Chrudimské noviny Nápad s Tvořím Chrudim, který podporuje výstavbu a nákup, už jen do konce června

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Nápad s Tvořím Chrudim, který podporuje výstavbu a nákup, už jen do konce června

Chrudim – Máte nápad, jak zlepšit naše město či místní část? Chybí vám něco specifického pro vaše okolí nebo přímo pro vaši ulici? Těmito slovy začíná představení možnosti občanů určit, kam půjdou peníze z městské kasy. Pod podmínkou, že sami občané vymyslí, co jim chybí, a zastupitelstvo návrh schválí. A také, že se bude jednat pouze o tvrdé projekty podporující výstavbu a nákup. Na podzim minulého roku se zapojilo z 23 170 obyvatel 1 087 respondentů. Letos se Chrudim prostřednictvím Zdravého města a Místní Agendy 21 zapojuje do oslav svátku Den Země, která má připomínat americkou kampaň a protesty z roku 1970 za zdravější životní prostředí, online.

Z prezentace Zdravého města a Místní Agendy 21 v roce 2019.  Zdroj: NSZM a MA 21

Město spolupracuje s asociací Zdravých měst (NSZM ČR) od roku 2001. Právě projektem Chrudim Zdravé město se zavázalo k naplňování mezinárodních koncepcí: Agenda 21, Zdraví 21 a Národní akční plán zdraví a životního prostředí. Chrudim realizuje místní Agendu 21 od roku 2006 a je držitelem kategorie A nepřetržitě od roku 2013.

V září 2018 starosta tvrdil: „Pokud s někým vytvoříme koalici, určitě budeme prosazovat efektivnější hospodaření s městskými penězi. Nebudeme je chtět dávat například do věcí, které nejsou pro život města důležité – například do Zdravého města.“

Dnes je 51. ročník mezinárodního Dne Země

Oslavy Dne Země má na starosti právě koordinátorka projektu Zdravé město a místní Agendy 21 Šárka Trunečková. Letošní Den Země probíhá v Chrudimi online.

„Jako starosta města musím často vážit různé projekty a různé věci, kam město Chrudim dá své peníze, je to samozřejmě o tom, znát potřeby lidí, uvažovat, co je více prospěšnější, co méně prospěšnější,“ prohlásil starosta 21. října 2020 u příležitosti 1. ročníku akce Tvořím Chrudim v rámci participativního rozpočtu. Právě projekt Zdravé město má na starost plánování s veřejností nebo participativní rozpočet a projekt Tvořím Chrudim, jehož výsledky se vyhlašují v rámci Desatera problémů města.


Tvořím Chrudim má na starosti místostarosta Štěpánek

Participativní rozpočet a celý projekt Tvořím Chrudim, který spadá pod Zdravé město, si slovy starosty „hlídá a koordinuje“ právě místostarosta Pavel Štěpánek (Piráti). I projekty, které nepostoupí, prý město přesto zařazuje do svého zásobníku, aby je mohlo využít později. Starosta u této příležitosti řekl, že je možné částku 1 milion korun na start projektu do budoucna ještě navýšit, místostarosta Štěpánek byl rovnou pro dva miliony. Částka se nakonec navýšila na 1,5 milionu.

Fotografie z roku 2018. Zdroj: anochrudim.cz


Zapojilo se přes tisíc lidí, hlasů bylo uděleno přes patnáct set

Na podzim 2020 se do hlasování zapojilo 1 087 respondentů, kteří udělili 1 594 hlasů. Pokud si dobře vzpomínáte, vyhrála venkovní tělocvična v Topoli (755 hlasů) a chodníkové hry na Školním náměstí (619 hlasů). Třetí zůstala zastávka v Malecké (190 hlasů) a čtvrté venkovní griloviště (30 hlasů). Protože žádný z projektů prvního ročníku nepřekračoval částku půl milionu, mohlo město Chrudim realizovat dva projekty, které získaly nejvíce hlasů. Konečně o tom, co by se mohlo nebo nemělo realizovat, rozhodlo před hlasováním občanů zastupitelstvo.

 

Podporu mají jen investiční „tvrdé“ projekty a lhůta končí 30. června

Sběr projektů do dalšího, tentokrát 2. ročníku, probíhá od března a skončí 30. června 2021. Veřejné hlasování se bude konat v říjnu a listopadu 2021. Výsledky se občané opět dozví v rámci Desatera problémů města Chrudim, které spadá do působnosti projektu Zdravé město, v únoru 2022 a s realizací se začne stejně jako letos, v březnu. Tentokrát činí rozpočet 1,5 milionu korun a vámi předkládaný projekt musí splňovat jasná kritéria, nelze navrhovat nic, co by muselo vést například ke změně územního plánu nebo jakékoliv „neinvestiční“ měkké projekty typu akce, aktivity, slavnosti, festivaly, organizování volného času a podobně, jak stojí v oficiálním dokumentu města. Přitom některá jiná města tuto možnost předkládat i neinvestiční záměry svým občanům neubírají. Město tedy částkou 1,5 milionu bude podporovat projekty, které budou znamenat výstavbu nebo nákup. Pokud vás napadá, jak tímto zlepšit životní prostředí a váš projekt by byl realizovatelný v rámci 12 měsíců s maximální dvouletou přípravou, směle do toho!

Petra Vintrlíková

Reklama