Chrudimské noviny Hádky ani emoce. Letní kino za Muzeem dostane po první veřejné debatě ještě šanci, pokud o to budou lidé stát

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Hádky ani emoce. Letní kino za Muzeem dostane po první veřejné debatě ještě šanci, pokud o to budou lidé stát

Chrudim - Víc než stovka občanů města si nenechala ujít "restart" záměru, jak v budoucnu naložit s prostorem za Muzeem, kde stále ještě stojí zastaralý, nicméně funkční areál letního kina. Současné vedení radnice si chce prostřednictvím této diskuse s veřejností vyjasnit, jak uvedené území v samotném centru dál využívat bez toho, aby proti tomu vznikaly další petice a protesty jako v případě projektu, který před lety zpracoval pražský architekt Václav Škarda z Atelieru K2.

Ten totiž přišel na základě dřívějšího zadání města s řešením, které počítalo s tím, že bude amfiteátr bývalého letního kina kompletně zbourán a vznikne tu prostor pro víceúčelové využití - tedy parkoviště v kombinaci s parkem, které umožní nejen další možnosti parkování v centru města, ale mimo jiné i konání nejrůznějších kulturních akcí včetně promítání kina na mobilním plátně, a zprostředkuje občanům zároveň další místo k relaxaci uprostřed zeleně. Prostor měl být současně propojen novým mostem směřujícím do rušné Poděbradovy ulice. Tím by byla podle kritiků idea letního amfiteátru definitivně zničena. Do jejich čela se přitom postavilo občanské sdružení MaChr za Chrudim malebnou, kterému se podařilo získat pod petici, kterou zorganizovalo, stovky podpisů chrudimských občanů, kteří tímto způsobem vyjádřili nesouhlas s bouráním letního amfiteátru za Muzeem a s projektem Václava Škardy v podobě, v jaké ji před sedmi lety schválilo k realizaci městské zastupitelstvo.

Na začátku byla nezbytná prezentace.  Foto: Chrudimské noviny

Přehlížení názoru veřejnosti prý občany stmelilo
Petice MaChru tak celý záměr na několik let zablokovala a nikdo z místních politiků nenašel za tu dobu odvahu legitimně schválený projekt realizovat. Sdružení MaChr dokonce získalo od města areál dočasně do bezplatného pronájmu a dál tu provozuje letní promítání pod otevřeným nebem, navíc zde pořádá koncerty, diskotéky, bleší trhy nebo pálení čarodějnic. Svoje zázemí tady získaly i akce pořádané pro děti jako třeba tradiční Ukládání broučků. To vše přitom zaštiťuje svou tváří městský zastupitel Richard Herbst (ANO 2011), který patří mezi největší zastánce zachování letního amfiteátru za Muzeem pokud možno v podobě, v jaké se nachází nyní. A právě tento pat přiměl nynější radniční koalici vrátit se v uvažování, co dál s tímto prostorem, na úplný začátek, a daleko více komunikovat s veřejností, pokud jde o další plány vedení města v bývalém letním kině, než tomu bylo dříve. Tato přezíravost měla totiž podle některých vyvolat velkou vlnu nevole občanů a i přes rozdílnost některých jejich názorů je měla v případě "leťáku" sjednotit v poměrně velký šik odpůrců původního záměru města.

S tímto vědomím se také vstupovalo do úterního jednání, které bylo městem avizováno jako "Restart Letního kina". Jak název napovídá, nejpravděpodobnějším vyústěním této debaty by měl být nejspíš nějaký kompromis - možná menší areál letního kina na úkor parkoviště či dokonce rekonstrukce celého areálu, jak navrhovala většina těch, která v úterý do Muzea dorazila. Než se ale začalo debatovat, byla pro příchozí připravena panelová výstava, která mapovala využití prostoru za Muzeem v kontextu s nedávnými dějinami města zhruba od přelomu 19. a 20. století - tedy od zelené louky až po tenisové kurty, zimní kluziště a letní kino, které zde vyrostlo v 50. letech minulého století u příležitosti nevím kolikátého sjezdu Komunistické strany Československa. Tím vzaly hned za své připomínky, že jde v případě "leťáku" o kulturní památku. Trefnější byla spíše poznámka z pléna, že jde o dílo našich rodičů, s čímž se dá s přimhouřením oka tiše souhlasit. Nicméně rozprava začala v klidu a věcně a zahájil ji starosta města Petr Řezníček (SNK-ED), který bez dlouhého otálení předal slovo nezávislým facilitátorům (odborníkům na veřejnou diskusi), kteří v podstatě celý večer moderovali a řídili.

