Chrudimské noviny Hlasování o Skřivánku skončilo málem fiaskem, protože někteří nevěděli, pro co vlastně zvedají ruce

Dnes: 4°C
Zítra: 5°C
Pozítří: 6°C

Hlasování o Skřivánku skončilo málem fiaskem, protože někteří nevěděli, pro co vlastně zvedají ruce

Chrudim - Snad nejvíce vzruchu vnesl do pondělního jednání městského zastupitelstva návrh zrušit původní dohodu o prodeji pozemků Na Skřivánku a razantně navýšit prodejní cenu zdejší půdy bez ohledu na obrovské finanční výdaje spojené se zasíťováním rozlehlé lokality. Předkladatelem návrhu se přitom stal první místostarosta Miroslav Tejkl (ČSSD), který musel čelit mnoha dotěrným dotazům opozičních zastupitelů i občanů města, kteří na schůzi dorazili. 


Atmosféra v jednacím sále při projednávání tohoto bodu hned na začátku natolik zhoustla, až ji musel starosta Petr Řezníček (SNK-ED) začít uklidňovat. „Prosím přítomnou veřejnost o klid,“ vyzýval hlasitě Řezníček především členy občanského sdružení Skřivánky, kteří přišli do jednacího sálu v opravdu hojném počtu a neskrývali své vzrušení nad záležitostí, která se jich osobně dotýká. Diskuze se však naplno rozproudila až poté, co vystoupil se svým návrhem místostarosta Tejkl.


Revize dohody navzdory riziku milionové arbitráže a úbytku obyvatel
„Předkládaný návrh neřeší rozhodně prodej konkrétnímu zájemci. Budeme pouze schvalovat zrušení našeho rozhodnutí z roku 2008 a nové podmínky prodeje. Dalo by se to shrnout dvěma slovy - znovu a lépe,“ poznamenal první místostarosta k revizi dohody, jejímž porušením teď Chrudim riskuje případnou arbitráž o miliony, které už investor vložil do příprav schváleného projektu a může rovněž požadovat i úhradu ušlého zisku. Město si chce přesto navýšením prodejní ceny pozemků vylepšit svůj rozpočet asi o deset milionů korun i za cenu toho, že může být tento výsledek nakonec mnohem hubenější anebo žádný a výstavba Na Skřivánku nemusí vůbec začít.


„Naše město za poslední roky ztratilo přes tisíc obyvatel, což rozhodně není dobrý trend. Znát je to především na příjmech z daní z nemovitostí. Výstavba Na Skřivánku by mohla tento úbytek zvrátit,“ snažil se Tejkl přesvědčit ostatní zastupitele, aby zvedli ruku pro 570 korun za metr čtvereční, tedy pro částku, kterou považuje za rozumný kompromis a která vychází ze znaleckého posudku, jenž si nechalo město zpracovat. A právě o odborné úrovni tohoto posudku mnozí pochybovali.


Vladislava Michalová by neváhala město dál zadlužit
Ještě než se o posudku začalo naplno debatovat, "zaperlila" v rozpravě zastupitelka za TOP 09 Vladislava Michalová, která se trošku naivně zeptala, proč si město nezasíťuje pozemky samo a následně je neprodá jednotlivým zájemcům. Samotné zasíťování celé lokality se totiž vzhledem k náročnému přivedení některých sítí z centra pod železniční tratí odhaduje asi na 140 milionů korun. Město přitom nemá tyto miliony k dispozici a muselo by se v takovém případě dál hodně zadlužit. „I to je jedna z možností. Znovu opakuji, že neschvalujeme prodej, ale záměr prodat. Je jasné, že k prodeji třeba vůbec nemusí dojít,“ reagoval přesto na dotaz Michalové zcela vážně Tejkl.


A pak už se snesla na hlavu Tejkla celá řada připomínek k obsahu předkládaného znaleckého posudku. Debatu na tohle téma odstartoval zastupitel zvolený za Věci veřejné David Kasal, který požadoval podrobnější údaje, než jaké měli zastupitelé ve svých materiálech k dispozici. „Zajímalo by mne, kdo posudek zadával a zda byly ohodnoceny všechny pozemky. Tedy i ty, které město nevlastní. Nechápu, proč se třeba silnice budou prodávat bez věcného břemene. Posudek, který máme k dispozici, vypadá navíc jako ne úplně kompletní. Chybí třeba obvyklá razítka a podpisy,“ divil se Kasal.


"My sami rozhodneme, co je důležité," lkala opoziční zastupitelka
To už se k mikrofonu blížil šéf odboru regionálního rozvoje MěÚ Petr Kopecký. „Originální posudek mám u sebe a mohu vás ujistit, že obsahuje všechny náležitosti. Město chtělo od znalce celkovou hodnotu pozemků. Ze všech pozemků, které přicházejí v úvahu pro případnou výstavbu, vlastníme totiž asi polovinu. Věcné břemeno se u komunikací řeší až konkrétní smlouvou s konkrétním kupcem,“ vysvětloval Kasalovi Kopecký. To se ale do odpovědi znovu vložila Michalová. „Byla bych ráda, kdybychom příště dostávali posudky kompletní a my sami si rozhodneme, co je a co není důležité,“ reagovala na Kopeckého zastupitelka, která je povoláním zdravotní sestrou v chrudimské nemocnici.


