Chrudimské noviny Má projekt Zdravé město na kahánku? Kritika proti němu sílí například kvůli vštěpování světonázorů dětem

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Má projekt Zdravé město na kahánku? Kritika proti němu sílí například kvůli vštěpování světonázorů dětem

Chrudim - Kritici projektu Zdravého města z místní pobočky Strany svobodných občanů získali významnou posilu v opozičních zastupitelích hnutí ANO 2011. Městská úřednice a také manažerka Zdravého města Šárka Trunečková se teď ale brání a některé výtky opozice se snaží vyvrátit.

Poté, co se za úřednici postavil i její manžel Tomáš Truneček a v emotivní diskusi se pokusil kritiky umlčet poukazem na jejich věčné kverulantství, ozvala se i sama manažerka a začala problém řešit nikoli z očí do očí, ale přes média. Projekt Místní Agenda 21 a strategické řízení k naplňování principů udržitelného rozvoje a zvyšování kvality života obyvatel v Chrudimi, jehož řešitelem je město Chrudim, uspěl v konkurenci 300 podaných žádostí na Ministerstvu životního prostředí. Zástupci hnutí ANO 2011, mezi nimiž figuroval i František Pilný jako člen komise Zdravého města a místní Agendy 21, se podíleli na zpracování žádosti, stejně tak i na tvorbě rozpočtu tohoto projektu. Dotace na projekt je poskytována ve výši 85 procent uznatelných nákladů,“ tvrdí Trunečková s tím, že František Pilný (ANO 2011) zbytečně situaci „hrotí“, přičemž byl se samotným projektem dávno seznámen.

„Je třeba oddělit rozpočet města Chrudim, který zajišťuje aktivity projektu Zdravé město a místní Agenda 21, a rozpočet tohoto velkého evropského projektu. Ten řeší na 30 aktivit ze všech složek života a je pochopitelné, že je třeba veřejnost o akcích informovat prostřednictvím plakátů, letáků, apod. Součástí propagace je i výroba drobných upomínkových propagačních předmětů, které propagují naše město. Ty jsou rozdávány dětem a veřejnosti účastnící se nejen akcí města, ale i partnerských organizací. Tato položka však tvoří 9,66 procenta celkového rozpočtu projektu. Je jistě škoda, když jsou postupy našeho města dávané v řadě jiných míst v České republice za příklad, ale my sami tyto úspěchy doma devastujeme, možná někdy z neznalosti či závisti,“ uzavírá Trunečková svoji reakci.

Sami Svobodní se však nevzdávají a reagují i na Trunečkové vyjádření. „Musíme paní Trunečkové oponovat. Proti projektu Zdravé město nejsme z neznalosti či závisti. Naopak, čím více o projektu zjišťujeme, tím zděšenější jsme. Vštěpování určitých světonázorů dětem ve školách a školkách?! Propagační kampaně za více než 750 000 Kč?! To odmítáme,“ tvrdí na svém webu Svobodní a poukazují na rozpočet Zdravého města a Místní agendy 21, o němž Chrudimské noviny též informovaly. Schyluje se ke konci účasti města v tomto spolku obcí tak, jak se stalo třeba v nedalekém Hlinsku? Zde totiž nový starosta Miroslav Krčil (ČSSD) po schválení městským zastupitelstvem projekt stopnul, protože podle jeho názoru nepřinášel Hlinsku vůbec nic prospěšného vyjma práce navíc, která zdržovala město od důležitějších věcí. 

