Chrudimské noviny Medlešická kanalizace se prý stále plánuje

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Medlešická kanalizace se prý stále plánuje

Chrudim – Kanalizaci místní část Medlešice potřebuje. To je zřejmý fakt. Minimálně pět let to také není žádným tajemstvím, jakkoli se do investice v řádu desítek milionů korun nikdo příliš nehrnul. V městském rozpočtu peníze nejsou, současné vedení města proto řeší především financování.

Město Chrudim v roce 2017 zadalo zpracování možného odkanalizování Medlešic. Vodárenská společnost Chrudim, a. s. (VS), vypracovala studii na možné řešení odkanalizování Medlešic ve dvou variantách. V první variantě by splašková kanalizace s výtlakem byla vedena podél cyklostezky s napojením na kanalizaci v Pardubické ulici. Druhá varianta počítala s využitím výtlačného řádu od pivovaru v Medelešicích do Chrudimi. Zastupitelé kývli na variantu číslo dvě s tím, že vlastník výtlačného řádu – majitelka medelešického pivovaru –, souhlasí s jeho odprodejem.

Navrhovaná trasa od Pivovaru do ČOV Chrudim však není v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje (PRVK). Město Chrudim proto požádalo o projednání změny PRVK. Jedním z podkladů, který musela radnice doložit, byl souhlas zastupitelstva města. Z něj muselo být zřejmé, že zastupitelstvo podporuje navrženou variantu odkanalizování Medlešic prostřednictvím stávajícího výtlaku na ČOV Chrudim. Toto „požehnání“ získalo nejužší vedení města 10. prosince roku 2018.

V jakém stavu je tedy plánované odkanalizování dnes? Po prověření několika variant byla koncem ledna odsouhlasena konečná varianta v podobě oddílné splaškové kanalizace s výtlakem na ČOV Májov. Zpracovávají se další stupně projektové dokumentace. Aktuálně byla podepsána i kupní smlouva na odkup výtlačné kanalizace, vedoucí z areálu pivovaru v Medlešicích na ČOV v Májově. Jedná se o možnosti spolufinancování stavby s dotací. Akce je tedy připravena, realizace bude probíhat v následujících letech, dle dokončení projektové dokumentace a zajištění finančních zdrojů v rozpočtu města,“ uvádí tisková mluvčí města Sylva Drašnarová.

Vzhledem k situaci, která panuje, a očekávaným propadům v příjmech jak státního, tak městského rozpočtu budou nejspíše obyvatelé Medlešic na kanalizaci čekat ještě dlouhé roky.

Jakub Valenta

Reklama