Na mapu Chrudimě každý vyznačil černým puntíkem, kde ve městě bydlí.  Foto: Chrudimské noviny

Výbornou akustiku amfiteátru potvrdily údajně dva týmy ze zahraničí
Než ale začali "úřadovat", vzal si ještě slovo městský architekt Marek Janatka, který označil prostor za Muzeem z celoměstského pohledu za velmi cenné území, které podle něj úzce souvisí s provozem budovy Muzea, a to jak funkčně, tak i prostorově, a je zapotřebí jej oproti současnému stavu pozvednout - jak ale v kontextu s názvem akce dodal, v součinnosti s chrudimskou veřejností, aby na budoucím záměru panovala všeobecná shoda. Pak už se ale slova ujal jablonecký architekt Petr Klápště z Ateliéru Nature Systems, který spolu se svým týmem rozjel u několika stolů diskusi s přítomnými občany, od nichž se snažil zjistit plusy, zápory a možné budoucí aktivity na území za Muzeem, o které se vede vleklý spor. Z většiny názorů přitom vyplynulo, že si lidé přejí zachování současného rázu letního amfiteátru a odmítají myšlenku, že by měl zčásti ustoupit parkovišti. Argumentovalo se především výbornou akustikou letního kina, kde je prý z pódia slyšet bezproblémově mluvené slovo bez použití jakékoliv techniky až v posledních řadách, což není všude samozřejmostí. Bývalý zastupitel města Luděk Vlk (Svobodní) dokonce uvedl, že si areál byly prohlédnout nezávisle na sobě dva zahraniční týmy, specializující se na provoz letních amfiteátrů, a oba se shodly na tom, že je tu nejen výtečná akustika, ale že by byla neskutečná škoda tento areál usazený přímo v centru města zlikvidovat a proměnit jej v pouhý park a parkoviště, byť s možností víceúčelového využívání.

Do areálu letního kina mířily desítky lidí a na začátku schůze jich bylo 111, jejich počet v průběhu debaty ale ještě vzrostl.  Foto: Chrudimské noviny

S jeho názorem korespondovalo odhadem více než 90 procent přítomných a jen zcela výjimečně někdo podpořil již dříve schválený záměr zastupitelstva - například bývalý radní a současný zastupitel Petr Vojtěchovský (ODS), který však zůstal se svým názorem takřka osamocen. Přicházely totiž další argumenty pro zachování "leťáku" - budova Muzea tvoří optimální stín při promítání za světla, areál je bezbariérový a i přes zastaralé vybavení stále funkční. Je prý výjimečný svým ohraničením řekou a je v Chrudimi považován všeobecně za tradiční, protože tu stojí už více než 60 let. Jde přitom kapacitou o největší letní amfiteátr v Pardubickém kraji, který má ráz anglického parku, a beton, který sem měl přijít, by ho prý nadobro zničil stejně jako zvažovaný most, který měl na nové parkoviště napojit obyvatele domu v Poděbradově ulici. Zcela nezávislá diskuse se však odehrávala venku mezi kuřáky. "Oživení současného areálu by stálo relativně málo peněz a kdo říká, že ne, tak je napojen na stavební lobby, která měla s tímto prostorem svoje záměry. Bohužel se to týká i některých lidí na radnici a neschopnosti města smysluplně tento areál využívat a naučit sem lidi chodit. Když je jinde plno, tak proč by to nešlo v Chrudimi? Chce to jen vymyslet atraktivní obsah a pravidelnost, nikoliv nahodilé akce a pouhé promítání, kterými se to tady pohřbilo," argumentoval před ostatními jeden ze starších Chrudimáků před Muzeem.

