Chrudimské noviny Město získalo bez placení pozemek za více než tři sta tisíc korun

Dnes: 12°C
Zítra: 13°C
Pozítří: 13°C

Město získalo bez placení pozemek za více než tři sta tisíc korun

Chrudim/Pardubice – Pardubické pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) převedlo zdarma městu Chrudim pozemek o celkové výměře 1 440 m2. Pozemek tvoří pás zeleně podél městského parku, je zatravněný, porostlý okrasnými dřevinami a jako součást městského parku je veřejně přístupný.

Bezúplatný převod vlastnického práva s omezujícími podmínkami na dobu 10 let k pozemku s účetní hodnotou téměř 345 tisíc korun se uskutečnil z důvodů veřejného zájmu a hospodárnosti, neboť je užíván jako součást městského parku v Chrudimi, jehož vlastníkem je město.

Městský park, který slouží široké veřejnosti, má rozlohu více než 51 tisíc m2 a kromě zeleně se v něm nachází zpevněné komunikace a drobné stavby. Město Chrudim vynakládá ročně na jeho údržbu nemalé náklady.

ÚZSVM převzal tento pozemek od Státního pozemkového úřadu, který ho získal do své správy již v roce 1998 po zaniklém státním podniku bez právního nástupce. Tento státní podnik byl zrušen rozhodnutím ministerstva zemědělství bez likvidace a následně vymazán z obchodního rejstříku.

red

Reklama