Chrudimské noviny Firma Oseva Agri Chrudim nabídla radnici pomoc s výkupem pozemků na výstavbu protipovodňového poldru

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Firma Oseva Agri Chrudim nabídla radnici pomoc s výkupem pozemků na výstavbu protipovodňového poldru

Chrudim - Lidem z nejvíce vodou postižených domů v sídlišti Na Šancích svítá konečně naděje na řešení jejich zapeklité situace, a to díky vstřícnosti vedení firmy Oseva Agri Chrudim, která nabídla městu pomoc s výkupem pozemků, na nichž by mohl vyrůst protipovodňový poldr. Celé transakci bránil totiž doposud požadavek majitelů zdejší zemědělské půdy, kteří ji odmítali kouskovat a souhlasili pouze s jejím odprodejem jako celkem, což zase odmítalo město. Oseva se proto nyní radnici nabídla, že vstoupí s těmito majiteli do jednání a pokusí se od nich celé pozemky vykoupit s tím, že městu přenechá jejich část nutnou k výstavbě poldru.

Tím by se radnici otevřel po nekonečně dlouhých devíti letech prostor k realizaci nádrže, která má ochránit občany a jejich majetky v sídlišti před vodou valící se během přívalových dešťů z polí, na nichž hospodaří uvedená zemědělská společnost patřící Agrofertu. Tato dohoda vyplynula přitom z jednání, kterého se zúčastnilo vedení Osevy Chrudim ve složení František Turek, Tomáš Nechvíle a Petr Hájek, spolu s vedením města, které zastupovali starosta Petr Řezníček (SNK-ED) a zástupci Odboru životního prostředí MěÚ Chrudim Ivo Rychnovský a Kateřina Mrózková. Schůzka se mimo jiné snažila pojmenovat faktory, které měly vliv na zaplavení sídliště Na Šancích a Malecké ulice ve dnech 13. a 14. června. Patří mezi ně nezvykle vydatné dešťové srážky, nedostatečná kapacita zdejší kanalizace a také způsob hospodaření společnosti Oseva Agri na pozemcích, z nichž voda do sídliště natekla. V neposlední řadě pak chybějící protipovodňový poldr, který se městu nepodařilo od roku 2006, kdy k záměru došlo, kvůli problematickému výkupu pozemků realizovat.

Účastníci této schůzky se vedle pomoci firmy Oseva Agri s výkupem pozemků dohodli také na dalších opatřeních, jež by mohly zmírnit následky přívalových dešťů v sídlišti Na Šancích. Již zmíněná společnost se například zavázala, že nebude na polích nad sídlištěm v příštích čtyřech letech vysévat kukuřici ani žádné jiné širokořádkové plodiny. Radnice vedle toho přislíbila, že bude se společností VaK Chrudim jednat o možnosti zkapacitnění kanalizace v Malecké ulici a úpravě zdejších uličních vpustí a zároveň, že projedná s projektanty další varianty možných opatření k řešení povodňových situací. Závěrem je nutné ještě ke schůzce dodat, že zápis z jejího jednání nemá povahu smlouvy ani závazné dohody a jde ryze o pouhý záznam z jednání dotčených osob. Nakolik se tedy začne naplňovat v praxi, ukáží až nejbližší dny a měsíce.

Roman Zahrádka

Reklama

Obrázek uživatele slava
#3434 slava 13. Červenec 2015 - 15:46
Začíná to být zajímavé, takže co dělá pan starosta? Pan Pilný "tlačí" radnici kvůli záplavám na Šancích, Oseva nabídla pomoc s výkupem pozemků..... A radnice? .... Ta spí. Jako vždy.