Chrudimské noviny Kontrolní výbor nenašel na schodišti pod Myší dírou žádnou malou domů

Dnes: 0°C
Zítra: 1°C
Pozítří: 1°C

Kontrolní výbor nenašel na schodišti pod Myší dírou žádnou malou domů

Chrudim – Na základě článku v Chrudimských novinách, jenž informoval o stavbě schodiště pod Myší dírou, podala místní pobočka Strany svobodných občanů podnět kontrolnímu výboru zastupitelstva města. Ten nyní zveřejnil své stanovisko.

Kontrolnímu výboru předsedá městský zastupitel Ondřej Kudrnáč (ANO 2011), který často a rád poukazuje během jednání zastupitelstva na nejrůznější formální nedostatky předkládaných materiálů. Není proto divu, že i jeho působení v tomto výboru se nese v podobném duchu.

Podnětů se výboru na stůl dostalo vícero. Závěry však byly vesměs jednoznačné: „Ze strany rady města dochází k nadužívání výjimky ze směrnice o zadávání veřejných zakázek a to v případech, které nejsou dostatečně odůvodněny tak, aby ospravedlňovaly rozhodnutí zadat veřejnou zakázku z volné ruky. Ve většině těchto případů pak dochází k nedodržení základních zásad stanovených zákonem - tedy transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Jsou zde proto značná rizika možných soudních sporů, ke kterým by mohlo dojít v případě, že proti postupům rady města vznesou námitky firmy, které se domnívají, že by byly schopny tyto zakázky zabezpečit v minimálně srovnatelných cenách a kvalitě,“ uvádí ve svém zjištění komise.

Co však zjistili členové kontrolního výboru o schodišti? Část kontrolní skupiny neshledala v přístupu města žádné pochybení. Pouze Stanislav Šťastný namítá, že zde nešlo o standardní postup, který by zaručoval rovné zacházení a transparentnost. Cena díla provedeného společností Geogard je nižší pouze o 6,25% oproti projekčním cenám. Ty jsou však dle zvyklostí vždy vyšší. „Myslím si, že kdyby město přistoupilo k opětovnému vyhlášení soutěže na realizaci díla, mohla být cena nižší,“ uvádí Šťastný. Předseda výboru Ondřej Kudrnáč po zhodnocení výstupů z kontroly uzavřel tuto s tím, že použití výjimky ze směrnice v tomto případě lze považovat za správné, protože nedošlo k podání žádné nabídky ze strany uchazečů zaregistrovaných v profilu zadavatele. Podobně jako v předchozích případech je však třeba pro příště používat výjimky skutečně jen výjimečně a s opodstatněným zdůvodněním. 

Jakub Valenta

Reklama