Chrudimské noviny Městská rada přerozdělila kompetence starosty a místostarostů - prý kvůli sladění s jejich jinými funkcemi

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Městská rada přerozdělila kompetence starosty a místostarostů - prý kvůli sladění s jejich jinými funkcemi

Chrudim - Rozšíření kompetencí starosty a místostarostů schválili městští radní. Dochází tak ke změně v dohledu nad jednotlivými odbory úřadu. Důvodem je snaha sladit především kompetence prvního místostarosty Miroslava Tejkla (ČSSD) s jeho funkcí v krajském zastupitelstvu.


Tejkl totiž v krajském zastupitelstvu po volbách zastává funkci předsedy výboru pro sociální věci a neziskový sektor. Jako chrudimský místostarosta tak bude mít na starosti odbory správy majetku, sociálních věcí, životního prostředí a odbor správní. Dohlížet bude i na fungování Informačního centra na Resselově náměstí.


Starosta Petr Řezníček zůstává šéfem městské policie. Náleží mu ale i dohled nad činností odborů investic, stavebního a kanceláří tajemníka. Také útvar interního auditu a kontroly sleduje bdělé oko našeho starosty.


Další dva místostarostové se podělili o zbývající kompetence. Fotbalista a sportovec Jan Čechlovský (ODS) má pod palcem odbor školství, kultury, sportu a památkové péče společně s odborem územního plánování a regionálního rozvoje. Samozřejmě bez Informačního centra, protože to si ponechává Tejkl.


Finanční odborník ve vedení radnice Jaroslav Trávníček (ČSSD) pak nemůže dohlížet na činnost jiného odboru, než finančního. K němu však sedmdesátiletý neuvolněný místostarosta zužitkovává své zkušenosti i v odboru dopravy a na úseku obecního živnostenského úřadu.


Přestože bylo přerozdělení kompetencí zdůvodněno oficiálně sladěním kompetencí prvního místostarosty Tejkla s jeho funkcí v krajském zastupitelstvu, nezbývá, než se zeptat: Souvisí snad rozšíření pravomocí se zvýšením odměn místostarostovi Čechlovskému a Trávníčkovi? 


 


 

red

Reklama