Chrudimské noviny Město si v příštím roce připomene dalšího významného rodáka

Dnes: 0°C
Zítra: 1°C
Pozítří: 1°C

Město si v příštím roce připomene dalšího významného rodáka

Chrudim – Druhé největší město Pardubického kraje je sice srdnatě ignorováno oficiálními krajskými informačními kanály, přesto se může pochlubit slavnou historií a neméně slavnými rodáky. Většina si okamžitě vybaví minimálně Josefa Ressela, který, jak praví jedno heslo, uváděné na tričku, „zbavil svět vesel“. Neméně slavným je však i Viktorin Kornel ze Všehrd.

Šlechtický přídomek tohoto původně měšťana poněkud mate. Nenarodil se v obci Všehrdy na Chomutovsku, ale nejspíše roku 1460 v Chrudimi. Zemřel pak v roce 1520 v Praze na mor a poslední odpočinek našel v kostele svatého Jana Křtitele Na Prádle. Mistr Viktorin patří k významným postavám české literární a právnické tvorby. Narodil se v rodině chrudimského řezníka Januška. Movitý otec jej roku 1477 poslal studovat na pražskou univerzitu, kde Viktorin o šest let později dosáhl titulu mistra svobodných umění. Viktorin působil na univerzitě, kde přijal humanistické přízvisko Cornelius, poté získal místo u zemského soudu, zprvu jako starosta komorničí a ingrosátor, od roku 1493 jako místopísař zemských desek. Vzhledem ke svým postojům při tvorbě zemského zřízení byl Viktorin v roce 1497 propuštěn z úřadu a na čas dokonce uvězněn. Nesnáze mu sice nezabránily vytvořit během devadesátých let většinu z svých proslulých děl, nicméně po roce 1508 se vzdal literární činnosti a konec života strávil jako právní poradce.

Zásadní význam pro humanistickou literaturu měly jeho překlady Knih sv. Jana Zlatoústého a Knih sv. Cypriána. Největší slávu přinesla Všehrdovi jedna z nejvýznamnějších památek právnické tvorby v našich zemí, nesoucí název O práviech, o súdiech a o dskách země české knihy devatery.

V Chrudimi byl v roce 1901 Všehrdovi odhalen pomník, v něhož se roku 1920 konala oslava 400. výročí jeho úmrtí. U příležitosti další velké oslavy v roce 1960 byl pomník opraven a konaly se výstavka a konference právních historiků. Náměstí s pomníkem nese Všehrdovo jméno. 

Na příští rok tedy připadá 500 let od jeho úmrtí a je třeba připravit oslavy. S největší pravděpodobností proto vyjde další svazek z edice „Chrudim“, jenž bude tomuto právníkovi věnován. Přednášku by mohl pronést Profesor Petr Čornej. V roce 2020 také nejspíše dojde na restaurování jeho pomníku. Město počítá s částkou půl milionu korun.

Jakub Valenta

Reklama