Chrudimské noviny Dva noví kněží z chrudimské farnosti

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Dva noví kněží z chrudimské farnosti

Chrudim – Výjimečnou událost zažili místní katolíci. Po dlouhých 86 letech mohli absolvovat primiční mši svatou v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Dokonce nebyla jedna, ale dvě, protože chrudimská farnost darovala církvi dva nové, mladé kněze.

V polovině měsíce května byli totiž na kněze vysvěceni jak Petr Soukal, tak Vojtěch Novotný, syn známého chrudimského fotografa a filmového historika Stanislava Novotného. Oba novokněží se na svou službu připravovali studiem teologie. Nejprve v Praze, později dokonce v samotném věčném městě, Římě. Rok sloužili jako jáhni, což je předstupeň kněžství, aby v katedrále Ducha svatého v Hradci Králové z rukou hradeckého biskupa Jana Vokála 13. května přijali svátost kněžství.

V katolické církvi západního obřadu může být na kněze vysvěcen pouze svobodný muž, který se zaváže ke slibu celibátu. Po vysvěcení na kněze nový služebník zpovídá – odpouští hříchy, slouží mši svatou, uděluje poslední pomazání – svátost nemocných, křtí, oddává, slouží pohřební obřady a provádí celou řadu dalších úkonů. Svou službu nový kněz obvykle začíná jako kaplan v některé z fungujících farností, aby se seznámil s běžným chodem duchovní správy a mohl být později ustanoven jako farář nebo administrátor ve farnosti vlastní. 

Jakub Valenta

Reklama