odkloní jen část dopravy. "Ano, je to pravda. Zbývající část vozidel, která nepojede na Vysoké Mýto, tak projede jinou částí města. Tento stav potrvá do doby, než se definitvně vyřeší i druhá etapa obchvatu," přiznává místostarosta. A proč nepůjde realizovat obě etapy najednou? "Projekt také nevznikal najednou, a to ze zcela objektivních důvodů. Každá stavba musí totiž být na svém začátku zanesena do územního plánu, a vzhledem k tomu, že celá první část leží na chrudimském území, a druhá jen z části, zbytek v katastru obcí Orel a Slatiňany, tak Chrudim pochopitelně nechtěla čekat na zbývající část a dělala vše pro to, aby první etapa pokračovala rychleji. A protože jsme byli připraveni dříve a na projekt bylo vydáno územní rozhodnutí, podařilo se s požehnáním ministerstva dopravy dospět do situace, kdy byla stavba vysoutěžena a byla uzavřena smlouva s dodavatelem stavby. To u druhé části ještě není," vysvětluje Čechlovský důvody, pro které se začne prozatím jen s výstavbou první etapy.

Druhá etapa obchvatu prozatím stojí, ale i tady se prý už rýsuje řešení
A v jakém stádiu je nyní druhá etapa obchvatu? "U druhé části bylo pokračováno vydáním územního rozhodnutí a byly zahájeny i výkupy některých pozemků, nicméně někdy v letech 2009 až 2010 se tyto práce zastavily. Byly k tomu dva důvody - pochopitelně finance, protože směřovaly ze státního rozpočtu tam, kde byly stavby více připraveny, a tím druhým důvodem bylo, že ještě ani nezačala první část obchvatu a tím pádem se neřešila ani ta druhá. Byla to kombinace obou těchto faktorů," přibližuje poslanec, proč se práce na přípravách druhé etapy obchvatu zastavily.

"Optimální by v tuto chvíli bylo, kdyby ministerstvo dopravy respektive další jeho podřízené orgány odblokovaly stopku na výkup pozemků a začalo se znovu vykupovat, protože se bavíme o částce asi 35 milionů, které jsou na to potřeba," míní Čechlovský. Jak dodává, Stanjura s tím předběžně souhlasil, ale vrátil míč na stranu hřiště Chrudimě. "Navrhl městu, aby začalo výkup pozemků řešit s obyvateli samo, protože místní lidé budou podle něj k jednání s ním vstřícnější. Město má také podle pana ministra větší kapacitu než stát, který řeší v tuto chvíli daleko větší počet staveb," říká místostarosta.

Výkup pozemků začne za několik týdnů
Představa ministra podle Čechlovského je, že by se stát mohl s městem během několika týdnů dohodnout, jak bude výkup pozemků technicky probíhat. "Uzavřeme proto spolu dohodu o pravidlech, za kolik a v jakých termínech pozemky vykoupíme, které pak od nás stát odkoupí," tvrdí poslanec. "Máme o to zájem, a tak jsem o tom s panem ministrem od jeho návštěvy v Chrudimi mluvil ještě jednou. Vidím to tak, že dohodu uzavřeme zhruba do dvou měsíců, abychom věděli, v jakých mantinelech se můžeme pohybovat a Ředitelství silnic a dálnic pro nás mohlo být při odkupu pozemků partnerem," pokračuje v objasňování procedury zástupce starosty.

Jak ale dodává, tento krok musí ještě odsouhlasit zastupitelé. Podle Čechlovského by to Chrudimi umožnilo začít s výkupy pozemků ještě letos. Důležité budou také finanční možnosti města. "Jestli půjde vše dobře, a my se domluvíme, tak v příštím, maximálně v přespříštím roce by se mohla většina výkupů realizovat. Nevylučuji ale, že se výkupy mohou někde zadrhnout - máme to ověřeno už z první etapy, kde byly nějaké závěti, či nedohledatelní vlastníci, což samozřejmě působí komplikace. Vyřizování těchto situací může řádově trvat i měsíce. Bylo by proto dobré, abychom o nich od začátku věděli a vyřešili je tak, aby potom nebránily celkovému záměru," argumentuje Čechlovský.

Boj o každou korunu a každý termín zahájení výstavby
První etapa výstavby je podle Čechlovského už vysoutěžena a byla podepsána smlouva s dodavatelem stavby. S ohledem na to už na ni proto nebude možné čerpat evropské peníze. "Musí být postavena výhradně z národních zdrojů, proto se vede tak dlouhá diskuse o těchto penězích, protože je národních zdrojů relativně málo a rozpočty napjaté. Pro druhou etapu je klíčová jiná věc, a to právě evropská spoluúčast, tudíž se svádí tak velký boj o každé zahájení stavby. Podle pana ministra by financování z evropských peněz situaci zjednodušilo, protože by se s výstavbou druhé etapy počítalo ve státním rozpočtu a nebylo by tak komplikované hledat pro ni ve státní pokladně doslova každou korunu," nastiňuje Čechlovský možné financování celého díla.

"Přestože je obchvat probírán ze všech stran a dlouho se o něm diskutuje, jsme, byť po dílčích krocích, už hodně daleko. U první etapy zcela určitě, a to je relativně dobrá zpráva, protože když k nám do Poslanecké sněmovny přišel návrh letošního rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, tak tam chrudimský obchvat vůbec nebyl," přibližuje poslanec situaci z konce loňského roku. Nyní už se v případě první etapy hovoří o jejím možném dokončení v roce 2016, přičemž ještě loni na jaře tehdejší ministr dopravy Pavel Dobeš (LIDEM) tvrdil, že její stavba letos rozhodně nezačne. "Hospodářský výbor sněmovny na ni uvolnil prvních sto milionů a teď se k němu připojil i ministr Stanjura, který si uvědomuje, že parlament tuto stavbu podporuje," dokresluje místostarosta aktuální situaci.

Žádná velká gesta, jen střízlivý pohled...
"Během našeho setkání v Chrudimi jsme si ujasnili všechny kroky, které budou následovat. Proto bylo vystoupení pana ministra po skončení tohoto jednání velmi střízlivé. Nebylo tedy o žádných velkých gestech, neházel tady žádnými čísly a vysvětloval jen svoje představy o projektu, který, aby se mohl reálně uskutečnit, potřebuje předtím ještě učinit nějaké kroky, aby mohla stavba letos začít, v následujících letech se v ní pokračovalo normálním tempem a v roce 2016 skončila," uzavírá Jan Čechlovský.

A že mě šéf Chrudimských patriotů Josef Kopečný nařkl, že spolu s mým předchůdcem - Ladislavem Libým, můžeme za to, že obchvat ještě nestojí? "Nepochybuji o tom, že kdyby byl pan Kopečný na mém místě, tak už ten obchvat stojí. Víc se nechci k těmto komentářům vyjadřovat," odpovídá místostarosta předsedovi občanského sdružení.

Roman Zahrádka

Reklama

Obrázek uživatele chrudimák
#776 chrudimák 3. Únor 2013 - 19:01
konečně podrobné vysvětlení - mohou to být jen sliby, ale některé věci aspoň vysvětluje - teď jen čekat, kdy se opravdu objeví bagr a pak bude opravdu důvod k radosti. Slibů v podobě ODS a velkohub... řečí VV (na které se ve volbách nachytalo hodně Chrudimáků) bylo už dost.