Bývalý městský zastupitel Luděk Vlk ze Strany svobodných občanů na snímku zcela vlevo nechává na arch zapsat jeden z plusů současného letního amfiteátru za Muzeem. Petr Klápště jeho návrh zapisuje fixem.  Foto: Chrudimské noviny

Lidé se ptali, nač zřizovat v Chrudimi a navíc přímo v centru další park?
Ani další názory nešlo přeslechnout. "Tato akce nás má jen uchlácholit, že se jako debatuje s občany, ale nakonec sem stejně vjedou buldozery," pronesl asi padesátiletý muž. "Vůbec nechápu, proč by tu měl vzniknout další park, jako by jich nebylo v Chrudimi už takhle dost. Vždyť jen kousek odsud je Městský park, za který se utratily desítky milionů korun a je prázdný, protože sem nikdo nechodí. A letos tady poprvé chybí záhony s květinami. Další neudržovaný park vznikl v Klášterních zahradách. Z toho je vidět, že město nemá na údržbu parků dost peněz, tak proč dělat další za Muzeem? Nejspíš proto, aby ti, co si koupili od Kušty za řekou byt, měli klid a nerušily je kulturní akce. Proto si teď pořád někdo stěžuje na rušení nočního klidu a volá sem strážníky. Kdo asi?" zeptal se další z kuřáků. "Ano, bylo to tady takhle připraveno. Proto je tu vyprojektován i most, aby sem lidi z toho baráku mohli dávat auta," přidal se další z diskutujících.

"Tak, máme zapsány všechny plusy a mínusy letního amfiteátru a teď pojďme zaznamenat vaše návrhy na jeho možné využití," nabádá Petr Klápště účastníky debaty u jednoho ze stolů.  Foto: Chrudimské noviny

Svoje připomínky měli i přítomní zástupci radniční opozice. Svobodným připomínala akce kritizované Desatero a František Pilný z ANO 2011 krotil euforii a rozvážně prohlásil, že si na výsledek jednání teprve počká. Byl ale vcelku rád, že se zde otevřela některá témata hovořící ve prospěch zachování letního kina. "Jsem současně rád, že se debata odehrává v bývalé vinárně. Z toho, co tu vidím, je zřejmé, že není v tak dezolátním stavu, jak říkalo vedení města a že by se vyplatilo ji znovu otevřít a někomu za určitých pravidel a určitý měsíční obnos pronajmout. Mám za to, že by se prodělečné Chrudimské besedě dvacet tisíc měsíčně navíc do rozpočtu hodilo," říká zastupitel Pilný. V sále bývalé vinárny se nicméně jednalo v poklidu a se zaujetím a lidé trpělivě debatovali s facilitátory a vyplňovali velké archy, na nichž zaznamenávali svoje návrhy a připomínky. Z vedení města se vedle starosty Řezníčka pohybovali mezi přítomnými i oba místostarostové za ČSSD Jaroslav Trávníček a Miroslav Tejkl, zbývající dva - Jan Čechlovský a Roman Málek však chyběli. Z vysokých úředníků města naopak přišli šéf Odboru územního plánování a regionálního rozvoje MěÚ Chrudim Petr Kopecký nebo úřednice a zastupitelka Šárka Trunečková (SNK-ED), jež zaštiťuje projekty Zdravé město a Agenda 21. Jediný, kdo tak citelně na této veřejné debatě chyběl, byl architekt a autor původního návrhu Václav Škarda, který se omluvil, protože přebíral v ten samý večer jedno z ocenění Grand Prix architektů. Do Chrudimi ale vzkázal, že je ochoten nové připomínky občanů do svého projektu zapracovat.

