Chrudimské noviny Tisková zpráva: Další změnu územního plánu si vyžádají vojáci

Dnes: 1°C
Zítra: 2°C
Pozítří: 2°C

Tisková zpráva: Další změnu územního plánu si vyžádají vojáci

Chrudim – Město chystá další změnu územního plánu. Cílem této změny je rozšířit plochu stávajících kasáren kpt. Otakara Jaroše, a to v souvislosti s avizovanou transformací 43. výsadkového praporu Chrudim na výsadkový pluk.

Celá změna se týká pouze plochy o výměře takřka 5 ha, která se stávajícími kasárnami bezprostředně sousedí. Pořízení změny vyvolané na žádost Ministerstva obrany ČR již ostatně schválilo zastupitelstvo města v červnu tohoto roku,“ říká Aleš Nunvář (Piráti), místostarosta a zastupitel pověřený pro územní plán.

Jasně jsme ministerstvu i armádě deklarovali úzkou součinnost, koneckonců se jedná o veřejně prospěšnou stavbu k zajišťování obrany a bezpečnosti státu. Rozšíření chrudimské posádky na pluk také městu přinese mnohé příležitosti k dalšímu rozvoji,“ říká starosta města František Pilný (ANO 2011).

Změna je pořizována zkráceným postupem dle stavebního zákona a její návrh je předkládán bez variantních řešení. Obsahem projednání je změna funkčního využití pozemku sousedícího se stávajícími kasárnami z plochy zemědělské a z plochy veřejného prostranství na plochy specifické – vojsko. Součástí změny č. 4 územního plánu Chrudim je i zpracování dokumentace vyhodnocení vlivů na životní prostředí z důvodu územního rozsahu změny. Zpracovatelka tohoto vyhodnocení navrhuje, aby příslušný úřad vydal k věci souhlasné stanovisko.

Změna územního plánu bude v souladu se zněním stavebního zákona projednána veřejně, v pondělí 4. listopadu 2019 od 16 hod. se tak zájemci o další podrobnosti mohou dostavit na Městský úřad Chrudim do zasedací místnosti zastupitelstva (ve 2. patře budovy městského úřadu v Pardubické ul. čp. 67). Dokumentace je ovšem k nahlédnutí také na přímo na Odboru územního plánování a regionálního rozvoje – oddělení územního plánování a rovněž na webových stránkách města Chrudim v sekci příslušného odboru (oddíl územně plánovací dokumentace). Připomínky či námitky k návrhu změny je možné podat nejpozději do 11. listopadu 2019.

V areálu kasáren v příštích letech vznikne parkovací dům s kapacitou pro 350 vozidel, na jižní straně areálu venkovní parkoviště s kapacitou 150 vozidel. Nový vjezd do kasáren umožní bezpečný vjezd a výjezd do/z areálu a sníží hlučnost. V kasárnech dále budou rozšířeny a modernizovány budovy štábu, skladu, kuchyně, garážová stání atd., avizována je rovněž stavba ekologické myčky na vozidla.

red

Reklama