Chrudimské noviny Gympl pod dohledem České školní inspekce

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 4°C

Gympl pod dohledem České školní inspekce

Chrudim – Velkou pozornost vzbudil článek Chrudimských novin, jenž byl věnován vytápění v budově Gymnázia Josefa Ressela. Ke čtvrtku 26. ledna měl tento text přes čtyři a půl tisíce přečtení. V diskusi pod článkem dostávala ředitelka Klára Jelinková „do těla“. Jak se ale na školu dívá Česká školní inspekce?

Málokdo tuší, že inspekční zprávy jsou běžně dostupné na internetu. Zájemce se tak snadno dozví, jak si která škola stojí. Chrudimský gympl nevyjímaje. Ten poslední návštěvu ne právě příjemných kontrolorů podle všeho absolvoval ve dnech 14. až 16. a 24. dubna 2014. V té době již ředitelka Jelinková školu vedla. Dohledat se však dají i zprávy z doby, kdy ústavu šéfoval dlouholetý ředitel Eduard Beránek, jenž byl pověstný svou „tvrdou“ rukou.

Ve vedení školy je ředitelka od roku 2011. Od svého nástupu analyzovala a řešila zlepšení podmínek a zkvalitnění vzdělávacího procesu a využívala možností k získávání finančních prostředků z Evropských sociálních fondů. Rovněž vyhotovila výhledový koncepční plán rozvoje školy zaměřený především na postupnou rekonstrukci budovy školy a materiálně technického vybavení učeben. Nastavila funkční kontrolní systém vzdělávání a každoročně zpracovává metodický pokyn pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Demokraticky přistupuje k vedení školy a názorům vyučujících naslouchá. Zavedla informační a komunikační systém mezi školou a zákonnými zástupci žáků umožňující dálkový přístup. Své aktivity směřuje také k vyhledávání nových partnerství v oblastech středoškolské činnosti a trhu práce. Určitou rezervu však shledává v rozvoji mezinárodní spolupráce, a to především ve využití programů organizovaných Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy,“ uvádí zpráva České školní inspekce k práci ředitelky Jelinkové.

Demokratické principy jsou ředitelce Jelinkové vlastní.  Foto: Chrudimské noviny

Přijímání nových žáků se děje podle principu rovných příležitostí, vzdělání probíhá dle předpisů. Ředitelka Jelinková se musela vypořádat s poněkud zastarávajícím vybavením školy. To se týkalo především počítačů a také pomůcek k výuce fyziky. Postupně docházelo a stále dochází k modernizaci. Na podnět svých žáků také ředitelka umožnila zřízení odpočinkové místnosti, o níž Chrudimské noviny před lety též informovaly. Někteří žáci dosáhli v různých vzdělávacích oblastech významných výsledků, nadstandardních výsledků maturitních zkoušek si inspekce povšimla také. Jediné rezervy, na něž inspektoři upozornili, měla škola v mezinárodní spolupráci.

Neudržovanou budovu dává ředitelka postupně do pořádku.  Foto: Chrudimské noviny

V současné době gympl žije především velmi úspěšným projektem Listování, v jehož rámci herci připravují ve společenském sále představení inspirovaná díly známých spisovatelů. Město tak v loňském roce navštívil třeba slavný americký spisovatel Robert Fulghum a další.

Kompletní zprávu obsahuje příloha pod textem.  

Příloha: 
Jakub Valenta

Reklama

Obrázek uživatele Ano12345
#5375 Ano12345 26. Leden 2017 - 15:56
Jedna věc je vykázat vše papírově a statisticky a druhá je realita. Věřím, že inspekce to viděla tak, ale realita je trošku jiná. Na tom ale není nic zvláštního a je to i přirozené. Navíc skola je závislá i na penězích z kraje. Takže ředitelka to nemá fakt lehké. Škola se posunula, ale v mnohém je stále zatuchlá, zkostnatělá a pár let opožděná. Co naplat tento vzdělávací ústav zůstane vždy ústavem.