Chrudimské noviny Na nutrie se chystají myslivci s flintou

Dnes: 4°C
Zítra: 6°C
Pozítří: 4°C

Na nutrie se chystají myslivci s flintou

Chrudim – Nutrie jsou invazní druh a musí z města zmizet. Bez ohledu na to, zda se k nim přidružili potkani nebo zcela solitérně likvidují břehy řeky a náhonů, přenáší celou řadu nemocí a ohrožují původní faunu i flóru. Na tomto se shodlo vedení města po tlaku, který na něj vyvinula opozice v městském zastupitelstvu.

Novelizace městské vyhlášky, která zapovídá krmení nutrií, je dobrá „pro srandu králíkům“. Vrchní strážník se sice dušuje, že za tento přestupek, kterým krmení nutrií nově je, ještě nikoho strážníci nepokutovali, přesto každý, kdo chodí Soukenickou ulicí, ví, jaká je realita. Hlodavce tu pravidelně krmí celá řada lidí, vyhláška nevyhláška.

Městský úřad Chrudim, odbor životního prostředí, na základě zjištění, že nutrie ve stále větší míře poškozují břehy revitalizovaných náhonů a neupravených částí koryta Chrudimky rozhodl 23. 2. 2021 o odlovu těchto hlodavců na území města. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 12. 3. 2021. Na základě tohoto rozhodnutí bude odborem životního prostředí zajištěn odlov nutrií. Momentálně probíhá jednání s mysliveckými spolky, které jsou uživateli nejbližších honiteb od území města o provedení odlovů nutrií v lokalitách s největším výskytem těchto živočichů. Odlov bude zahájen v jarních měsících roku 2021 a podle potřeby prováděn opakovaně.

Jakub Valenta

Reklama

Obrázek uživatele noxovi
#9890 noxovi 26. Březen 2021 - 17:58
rasisti