red

Reklama

Obrázek uživatele slava
#2819 slava 22. Únor 2015 - 13:28
Byl bych pro revizi celého projektu, protože slova paní Šárky Trunečkové jsou zarážející. Manžel ji brání - nedivte se, peníze jsou z toho příjemné. Kolik asi paní Trunečková bere mzdu? Zastupitelé - zveřejněte to.
Obrázek uživatele jetozver
#2821 jetozver 22. Únor 2015 - 14:52
No ja bych zverejnil i jeji cislo bot a mnohe dalsi veci . Pak bych provedl podrobny rozbor toho vseho a k tomu udelal i tu revizi a pro jistotu i revizi te puvodni revize. ;-) .
Obrázek uživatele Jiří
#2834 Jiří 24. Únor 2015 - 15:03
Neznám nic, co by nevzniklo, kdyby nebyla Agenda 21 -Zdravé město. Tedy až na pracovní pozici paní Trunečkové a výletů pana Řezníčka po světě. Chrudim se účastní od r. 2001 programu Národní síť zdravých měst ČR. Tento program je iniciován WHO (světová zdravotní organizace) při OSN. Dokument Agenda 21 byl přijat na summitu OSN v Rio de Janeiro v roce 1992. Jedná se o globální strategický a akční plán světového společenství, který stanovuje konkrétní kroky směrem u udržitelnému rozvoji. Místní Agenda 21 (dále jen MA21) má za úkol kvalitní veřejnou správu =(řádná správa věcí veřejných). Kvalitní správa věcí veřejných, musí být (z pohledu OSN i EU) otevřená, transparentní a odpovědná veřejnosti, efektivní, umožňující účast veřejnosti na rozhodování a plánování a založená na partnerské spolupráci s ostatními společenskými sektory a respektující odborný pohled na věc. Což o se Chrudimi tak dobře říci nedá. Už jenom to, že podklady pro rozhodování zastupitelů jsou jiné, než pro rozhodování radních a veřejnost se s nimi seznámit ani možnost nemá. MA21 má sledovat a popisovat nastavení klíčových procesů veřejné správy a zároveň počítá s dalším nezbytným aspektem – sledováním reálných dopadů různých aspektů rozvoje lokality pomocí indikátorů udržitelného rozvoje. Ty jsou praktickým nástrojem pro měření postupu práce na místní Agendě 21. Slouží k tomu, abychom viděli, zda aktivity, které vyvíjíme, mají žádoucí dopad na vybrané oblasti. V Chrudimi však chybí soubor kritérií a metody pro hodnocení dopadů MA21 na reálný vývoj území, není doposud přijata oficiální sada indikátorů pro hodnocení udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni. Například Chrudim byla hodnocena v v oblasti bezpečnosti r. 2010 na 36. místě, ovšem v r. 2011 již klesla na 47. místo. Totéž platí i v oblasti stavu ovzduší, kdy Chrudim léta nevyvíjela žádnou snahu o vybudování obchvatu, který by měl tento ukazatel zlepšit. I v oblasti hluku město Chrudim nevyvíjí žádnou aktivitu, ačkoliv podle WHO je to jedna z významných příčin civilizačních chorob. Nevím, dá-li se za opatření ke snížení hluku považovat zbudování např. schodů v Široké ulici, či absenci jakýchkoliv protihlukových opatření ve vybudovaných průmyslových zónách. Také o množství polétavého prachu se v Chrudimi cudně mlčí. Asi proto, že město vybudovalo rozlehlou průmyslovou zónu (bez jakékoliv diskuze s občany a dokonce proti vůli občanů Markovic) na návětrné straně. Největší poškození zdraví představují ultrajemné částice PM 2,5 a menší. Ty se v Chrudimi neměří vůbec. Dostanou se až do plicních sklípků a navázané toxické látky se dostanou do těla a putují v něm. Přitom počet onkologických onemocnění v samotné Chrudimi vykazuje vyšší hodnoty ukazatelů – hospitalizace pro novotvary – než zbylé Chrudimsko a o to řádově o stovky případů více než celostátní průměr. Mnohé objektivní hodnocení MA21 ukazují, že výše veřejných prostředků vynaložených na podporu místních Agend 21 v municipalitách spadajících do kategorie B, což je i případ Chrudimi, nevede ke zlepšování kvality životního prostředí, zvyšování bezpečnosti v daných městech a růstu spokojenosti občanů s životem ve městě, neboť v porovnání městy která nemají MA21, není evidentní rozdíl ve vývoji emisí škodlivých látek do ovzduší, dopravní nehodovosti, kriminality a spokojenosti občanů s životem ve městě. Ba naopak se ukazuje že dle výsledků zvolených indikátorů se jako nejlepší jeví některá města nemající MA21. Zdravé město je pro Chrudim k ničemu, je to jen o uspokojování ega pana Řezníčka, o snovém zaměstnání paní Trunečkové a dalších zaměstnanců, kdy se jenom přepisuje tabulky a opisují od projekty jiných měst.