Chrudimské noviny Málek se handrkoval během veřejné schůze o třicet tisíc korun, zastupitelé ho ale poslali do háje

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Málek se handrkoval během veřejné schůze o třicet tisíc korun, zastupitelé ho ale poslali do háje

Chrudim - Pondělní 13. zasedání městského zastupitelstva charakterizovaly přesila úředníků a nezájem chrudimské veřejnosti. A přestože byl začátek veřejné schůze určen už na 16. hodinu, musel kvůli nedochvilnosti některých svých kolegů starosta města Petr Řezníček (SNK-ED) odmávat její začátek téměř ve čtvrt na pět.

Dvě dámy - Ivana Bohatá (SNK-ED) a Vladislava Michalová (TOP 09) byly omluveny a sociální demokrat Tomáš Vondráček doběhl se zpožděním. Ještě než se ale začal schvalovat jednací řád, vzal si slovo nedávno odvolaný místostarosta Roman Málek (Koalice pro Chrudim), který se zeptal, zda hodlá současná radniční koalice znepřístupňovat zastupitelům materiály, které potřebují k jednání. Podklady, které jsou běžně dostupné každému volenému zástupci, se totiž podle Málka neobjevily na stránkách města. Starosta Řezníček se mu za to záhy omluvil, avšak odsunul Málkův dotaz až do závěrečné rozpravy, v níž si může každý zastupitel dostatečně provětrat svoje hlasivky.

Málek ale nelenil a vypálil hned další dotaz na svého dřívějšího spojence na radnici, prvního místostarostu Miroslava Tejkla (ČSSD), proč není na programu jednání původně avizovaná záležitost budoucího sídliště Skřivánek. Tejkl začal vzápětí s vysvětlováním, které za něj shrnul až starosta Řezníček - jednání s majiteli klíčových pozemků na Skřivánku váznou a tak není zatím o čem jednat.

Hlasování stíhalo hlasování.  Foto: Chrudimské noviny
 

Jednací řád byl tedy po těchto obstrukcích schválen, stejně jako následující bod, kterým bylo navýšení finančního daru pražské židovské obci za účelem částečné rekonstrukce židovského hřbitova v Chrudimi. Zastupitelé souhlasili s doporučením městské rady a navýšili tento rozpočet určený na opravu márnice a další dílčí opravy zdiva o dalších padesát tisíc korun, které bude možné na židovském hřbitově prostavět. Po letech nezájmu je to jistě dobrá zpráva. Peníze navíc totiž připlavou od kraje jako neinvestiční dotace, takže pro město je to jistě dokonalý obchod.

Následovala čtvrthodinová přednáška šéfky finančního odboru o rozpočtu města Hany Vránové, která dospěla skrze změť čísel a informací k závěru, že se daří rozpočet udržovat v rozumných mezích. Příští rok ale bude podle ní hůř, protože se snižuje daň z nemovitosti, což bude znamenat menší příjmy do městské pokladny.

Aktivitou poté znovu zahýřil zastupitel Roman Málek, který si vyžádal vedoucího odboru dopravy Martina Klimka. Toužil totiž po jeho vysvětlení, proč se Klimek zříká 30 tisíc korun z rozpočtu určených na cyklostezky. Ten se mu pak snažil vysvětlit, že jde o peníze, které letos s největší pravděpodobností využity nebudou. V tom mu ale Málek oponoval s tím, že se zatím zrealizovala pouze cyklostezka do Medlešic a žádná další. Šéf dopravního odboru se však bránil, že problematika cyklostezek a třeba i zvláštních pruhů na silnicích vyžaduje ucelené koncepční řešení a nikoli nahodilé návrhy, a právě letos se o takové koncepci bude jednat za pomoci odborné firmy.

Za třicet tisíc se navíc žádná cyklostezka nepostaví a uvedené peníze se tak ocitly v rozpočtu evidentně navíc. Málek byl ale neodbytný a předložil ihned pozměňovací návrh, v němž stálo, aby zmiňované peníze zůstaly k dispozici odboru dopravy. Zastupitelé měli ale jiný názor a drtivou většinou Málkův návrh, narozdíl od zprávy o rozpočtu, neschválili.

Následovaly volby předsedy finančního a kontrolního výboru, které se proměnily v nekonečnou seanci s volebními lístky a přátelskými stisky rukou volebních soupeřů v blížících se senátních volbách. Nakonec se volební komise přeci jen vyjádřila a Jan Chvojka (ČSSD), který se do Chrudimi nedávno přistěhoval z Hlinska, mohl přijímat gratulace, protože se stal po Jaroslavu Trávníčkovi novým šéfem finančního výboru. Vzápětí byl zvolen i vedoucí kontrolního výboru - Ivan Bělohlávek (KSČM), jehož protikandidátem byl Roman Málek navržený Stranou svobodných občanů. Neměl však nejmenší šanci na zvolení. Starostovi to evidentně zvedlo náladu a byl najednou plný vtipu, stejně jako Kateřina Jánská (ODS), která ráda přijala místo uvolněné po Bělohlávkovi. Stala se tak jedinou navrženou a nakonec i zvolenou členkou kontrolního výboru. 

