Chrudimské noviny Městský architekt Marek Janatka bude nově za svou práci pro město dostávat tři sta tisíc korun ročně

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Městský architekt Marek Janatka bude nově za svou práci pro město dostávat tři sta tisíc korun ročně

Chrudim - Městský architekt Marek Janatka, který se podle oficiálních zdrojů zabývá konzultační a poradenskou činností pro nejrůznější orgány města - jde především o komise městské rady a odbory MěÚ Chrudim, si finančně polepší. Doposud dostával za svou práci pro město dvě stě tisíc korun ročně. Nyní mu radní přiřkli o sto tisíc navíc, takže si za rok přijde na tři sta tisíc korun.

Nebude to ale jen tak. Původních šedesát hodin měsíčně, které věnoval své práci pro chrudimský městský úřad, mu totiž rada města navýšila hned na celých devadesát. Marek Janatka totiž vykonává i činnosti, které jsou nad rámec smlouvy uzavřené v srpnu 2011, kdy nahradil ve funkci architekta a současného městského zastupitele Karla Théra (Volba pro město). Jde především o přípravy na jednání, místní šetření a další nelehkou a namáhavou práci ve službách chrudimské radnice. Jelikož mu není líto jeho drahocenného času, který vedle toho věnuje i studentům na ČVUT v Praze, kde je zaměstnán jako odborný asistent na Katedře urbanismu a územního plánování a pracuje tak i o víkendech, rozhodli se městští radní přilepšit mu na odměnách.

Městský architekt Marek Janatka se proslavil především svým odmítavým postojem k „slavobráně“ z horkovodního potrubí nad Dašickou ulicí a rovněž i sporným souhlasem s výstavbou domu v ulici Svatopluka Čecha. Zároveň jde o velkého bojovníka za novou koncepci ve využití areálu bývalého letního kina. Zde se pravidelně dostává do konfliktu s Chrudimáky shromážděnými kolem Richarda Herbsta, kteří by jen neradi v areálu viděli rypadla a především parkující auta.

red

Reklama

Obrázek uživatele Tomáš Velendorf
#1793 Tomáš Velendorf 31. Březen 2014 - 10:04
Tak bylo by moc fajn, kdyby si pan městský architekt Janatka, alespoň v rámci tohoto navýšení pracovního vypětí, o těch 30 hodin měsíčně a zároveň i tomu odpovídajícímu navýšení odměny v korunách, které se mu takto dostalo, začal všímat třeba i takových "maličkostí", jako je např. kruhová křižovatka, před bývalým (bohužel) hotelem Romania, včetně celého okolí této křižovatky. Protože to celé tam, to už připomíná spíše jen divokou džungli, zarostlou neprostupným křovím, než to, že se toto místo nachází jen kousek od historického centra města, kde denně projdou, nebo projedou tisíce lidí. Ale plně chápu, že pokud pan architekt, v rámci plného pracovního nasazení, využívá jen silniční trasu ČVUT Praha - D11 - budoucí R37 - Chrudim radnice a zpět, tak si samozřejmě takové věci nemůže všimnout a také si ji hned tak asi nevšimne. P.S. jinak se samozřejmě držím zásady, přej a bude ti přáno :)
Obrázek uživatele chrudimák
#1794 chrudimák 1. Duben 2014 - 10:22
Velký teoretik bez zkušeností s developerskou činností a bez citu pro Chrudim, tak na mě pan Architekt působí svými rozhodnutími a svým jednáním.