Chrudimské noviny Náhon v Parku Střelnice stále zapáchá

Dnes: 10°C
Zítra: 10°C
Pozítří: 11°C

Náhon v Parku Střelnice stále zapáchá

Chrudim – Přes některé výtky škarohlídů, výsledky revitalizace náhonu v Parku Střelnice jsou jednoznačně pozitivní. Bahno úspěšně zmizelo v nenávratnu a většina nelibých odérů se odebrala na skládku spolu s ním. Příroda si bere zpět břehy, jež nyní umožňují přístup k samotnému vodnímu toku. Splašky z ubytovny U Krkavce však podle všeho stále tečou.

Chrudimské noviny o této kauze informovaly v září letošního roku. Lidé, kteří park navštěvují, si stěžovali, že nevábně páchnoucí kalná voda vytéká z míst, kde by teoreticky měl ústit trativod z jímky zmiňovaného penzionu. Zda je ubytovna jediným znečišťovatelem, který do revitalizovaného náhonu vypouští svůj odpad, není zcela jasné.

Jasné však bylo sdělení šéfa Oddělení vodního hospodářství MěÚ Chrudim Pavla Korečka: „V současné době je již zpracována dokumentace na stavbu čerpací stanice a tlakové kanalizační přípojky do stoky kanalizace pro veřejnou potřebu v Moravské ulici. S ohledem na skutečnost, že se část stavby nachází v záplavovém území, vydal již vodoprávní úřad dne 13. srpna k předmětné stavbě souhlas podle ustanovení § 17 odst. 1 vodního zákona. K vydání územního souhlasu, kterým bude povolena vlastní realizace stavby, je příslušný obecný stavební úřad. Po povolení by měla být stavba v říjnu letošního roku realizována. Napojením objektu na kanalizaci by měl být definitivně problém vyřešen,“ tvrdil úředník.

Jaká je tedy situace dnes, v polovině listopadu? Dne 25. dubna 2018 vydalo naše zákaznické centrum vyjádření k navržené kanalizační přípojce, která by měla být zaústěna do kanalizace v Moravské ulici,“ uvádí provozní ředitel VS Chrudim Václav Kloboučník. A pokračuje: „V polovině října, konkrétně 15. letošního roku, vydal příslušný stavební odbor územní souhlas ke stavbě přípojky. Do dnešního dne u nás nikdo nepožádal o fyzické připojení přípojky do veřejné kanalizace a ani nepožádal o sepsání smlouvy o odvádění odpadních vod,“ uzavírá Kloboučník.

Jakub Valenta

Reklama