Chrudimské noviny Další městský dům bude prodán

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Další městský dům bude prodán

Chrudim – Nemovitosti patřící městu jsou mnohdy v nevyhovujícím stavu. Občas se sice podaří pěkná rekonstrukce – ukázkovým příkladem je třeba dům číslo popisné 87 v Široké ulici, častěji však radnice přistoupí k prodeji zájemcům, kteří budovy náležitě opraví. V pondělí 17. září proto budou městští zastupitelé schvalovat prodej 4/5 domu číslo popisné 24 ležícího rovněž v Široké ulici.

Dům, jehož stav má k ideálu tradičně velmi daleko, proslul nechvalně svými obyvateli. V současné době však jeho 1/5 vlastní společnost Bona Fit, a.s.. Město Chrudim proto již v roce 2017 zahájilo jednání s výše uvedenou společností o majetkovém vypořádání podílů na této nemovitostí, a to buď odkupem spoluvlastnického podílu ve výši 1/5 od společnosti Bona Fit, a.s., popřípdě prodejem podílu Města Chrudim do vlastnictví společnosti.

V první fázi společnost Bona Fit nabídla městu odkup svého spoluvlastnického podílu za částku ve výši 1 640.000 korun, popřípadě nabídla odkoupení podílu města za pět milionů korun. Na základě následně uskutečněných jednáních byl předložen ze strany společnosti konečný návrh, a to na prodej spoluvlastnického podílu města za cenu šest milionů korun. Na základě této nabídky byl vyhotoven aktuální znalecký posudek ze dne 13. srpna letošního roku, kterým byla ověřena cena v daném místě a čase obvyklá. Ta činí sedm a půl milionu korun za celý dům. Nabízená částka tedy odpovídá ceně v daném místě a čase obvyklé za 4/5 nemovitosti. 

Jakub Valenta

Reklama