Veškeré názory a návrhy občanů byly vyvěšeny před skončením debaty pod schodištěm Muzea.  Foto: Chrudimské noviny

Pokračovat v debatě se má na podzim, dokud nezmizí všechny sporné body
Zhruba po více než dvou hodinách se první veřejná debata chýlila ke svému závěru. "Vytvořili jsme společně prvotní zadání, přičemž všechno, co tu vzniklo, bude veřejné," tvrdí vedoucí týmu facilitátorů Petr Klápště. Podle něj půjde tedy o zcela nové zadání pro architekty, nikoli o úpravu původně schváleného projektu, který vyvolal ve městě tak velkou kontroverzi. Jak Klápště dodává, do letošního podzimu by pak měla být uspořádána další veřejná debata s občany, během které by měly být představeny jednotlivé varianty řešení, nad nimiž se bude prý diskutovat proto, aby byly z procesu vyloučeny všechny sporné body. Teprve potom prý město přistoupí k zadání úplně nového projektu, podle kterého začne prostor za Muzeem nově realizovat.

Roman Zahrádka

Reklama

Obrázek uživatele H13
#3180 H13 21. Květen 2015 - 8:33
Lze jen kvitovat názor, že výtvor našich otců je pamětihodnost, která by měla zůstat v centru města. Nelze však souhlasit s názorem, že má větší kulturní hodnotu, než přilehlé Průmyslové (dnes již Regionální muzeum), které bylo budováno silou našich pra pra pra rodičů (1897). Lze polemizovat nad samotnou diskusí, když zastánci MaChru nestojí o žádný kompromis a tudíž nejsou ochotni podstoupit žádné ústupky ze své strany.
Obrázek uživatele Zbyněk Kotúč
#3183 Zbyněk Kotúč 21. Květen 2015 - 15:47
... a vítězem dnešního společenského kvízu s datem 19.5.2015 se stává muž u stolku č. 3, který jediný odpověděl správně: "Tato akce nás má jen uchlácholit, že se jako debatuje s občany, ale nakonec sem stejně vjedou buldozery,". Slova tohoto pána si zapamatujte, protože přesně tak to bude ...
Obrázek uživatele ObcanChrudimi
#4950 ObcanChrudimi 4. Srpen 2016 - 5:36
Zbyněk Kotúč: ... a vítězem dnešního společenského kvízu s datem 19.5.2015 se stává muž u stolku č. 3, který jediný odpověděl správně: "Tato akce nás má jen uchlácholit, že se jako debatuje s občany, ale nakonec sem stejně vjedou buldozery,". Slova tohoto pána si zapamatujte, protože přesně tak to bude ...
No vidíte! A přesně tak, jak píšete to nakonec nebylo!
Obrázek uživatele Zbyněk Kotúč
#4956 Zbyněk Kotúč 4. Srpen 2016 - 21:34
ObčaneChrudimi, to jste se asi zrovna probudil, ne?? Píšu snad někde, že se tak stane nejpozději do 4. srpna 2016???
Obrázek uživatele ObcanChrudimi
#4973 ObcanChrudimi 8. Srpen 2016 - 15:40
Zbyněk Kotúč: ObčaneChrudimi, to jste se asi zrovna probudil, ne?? Píšu snad někde, že se tak stane nejpozději do 4. srpna 2016???
Nemyslel jsem si, že vám budu muset zopakovat to, co jste sám napsal. Vaše reakce je úskok. Napsal jste, že "přesně tak to bude". No tak jsem si dovolil reagovat (svoboda projevu tady snad ještě existuje), že i přes vaše proroctví se tak nakonec nestalo. Ale agresivní reakce je vám asi milejší, než přiznání omylu. Přitom o nic nejde...
Obrázek uživatele Zbyněk Kotúč
#4976 Zbyněk Kotúč 9. Srpen 2016 - 23:20