Zájem veřejnosti byl mizivý.  Foto: Chrudimské noviny
 

Mela se následně strhla kolem původně přislíbené dotace chrudimským borcům z Era - Packu, pokud získají pro Chrudim zápasy poháru UEFA v rámci Roku sportu. Málek, kterého starosta Řezníček omylem oslovil místostarostou, navrhoval, aby se futsalistům poskytlo z rozpočtu města alespoň 50 tisíc korun, avšak většina ostatních zastupitelů byla proti a Málkův pozměňovací návrh opět smetla ze stolu.

Naproti tomu letní sportoviště na stadionu AFK Chrudim zkrátka nepřijdou a obdrží dotaci pro potřeby atletických sportovišť. Předtím se ale ještě rozproudila vášnivá diskuze mezi Janem Čechlovským a Martinem Pilařem (oba ODS) na jedné straně a Davidem Kasalem (VV) na straně druhé. Nakonec se do ní zapojil i letitý funkcionář AFK Chrudim a zastupitel Petr Vojtěchovský (ODS), aby Kasalovi oponoval. Výsledkem této slovní výměny byl jeden stažený pozměňovací návrh Davida Kasala a odsouhlasená dotace pro AFK.

Zapeklitým a nevděčným bodem schůze byly pak pro předkladatele Miroslava Tejkla převody majetků města. Radnice se totiž rozhodla prodat ruinu domu v místě, kterému Chrudimáci říkají "v prdeli". Jde doslova o „nudli“ objektu, který před lety vyhořel, a navazuje na spornou nemovitost, využívanou v současnosti ochránci přírody. Málek, který byl znovu velmi aktivní, nařkl v této souvislosti Petra Řezníčka z neskončeného soudního sporu, do kterého má být starosta údajně zapleten. Řezníček se však k jeho narážce nevyjádřil. Do debaty se vzápětí přidal i zastupitel a bývalý architekt města Karel Thér (Chrudimská volba), který uvedl, že prodávat takové kousky domů je ze strany města nekoncepční a krátkozraké. Tejkl proto tento bod stáhl z programu a Chrudim zatím zmíněný objekt prodávat nebude.

Zato dům v Poděbradově ulici, o němž jsme už několikrát informovali, možná nakonec přijde prodat. Zastupitelé si však vymínili, že se do příští schůze důkladně připraví podklady a podmínky pro případného kupce. Zastupitel Thér zdůraznil, že v podkladech pro výběrové řízení byla podmínka, že ten kdo ho vyhraje, objekt podrobí rekonstrukci. Tuto podmínku následně architekt napadal, protože pak by nemohla zde být realizována novostavba, nebo dle konkrétního řešení i částečná rekonstrukce s asanací nevhodné části nabízeného domu . Stávající prodávaný městský objekt totiž může být v takovém technické stavu, že jeho oprava/rekonstrukce se bude nacházet zcela mimo ekonomický rámec kupce. Daná lokalita podle něj navíc novostavbu unese. Sporných tezí v podmínkách k výběru kupce je však daleko více.

Na Málkovi bylo v tu chvíli evidentně znát, že by rád seděl v komisi, která bude otevírat obálky s nabídkami na koupi objektu v Poděbradově ulici, a vyjednával si proto podporu pro tento návrh u jednoho ze svých kolegů. Nakonec ale návrh předložil místostarosta Tejkl, takže Málek po krátkém rádoby upejpání místo v komisi přijal. Návrh prodeje domu byl ale nakonec z jednání stažen s ohledem na připomínky zastupitelů, zejména Karla Théra.

Po bleskovém schválení několika dalších bodů následovala kýžená všeobecná rozprava. V ní se okamžitě ujal slova znovu Roman Málek. Toho zajímalo, proč se o svém odvolání z jedné z komisí města musel dozvědět až z webu ministerstva vnitra. Místostarosta Čechlovský, který to má „na svědomí“, se mu vzápětí omluvil a uvedl, že příště přijde Málkovi oznámení už včas.

Roman Málek pálil do vedení města jednu otázku za druhou.
 

Za Svobodné si vzal vzápětí slovo zastupitel Petr Lichtenberg, který se zajímal o vývoj kolem Muzea barokních soch. Chtěl vědět, zda bude někdy samofinancovatelné a v jakém stavu jsou probíhající jednání s úředníky Regionální rady ROP Severovýchod, kteří Chrudimi zadržují poslední část evropské dotace. Starosta Řezníček mu odpověděl, že jednání stále probíhají a jejich výsledek není dosud znám.

V další rozpravě poděkoval zastupitel Karel Thér za opravu kruhové křižovatky na Bídě a požádal o větší koncentraci odpadkových košů kolem Ploché dráhy. Zvýšená frekvence volnočasových aktivit v letních měsících zde měla podle něj za důsledek i zvýšenou koncentraci odhozených odpadků.

Málek toho evidentně ještě neměl dost, a tak se zajímal o novou vyhlášku, zabývající se reklamními tabulemi ve městě. Místostarosta Jaroslav Trávníček (ČSSD) o této problematice však nic nevěděl a přislíbil Málkovi zjistit, jak se věci mají. V závěru schůze pak přišel od Málka doslova rýpanec, když zatoužil po informaci, proti kolika osobám ve vedení radnice se v současnosti vede vyšetřování. Starosta Řezníček ho však odbyl sdělením, že o žádném vyšetřování nic neví, a zastupitelé se tak mohli konečně rozejít do svých domovů.

Jakub Valenta

Reklama