Chrudimské noviny Diskutovat o budoucnosti Habrova chtějí příští čtvrtek místní ochránci přírody v Muzeu barokních soch

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Diskutovat o budoucnosti Habrova chtějí příští čtvrtek místní ochránci přírody v Muzeu barokních soch

Chrudim - Své záměry, plány a představy chtějí nyní veřejnosti předložit místní ochránci přírody. Týkat se však nemají některé z lokalit ležících ve městě, ale nedalekého smíšeného lesa „Habrova“, který je vyhlášen přírodní rezervací a také cílem moha vycházek. Veřejná diskuse se uskuteční 18. června v 17 hodin v Muzeu barokních soch.

Členové Českého svazu ochránců přírody vysvětlí svůj záměr, kterým je výstavba cyklostezky ze sídliště Větrník k topolskému hřbitovu, hradišti a rezervaci. Součástí Habrova je totiž i neolitické sídliště v místní části Topol. V minulosti bylo zdrojem řady unikátních nálezů a dokladů o starověkém osídlení plošiny nedaleko současného sídliště Na Větrníku. Na ploše nynějšího lesa bylo v roce 1880 vysázeno 720 třešní a o tři roky později dalších 60. Třešním se však nedařilo, protože byly na stráni, která se svažuje k severu. Proto  se lesníci a majitelé pozemků rozhodli stráně zalesnit a následně došlo k vysazení 50 tisíc stromků. Druhá polovina lesa byla vysázena v roce 1901. Roku 1936 došlo k zalesnění pole u dráhy, a sice listnatými stromy. Lokalita Na Hradě o výměře 10 arů získala stromky jehličnaté. V roce 1948 zde byl vysázen nový sad se 70 vysokokmennými třešněmi. V nedávné minulosti tady probíhala obnova sadu a budování nové stezky. Při čištění lesa pak ochránci přírody nalezli třeba unikátní meliorační příkop a tůňku.

Plánovaná diskuse je součástí „Desatera problémů města“, kde se na sedmém místě objevilo právě přání spojit Větrník s Topolem cyklopěší stezkou. Navíc by si nejen obyvatelé sídliště přáli, aby se přírodní rezervace více využívala k rekreačním a vzdělávacím účelům. Jaké priority preferují ti, kdo se diskusí nad „Desaterem“ neúčastní, teď chtějí zjišťovat „habrováci“ z místní organizace Českého svazu ochránců přírody. 

Jakub Valenta

Reklama