Chrudimské noviny Město získá konečně plán odpadového hospodářství. Postaví si v budoucnu vlastní kompostárnu?

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Město získá konečně plán odpadového hospodářství. Postaví si v budoucnu vlastní kompostárnu?

Chrudim - Nakládání s odpady ve městě by se teď mělo posunout o krůček dál. Poté, co si občané města dlouhé roky stěžovali na absenci nádob na bioodpad, nechala teď radnice zpracovat specializovanou firmou plán odpadového hospodářství.

Plán odpadového hospodářství je dalším bodem, jemuž by se v pondělí měli věnovat městští zastupitelé. Už předem je ale možné říci, že prodrat se desítkami tabulek a doporučení nebude pro lékaře, učitele a důchodce zasedající v městském zastupitelstvu zrovna snadné. Firma ISES městu doporučuje třeba přehodnotit sběr skla do kontejnerů, protože o netříděné sklo mají v celé České republice zájem pouze dvě sklárny. Větší zájem je ale o sklo čistě bílé, v němž však nejsou příměsi toho barevného. V ulicích by se tak mohly objevit i kontejnery určené zvlášť pro sklo bílé a barevné.

Stavba kompostárny, jejíž existence by výrazně pomohla jak majitelům nemovitostí se zahradami, tak samotnému městu, také není takové sci-fi, jak si někteří politici dlouho mysleli. Pokud by však byl zaveden oddělený sběr biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu od občanů, lze předpokládat, že by se produkce od občanů navýšila na minimálně 50 kilogramů na obyvatele, což znamená produkci města zhruba 1150 tun za rok. Další výrazné množství bioodpadů vzniká z údržby městské zeleně. Předpokládaná produkce biologicky rozložitelných odpadů je pro město Chrudim odhadnuta tedy až na 2000 tun za rok. Optimální kapacita kompostárny by se tak pohybovala od dvou tisíc do 2500 tun, v případě, že by do systému byly zapojeny i některé okolní obce, lze uvažovat i o kapacitě 3000 tun bioodpadu. Pro financování výstavby kompostárny je pak možno využít Operační program Životní prostředí. Ze stejného programu by pak mohla být hrazena i modernizace sběrného dvora a dokonce i stavba nového, dalšího místa pro sběr odpadů, protože jeden prý městu velikosti Chrudimě nestačí.

Plán odpadového hospodářství se zaobírá i černými skládkami a potvrzuje to, na co už několikrát Chrudimské noviny ve svých článcích upozorňovaly. „Každou objevenou a zaevidovanou černou skládku na pozemcích města je nutné v co nejkratší době odstranit. Touto činností jsou pověřeny Technické služby města Chrudim, které na výzvu městského úřadu černou skládku odstraní a vytěžené odpady zneškodní v souladu se zákonem. Náklady na odstranění černé skládky a odstranění vytěžených odpadů plně hradí město,“ tvrdí firma ISES. Právě s černými skládkami město bojovalo několikrát. Nejčastěji se objevovaly v okolí Zlaté stezky a pak také v Michalském parku.

Jakub Valenta

Reklama