Chrudimské noviny Naposledy před prázdninami

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Naposledy před prázdninami

Chrudim - Městské zastupitelstvo se v pondělí 17. června sešlo naposledy před letními prázdninami. Na svém programu mělo, mimo jiné, projednávat i střednědobý výhled města, který je jakýmsi ukazatelem, z nějž plyne, kam chce radnice zaměřit svou pozornost a finance v nejbližší budoucnosti. Starosta František Pilný (ANO 2011) však tento bod z jednání stáhl.

Stalo se tak proto, že v dokumentu prý figurovaly nespecifikované nejasnosti. Zájemci o nahlédnutí do tohoto údajně nedokonalého materiálu, najdou jeho původní znění v příloze pod textem.

Po schválení takto upraveného programu následovalo tradiční rozpočtové opatření, jež uvedla, rovněž tradičně, šéfka Finančního odboru MěÚ Chrudim Hana Vránová. Politici tu diskutovali třeba o přesunech peněz určených na výměnu oken městského úřadu nebo šesti milionech, jež mají pokrýt stavbu skateparku. Místostarosta Aleš Nunvář (Piráti) přítomným sdělil, že město hledá cesty, jak tuto akci provést bez DPH. Daň z přidané hodnoty by ji totiž ještě podstatně prodražila. Na závěr diskuse o tomto bodu jednání chtěl městský zastupitel Jan Čechlovský (ODS) vědět, zda Tomáš Martinek skutečně odmítl bezúročnou půjčku, kterou mu na svém minulém jednání zastupitelé „přiklepli“. Starosta Pilný tuto šeptandu potvrdil, Martinek peníze neinkasoval.

Následovala změna územního plánu v lokalitě ze letištěm, která má umožnit budoucí „narovnání“ silnice a usnadnění cestování do Rabštejnské Lhoty.

Chrudimské arciděkanství obdrží finance na restaurování sochy svatého Jana Evangelisty, Zlatá Pecka a organizátoři Pernštejn desítky své dotace.

Napříč politickým spektrem zavládla shoda i nad potvrzením čestného občanství Bohumilu Laušmanovi, přestože podle Čechlovského jde o ztrátu času a bod zcela zbytečný. Starosta František Pilný však míní, že tomu tak není. Pokud by některý ze soukromých archivů vydal dokument, podle nějž toto občanství bylo Laušmanovi odejmuto, představuje pondělní rozhodnutí zastupitelů, jež ho naopak potvrzuje, určitou „pojistku“. Díky ní „znárodňovač“ Laušman i nadále zůstane v elitní skupině chrudimských čestných občanů.

Zaměstnanci MŠ U Stadionu, děti i jejich rodiče a všichni, jimž není lhostejný stav této školky, mohou jásat. Její rekonstrukce v příštím roce s největší pravděpodobností proběhne. Akce za tři desítky milionů korun je totiž od pondělka 17. července „posvěcena“ městskými zastupiteli.

Jednání o změně územního plánu, jež „přehodí“ pozemky u kasáren do jiné třídy tak, aby na nich mohli později vojáci expandovat – pokud jim je zdejší farnost prodá – prošla bez potíží. Vojáky má totiž v Chrudimi každý rád a u politiků to platí dvojnásob.

Informace o činnosti rady města přinesly také další dotaz Jana Čechlovského. Ten chtěl znát koncepci rozvoje Chrudimské besedy jíž vypracoval její nový ředitel Martin Dytrt. Poněkud zaskočený starosta Pilný slíbil, že ji opozici poskytne. Starosta však tvrdí, že prezentace této koncepce nebyla hlavním kritériem, podle nějž rada nového šéfa kulturního střediska vybírala.

Všeobecná rozprava jednání uzavřela ve čtvrt na sedm.

Příloha: 
Jakub Valenta

Reklama