Chrudimské noviny Farnost má šanci dotáhnout letos opravu střechy kostela

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Farnost má šanci dotáhnout letos opravu střechy kostela

Chrudim - Městští radní na svém jednání začátkem června doporučili zastupitelům schválit přidělení účelové dotace ve výši 500 tisíc korun Římskokatolické farnosti – arciděkanství Chrudim na opravu střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi. Ve schváleném rozpočtu města Chrudim na rok 2018 je na tuto akci částka ve shodné výši již rezervována. Zastupitelé jejich doporučení vyslyšeli a peníze farnosti zaslali.

Letošní, již závěrečná etapa opravy střechy kostela by měla stát přes 2,7 milionu korun. „Téma opravy střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie a podílu města na ní je v posledních letech v zastupitelstvu obvykle velmi diskutováno,“ říká starosta města Petr Řezníček (SNK - ED).

Podle jeho slov je svým způsobem asi logické, že se do debaty o pravidelné podpoře města věnované zmiňované investiční akci a rekonstrukčním pracím na kostele vůbec vrací i témata církevních restitucí nebo podílu samotné církve na opravách střechy.

Na straně města Chrudimi však stále převažuje pohled, že kostel Nanebevzetí Panny Marie je nejvýraznější chrudimskou dominantou a památkou a akci rekonstrukce střechy, která probíhá skutečně už poměrně dlouhou dobu, je potřeba co nejrychleji dokončit,“ doplňuje starosta.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie neslouží jen bohoslužbám chrudimské farnosti, ale je otevřen i dalším akcím a v letní sezóně již řadu let i široké chrudimské veřejnosti a turistům. Svatostánek tak v průběhu turistické sezóny navštíví každoročně přes deset tisíc návštěvníků.

Město si je vědomo i toho, jak na jednom z jednání zastupitelstva v minulých letech připomenul chrudimský arciděkan Jiří Heblt, že chrudimská farnost spravuje jenom v samotném městě Chrudim další čtyři kostely (sv. Michaela, sv. Kateřiny, Svatého Kříže a sv. Marka v Markovicích), kapli Nejsvětější Trojice v Topoli i samotnou faru, a náklady na udržování a opravy všech zmíněných objektů stojí farnost z vlastních prostředků každoročně statisícové částky.

Zastupitelé poskytnutí dotace schválili téměř jednomyslně. Proti nebyl nikdo, hlasování se zdržel pouze komunista Petr Žampach a babišovec David Kasal.

red

Reklama