ObčaneChrudimi :-), opravdu nevím, jestli je to z vaší strany pouhé nedorozumění, nebo jste vážně tak natvrdlý. Jste totiž patrně jediný kdo nechápe, co je v kontextu článku myšleno slovem NAKONEC (správně: na konec). Zdá se, že vám dělá potíže orientovat se v událostech na pomyslné časové ose. Jelikož v prostoru letního kina ještě žádné stavební úpravy ani nezačaly, tudíž ještě nenastalo ono NAKONEC, tak asi těžko můžete již dnes vynášet soudy, jak to NAKONEC dopadlo :-). Zkuste si to nechat projít hlavou. A nemusíte mi dvakrát opakovat to, co jsem napsal :-). Já to vím. A když půjdete na záchod, myslete na to, že prdel se utírá až NAKONEC. Protože pokud byste si ji utřel omylem hned na začátku, pak bychom všichni věděli, jak to s vámi NAKONEC dopadlo :-)). Hlavně se neberte příliš vážně. Máte pravdu v tom, že o nic nejde ... Pro jistotu dám ještě jednoho smajlíka NA KONEC mého příspěvku. To abyste mě zase nenapadl, že toto je již moje druhá agresivní reakce na váš příspěvek :-))).
Obrázek uživatele jetozver
#4977 jetozver 10. Srpen 2016 - 7:09
Zbyněk Kotúč: ObčaneChrudimi :-), opravdu nevím, jestli je to z vaší strany pouhé nedorozumění, nebo jste vážně tak natvrdlý. Jste totiž patrně jediný kdo nechápe, co je v kontextu článku myšleno slovem NAKONEC (správně: na konec). Zdá se, že vám dělá potíže orientovat se v událostech na pomyslné časové ose. Jelikož v prostoru letního kina ještě žádné stavební úpravy ani nezačaly, tudíž ještě nenastalo ono NAKONEC, tak asi těžko můžete již dnes vynášet soudy, jak to NAKONEC dopadlo :-). Zkuste si to nechat projít hlavou. A nemusíte mi dvakrát opakovat to, co jsem napsal :-). Já to vím. A když půjdete na záchod, myslete na to, že prdel se utírá až NAKONEC. Protože pokud byste si ji utřel omylem hned na začátku, pak bychom všichni věděli, jak to s vámi NAKONEC dopadlo :-)). Hlavně se neberte příliš vážně. Máte pravdu v tom, že o nic nejde ... Pro jistotu dám ještě jednoho smajlíka NA KONEC mého příspěvku. To abyste mě zase nenapadl, že toto je již moje druhá agresivní reakce na váš příspěvek :-))).
Tak nějak mě to pobavilo;-))))
Obrázek uživatele ObcanChrudimi
#4981 ObcanChrudimi 10. Srpen 2016 - 14:42
Zbyněk Kotúč: ObčaneChrudimi :-), opravdu nevím, jestli je to z vaší strany pouhé nedorozumění, nebo jste vážně tak natvrdlý. Jste totiž patrně jediný kdo nechápe, co je v kontextu článku myšleno slovem NAKONEC (správně: na konec). Zdá se, že vám dělá potíže orientovat se v událostech na pomyslné časové ose. Jelikož v prostoru letního kina ještě žádné stavební úpravy ani nezačaly, tudíž ještě nenastalo ono NAKONEC, tak asi těžko můžete již dnes vynášet soudy, jak to NAKONEC dopadlo :-). Zkuste si to nechat projít hlavou. A nemusíte mi dvakrát opakovat to, co jsem napsal :-). Já to vím. A když půjdete na záchod, myslete na to, že prdel se utírá až NAKONEC. Protože pokud byste si ji utřel omylem hned na začátku, pak bychom všichni věděli, jak to s vámi NAKONEC dopadlo :-)). Hlavně se neberte příliš vážně. Máte pravdu v tom, že o nic nejde ... Pro jistotu dám ještě jednoho smajlíka NA KONEC mého příspěvku. To abyste mě zase nenapadl, že toto je již moje druhá agresivní reakce na váš příspěvek :-))).
