Chrudimské noviny Městský rozpočet na příští rok je venku

Dnes: -4°C
Zítra: -5°C
Pozítří: -6°C

Městský rozpočet na příští rok je venku

Chrudim – Každý rok na podzim schvaluje město svůj rozpočet na další rok. Nejinak je tomu i letos. První návrh příjmů a výdajů projednali městští radní v pondělí 4. listopadu a dle všeho tento materiál také doporučí svým kolegům, městským zastupitelům, ke schválení. Jaké zajímavosti skrývá?

Kompletní návrh rozpočtu města na rok 2020 obsahuje příloha pod textem. Úředníci a politici počítají s celkovými příjmy města po konsolidaci ve výši 480 927 800 korun. Výdaje jsou pak stanoveny, opět po konsolidaci, na 583 221 100 korun.

Odbor investic tak třeba plánuje dopravní napojení sportovišť v Klobásově. Má být postavena nová místní komunikace, která se na začátku území napojí na silnici I/17 (ulici Dr. Milady Horákové) a na konci na ulici V Průhonech. Součástí stavby jsou i podélná parkovací stání, oboustranné chodníky a veřejné osvětlení. Za účelem odvodnění komunikace je navržena nová část dešťové kanalizace. Cena? 10 milionů korun, z nichž část chce město vzít z financí na uvažovanou kanalizaci v Medlešicích.

Za 250 tisíc chce také radnice částečně vyřešit „palčivý“ problém, kterým bezesporu je parkování v okolí sportovní haly na Tyršově náměstí. Legalizuje proto odstavování aut na bývalém házenkářském hřišti.

Ostudná a zanedbaná kašna s vodotrykem v parčíku v Husově ulici by také neměla přijít zkrátka. Za uvažovaný milion a čtyři sta tisíc korun snad proběhne její generální rekonstrukce. Půjde o navrácení vzhledu kašny dle dochované původní dokumentace z roku 1962. Nově bude řešeno umístění technologické šachty s napojením na inženýrské sítě a umístění vodního prvku - jeden dominantní středový výtrysk, povrchová úprava kašny.

Co přesně z návrhu rozpočtu zůstane po jednání městského zastupitelstva 9. prosince, lze těžko predikovat. Vládnoucí koalice však disponuje tichou podporou komunistů, která její převahu v hlasováních posiluje. Dle informací, jež prosakují z opozičních kuloárů, považují dříve vládnoucí politici tento dokument za „malou hrůzu“.

Dělá nám velkou radost, že se nám podařilo rekordně navýšit investiční část rozpočtu, která meziročně stoupla o parádních 44 % na bezmála 156 milionů korun. Zásadními investicemi bude stavba terminálu před vlakovým nádražím a celková rekonstrukce MŠ U Stadionu. Obě tyto stavby jsou podpořeny dotačními prostředky. Rozpočet rovněž počítá s výstavbou sjezdu ke sportovištím, kterou je ovšem ještě nutné koordinovat s rekonstrukcí mostu u Tesca v režii Ředitelství silnic a dálnic. Posílili jsme i dotace do sportu, kultury a na činnost občanských sdružení,“ uvádí k návrhu rozpočtu zdejší Piráti.

Jakub Valenta

Reklama