Chrudimské noviny Do diskuse o pojmenování nových ulic se na zasedání zastupitelstva zapojili i příbuzní primáře Bartůňka

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Do diskuse o pojmenování nových ulic se na zasedání zastupitelstva zapojili i příbuzní primáře Bartůňka

Chrudim - Zdánlivě nevinné téma, jakým je pojmenování nových ulic a sídlišť ve městě, vyvolalo na pondělním jednání městského zastupitelstva debatu, do níž se zapojila i přítomná veřejnost. Důvodem byl nevhodně zvolený název ulice v lokalitě sídliště Na špici za Chrudimskou nemocnicí.

Předkladatel tohoto bodu, neuvolněný místostarosta Jan Čechlovský (ODS), na úvod vysvětlil, že materiál zpracovala historická a letopisecká komise s tím, že nové názvy ulic a sídlišť doporučuje městským zastupitelům ke schválení. Poté, co svou úvodní řeč skončil a nikdo ze zastupitelů se do diskuse nehlásil, vzal si slovo jeden ze seniorů přítomných mezi veřejností, která se jednání také účastnila.

Viditelně pohnutý muž se představil jako příbuzný primáře Josefa Bartůňka, po němž měla být pojmenována ulice v lokalitě nově vybudovaného sídliště Na špici. „Rozhodně odmítáme, aby nová ulice nesla pouze název Bartůňkova. V samotné Chrudimi je několik ulic, které ve svém pojmenování užívají i akademický titul osobnosti, po níž nesou své jméno. Příkladem je třeba ulice Dr. Malíka nebo Dr. Peška. Pokud zastupitelstvo schválí název Bartůňkova, požadujeme, aby tato ulice nebyla spojována s osobou primáře Bartůňka,“ vysvětloval senior, jehož doprovod tvořila i dcera významného chrudimského lékaře a primáře místní nemocnice.  

Petr Lichtenberg neváhal a u příbuzných primáře Josefa Bartůňka si svou pohotovostí zapsal plusové body.  Foto: Chrudimské noviny

Předkladatel Jan Čechlovský se proto rozhodl část návrhu, který se týkal právě nové Bartůňkovy ulice stáhnout. V tu chvíli se však přihlásil o slovo další městský zastupitel Petr Lichtenberg (Svobodní). „Navrhuji, abychom hlasovali o pojmenování ulice jako Dr. Bartůňka,“ sdělil lakonicky Lichtenberg, když viděl, že se k tomuto prostému nápadu nikdo z jeho kolegů nemá. Okamžitě také předložil svůj návrh návrhové komisi. Zastupitelé pak tuto změnu jednoznačně podpořili, čímž si vysloužili následné díky od primářových příbuzných. Původní návrh na pojmenování ostatních ulic a sídlišť posléze prošel hlasováním rovněž „jako po másle“.

Jakub Valenta

Reklama

Obrázek uživatele hana
#1940 hana 24. Červen 2014 - 11:28
Nic proti Dr. Bartůňkovi, ale nechápu pokračující nekoncepčnost názvů v Chrudimi. Něco jako Stromovka, každý název zná, ale nikdo neví co do ní patří a tak se v praxi nepoužívá. Asi architekt domů za nemocnicí přišel s neoficiálním názvem Na Špici, většina Chrudimáků už ví kde to je, proč se tak nepojmenovala ulice ? Můžete říct, že Na Špici je název sídliště, ale po dostavění posledních cca 3 bytových domů bude sídliště přesně kopírovat ulici Dr. Bartůňka. Pokud název pro celou část za nemocnicí po Presy, tak je to snad historicky Vlčí hora. Zmizí tedy název Na Špici i z inzerce developera a bude používat ul. Dr. Bartůňka, nebo obecně Vlčí hora ?