Potom se přihlásil do rozpravy zastupitel a obvodní lékař Viliam Kopecký (Koalice pro Chrudim), který požadoval vypracování nového posudku, protože se mu zdálo, že ceny pozemků jsou v něm podhodnocené. „To bych nedoporučoval. Mohlo by se totiž snadno stát, vzhledem k situaci, která na trhu nemovitostí a realit panuje, že se dostaneme na cenu ještě nižší,“ neskrýval svou skepsi místostarosta Tejkl, vědom si současné krize, která nejvíce postihuje právě trh s realitami a stavebnictví všeobecně. Opoziční zastupitele jako by to však ani trochu nezajímalo. „Chci vědět, co říká novému materiálu městský architekt Marek Janatka,“ ostřeloval neúnavně městského úředníka Kopeckého David Kasal. „S panem architektem jsme samozřejmě vše konzultovali a souhlasí,“ kontroval Kopecký.


Skřivánci opět přiletěli na jednání zastupitelstva.  Foto: Chrudimské noviny


Estráda, konspirace a nesrozumitelná výzva
Následovala sprška pozměňovacích návrhů, kterou odstartoval - kdo jiný, než Roman Málek (Koalice pro Chrudim), který předsedovi návrhové komise Tomáši Židkovi (SNK-ED) předložil vlastní pozměňovací návrh k předloženému materiálu. S další změnou vzápětí přispěchala i nezvykle aktivní Vladislava Michalová, která si přála, aby případný kupec doložil svou vlastnickou strukturu. Málek připojil ještě ne zcela srozumitelnou konspirativní připomínku, v níž některé zastupitele vyzýval, aby se zdrželi pro případnou podjatost hlasování. Koho tím konkrétně myslel, však neuvedl. Proto zůstala jeho výzva nevyslyšena.


Do této "politické estrády" se zapojil i předseda občanského sdružení Skřivánky Pavel Vladyka, kterému se zdálo podivné, že cena nabízených pozemků zůstává stejná přesto, že se z prodeje vynechají komunikace. „Skřivánci“ si také nebyli jistí, že cena za metr čtvereční bude ve finále opravdu městem deklarovaných 570 korun. Některé pozemky totiž investor obvykle zpětně převádí na město buď zcela zdarma, anebo jen za symbolickou částku.


Městská hromadná doprava se do sídliště nedostane
Starosti obyvatelům domů Na Skřivánku dělá i dopravní situace, konkrétně příjezdová komunikace vedoucí areálem stavebnin. Místostarosta Miroslav Tejkl přislíbil, že se radnice bude těmito připomínkami zabývat. Další člen občanského sdružení René Němeček chtěl ale vzápětí vědět, jak bude řešena v nově vzniknuvší čtvrti městská hromadná doprava. „Zastávku přímo v nové zástavbě neplánujeme, vzniknout by mohly u příjezdových komunikací. Silnice Na Skřivánku totiž budou pro průjezd a otáčení autobusů příliš úzké“ vysvětloval Němečkovi Petr Kopecký, proč budou muset budoucí obyvatelé k autobusu docházet.


Ještě než došlo k závěrečnému hlasování o změně dřívější dohody, snažil se situaci znovu uklidňovat starosta Řezníček. „Všichni víme, že situace bude komplikovaná. V současné době se však neschvaluje prodej, jak už zmiňoval místostarosta Tejkl. Schvalujeme pouze záměr,“ chlácholil přítomné starosta.


Nepříjemná dohra po hlasování se spoustou nejasností
Na řadu pak přišlo samotné hlasování, které však mělo nepříjemnou dohru. Zastupitel Málek a jeho stranický kolega Kopecký vznesli námitku, že nevěděli, o čem hlasují. V sále se navíc začaly ozývat hlasy, které rovněž požadovaly zopakování procesu. Nebylo totiž zcela jasné, o čem se vůbec hlasovalo a kde vlastně skončil Málkův pozměňovací návrh. Řezníček však opakování hlasování důrazně odmítl. „Začarovaný“ Skřivánek má tak na svém účtě další nejasnosti.

red

Reklama

Obrázek uživatele Lolipop84
#1045 Lolipop84 26. Červen 2013 - 19:29
chovají se jak děti!
Obrázek uživatele Tomáš Velendorf
#1048 Tomáš Velendorf 27. Červen 2013 - 7:59
Kdyby si pan Kopecký přečetl zápis z dopravní komise ze dne 14.02.2013, který je zveřejněn na stránkách města, tak by se dozvěděl, že dopravní komise odsouhlasila a doporučila, aby na Skřivánku vznikly dvě nové zastávky městské dopravy a to tak, aby je mohly využívat i lidé ze "staré" -původní čtvrti na Skřivánku. V opačném případě pak nedává žádný smysl, aby autobusy zastavovaly jen na jedné zastávce a to ještě někde u letiště.