Chrudimské noviny Doplněk o náhradním ubytování nájemníků z Fortenské neprošel

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Doplněk o náhradním ubytování nájemníků z Fortenské neprošel

Chrudim  Nehospodárný a neopodstatněný je podle místostarosty Petra Lichtenberga (Svobodní) doplněk k prodeji městských bytových domů, který by jeho nájemníkům zajistil přednostně náhradní bydlení. Po schválení, podle některých zastupitelů nehospodárného bodu o směně pozemků v Sobětuchách, se Petr Lichtenberg vzápětí u tohoto bodu hájil proti doplňku Petra Řezníčka právě konstatováním o nehospodárnosti a starosta František Pilný konstatoval, že pak by se muselo jednat o jiné, vyšší ceně prodeje a nyní už je na to pozdě. Tento materiál na zastupitelstvu představila za nepřítomného Petra Řezníčka (SNK-ED) Šárka Trunečková (SNK-ED), která uvedla, že se na zastupitele obrátili nájemníci bytového domu  ve Fortenské 44 s prosbou, aby jim pomohl s řešením jejich bytové situace.

Petr Lichtenberg necítí povinnost náhradní bydlení zajistit

Šárka Trunečková (SNK-ED) odkázala zastupitele na důvodovou zprávu. „Odvolávají se na rozporuplnou, či žádnou komunikaci s vedením města. V předkládaném materiálu jde o to, aby došlo k naplnění závazku vedení, které dali nájemníkům,“ uvedla a dodala, že materiál byl konzultován i se starostou Františkem Pilným (ANO 2011). Petr Lichtenberg (Svobodní) se však proti materiálu ohradil a kromě toho, že dle něj obsahuje nepřesnosti, uvedl, že neexistuje žádný výraz „bytové náhrady“, kterou by on měl zajistit, a odkázal se na občanský zákoník platný od roku 2014. „Není povinností nikoho, ani města, někomu zajišťovat bydlení,“ pokračoval. „Každý vlastník má právo prodávat svůj majetek dle vlastního uvážení. Schválením materiálu, který říká, abychom dali přednostně náhradní byty oněm nájemníkům, je dle mého chybné, protože tím bychom velice, velice, usnadňovali pozici novému majiteli, který má tyto věci řešit po vlastní linii.“

Když slova ničí životy

Místostarosta Petr Lichtenberg sice na jednu stranu tvrdil: „Nájemníci mají žádost na městě z hlediska přidělení městských bytů a můj názor je, že to jsou obyvatelé Chrudimě, které nikdy nenecháme ve štychu, ale jejich žádosti musí být posuzovány podle stávajících zásad a pravidel,“ a hned vyjmenoval zásady pro hospodaření s byty, kde v bodě "D" je zmínka, že „bytové náhrady“ náleží nájemcům domů ve vlastnictví Chrudimi, určených k prodeji, k demolici, rekonstruovaných či opravovaných, pokud je nájemce nucen byty vyklidit. „Oni však nejsou nuceni dům vyklidit," uvedl. Materiál, který zpracoval a předložil pan Řezníček, nemá opodstatnění,“ uvedl Lichtenberg. „To není podle mě správné, v rámci správného hospodáře, že dáme všem okamžitě byty,“ a dodal: „Určitě ti, kteří jsou v sociální tísni, ve zdravotních problémech, tak určitě je město ve štychu nenechá a ty byty se jim budeme snažit zajistit.“

Před domem s nájemními byty ve Fortenské 44.  Foto: Chrudimské noviny

Kde je vůle, tam je cesta, opáčil Jan Čechlovský

Načež v diskusi vše rozkryl Jan Čechlovský (ODS): „To, co je předloženo, je úplná blbost: my chceme postupovat hospodárně a smysluplně, proto jsme před chvílí prodali těch 14 tisíc metrů?“ Pronesl a ozřejmil, že zásady nejsou zákon, ale tvoří je rada města, která plní usnesení, která po ní chce zastupitelstvo, a ohánět se jimi je v tom případě podle něj pokrytecké.  „Jestliže je vůle něco udělat, tak odvolávat se na něco, co doteď platí, je špatně. Jestliže to zastupitelstvo chce řešit, tak se změní zásady a nebude se tu jimi mávat, že je to v rozporu.“

Pavel Štěpánek připomenul zavedený úzus

Místostarosta Pavel Štěpánek uvedl, že nájemci už žádost o náhradní byty poslali. „Bytová komise, na jejíž návrhy rozhoduje rada města, se tou hromadnou žádostí už zabývala a v plném rozsahu ji zamítla,“ uvedl. „Nejsem si vědom, že by naše koalice jejich rozhodnutí někdy měnila,“ zmínil těsně před hlasováním, co chtěl, aby zaznělo. A dodal, že pokud budou městské byty k dispozici a nájemci budou splňovat ony zásady, tak jim budou byty jistě přiděleny.

Na řešení už prý bylo podle starosty pozdě

Starosta František Pilný na závěr dodal, že na předložení tohoto materiálu už je s ohledem na postupující výběrové řízení stejně pozdě a je třeba příště plánovat více dopředu. V následném hlasování zastupitelstvo rozhodlo takto: Deset zastupitelů hlasovalo pro, proti pět a devět zastupitelů se zdrželo. Usnesení o doplňku, který by zajistil nájemníkům městských bytů náhradní bydlení přednostně v navrhované formě, tak nebylo přijato.

Petra Vintrlíková

Reklama

Obrázek uživatele JaVa.1982
#10191 JaVa.1982 17. Prosinec 2021 - 8:28
Silvestr ještě není a už tak silné fóry..!? Prý, musíme se chovat v rámci správného hospodáře, uvádí Lichtenberg? No, prodat bytový dům platícím nájemníkům nad hlavou za směšných 10 000 000 v dnešní době, tak to je frajeřina. Otázka je proč se majetek města prodává? Nemáte na platy a mimořádné odměny? Potřebuje si snad další místostarosta uplatit dluhy z exekuce? Bytová komise zamítla hromadu žádostí…proč tedy tato komise se stejnými pravidly přidělila sociální byt po rekonstrukci svobodnému právníkovi města, který je nadstandardně zajištěn a dalším pracovníkům města?