Vážený, nebo spíše nevážený pane (opravdu nevím, jak vás oslovit). O nějaké natvrdlosti byste měl raději mlčet, natož pak o orientaci na časové ose. Zřejmě máte problém i se zrakem, takže bych vám rád připomněl, že tento článek je z 22. května 2015. Nadpis článku zní: "Hádky ani emoce. Letní kino za Muzeem dostane po první veřejné debatě ještě šanci, pokud o to budou lidé stát". Vaše kouzelné slovíčko NAKONEC, které se objevuje přímo pod tímto článkem jasně značí, že letní kino podle vás šanci již nedostane, protože o to lidé stát nebudou. Bavíme se stále o této debatě, co byla zde publikována 22.5. 2015 = pořád ještě vnímáte časovou osu? Nebavíme se o tom, co je nyní = bavíme se o tom, co se řešilo 22.5. 2015 a pod čím jste tady zanechal komentář. NAKONEC to však dopadlo přesně naopak a přesně tak, jak předpověděl nadpis tohoto článku = letní kino šanci dostalo, protože lidé o to stáli. Důkazem pro vás může být to, že letní kino je stále v provozu a že od této diskuze v článku oběhl již více jak rok a letní kino dodnes stále promítá a je funkční. TUDÍŽ KDYBY VAŠE SLOVA BYLA PRAVDIVÁ, TAK BY TO NYNÍ VYPADALO ASI TROCHU JINAK, ŽE? A asi bych vám jinak neoponoval, že jste se spletl. Nebo jak dlouho budeme čekat, až se vaše proroctví vyplní? Dalších 10-20 let? Nebylo by lepší, kdybyste prostě přiznal omyl? Že jste se jednoduše spletl ve svém úsudku? Kdepak! Je vám milejší mlžit a dělat agresivní výpady. Rád bych vás také upozornil, že již s vámi nemíním diskutovat o něčem, co je snad naprosto jasné a hlavně s vámi nemíním diskutovat proto, že neútočíte na problém, který řešíme, ale útočíte na mojí osobu. Z věcné roviny se nějak velmi rychle dostáváte do roviny osobní. Zřejmě jste v životě hodně malým pánem, a i podle toho se taky chováte. S takovými nemá smysl diskutovat a na vaše pubertální výpady nejsem zvědavý. Mějte se!
Obrázek uživatele Zbyněk Kotúč
#4982 Zbyněk Kotúč 11. Srpen 2016 - 0:45
ObčaneChrudimi, už mě to s váma nebaví. Takže teď už fakt ve stručnosti a spíše pro pobavení publika. A) Vidíte, jak je vše relativní? Mému poslednímu příspěvku se někteří zasmáli, ale pro vás je to jasná agrese vůči vám. Myslíte si, že lidi jsou magoři a že by se nějaké agresi smáli?? B) Onu časovou osu týkající se areálu letního kina už vám znovu vysvětlovat nebudu, protože vy ji ani NECHCETE pochopit. C) Zrak mi slouží celkem obstojně, neboť jsem si všimnul v diskusi o nedostatku parkovacích míst, jak vy sám hodnotíte některé chrudimáky. Cituji vaše slova: "A kde by v současnosti chtělo pár pomatenců fitcentrum! " Takže až budete příště hodnotit mé chování, začněte laskavě s hodnocením nejprve u sebe. D) Rovněž píšete: "Zřejmě jste v životě hodně malým pánem, a i podle toho se taky chováte. S takovými nemá smysl diskutovat .." A teď mi prosím prozraďte: když vlezu do politiky jako vy, tak se ze mě stane "hodně velký pán" jako z vás a to už pak bude mít smysl se mnou diskutovat?? A jak se vlastně chovají hodně velcí páni?? E) Je mi vážně upřímně líto, že již potřetí jsem byl na vás agresivní :-))